Temeljni koncepti

Temeljni koncepti

I. Petorostruka služba (ministarstvo)

Bog je dao pet službi (poziva, služenja, pozvanja) za izgrađivanje i poučavanje Tijela Kristova – Crkve, da bi narod Božji bio poučen na Zemlji sve dok ne dođemo do potpunog jedinstva i ne odemo u nebo da budemo s Gospodinom zauvijek.

Ova peterostruka služba (ministerij, ministracija) uključuje apostole – vjernici koji imaju posebnu misiju (djelovanje) i božanski poziv, koji je obično svjetskih razmjera i crkvenih razmjera, proroke – vjernici koji davaju otkriveno znanje na temelju pisane Riječi Božje, evangelizatore – vjernici koji obično govore nespašenim ljudima, onima koji ne poznavaju Krista, pastire – vjernici koji punim srcem i vjerom  stoje ispred stada – Crkve, u molitvi i Riječi, svaki dan, i učitelji –  vjernici koji se bave sa istinom Božje Riječi, sjedinjujući Crkvu u jedan korpus, filozofski i teološki, tako da imamo jedno Tijelo Istine – jednu Crkvu. Svaki od ovih pet poziva je apsolutno svet, božanski, nepromjenjiv, i vječno određen od Boga.

1. Korinćanima 12:27-31  A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi. I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; onda čudesa, onda dari liječenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici. Zar su svi apostoli? Zar svi proroci? Zar svi učitelji? Zar svi čudotvorci? Zar svi imaju dare liječenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumače?…

U  Efežanima 4:11-15 piše da: “On i »dade« jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove: da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi. Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist.“

II. Bog je dobar Bog

Bog je Bog ljubavi, i On želi da Njegova djeca budu dobro i cijelovita – duhovno, duševno i fizički. Bog je autor (izvor) blagoslova, čuda i božanskog iscijeljenja. On nije autor bolesti, oskudice, grijeha ili prokletstva. Ovo su stvari koje dolaze od đavla. On nije došao da ponižava Svoj narod – već da ga izliječi, ne da ga gurne na dno – već da ga podigne, ne da ga uništiti – već da ga spasi.

Ivan 10:10 «Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.«

Djela apostolska 10:38 «kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.»

3. Ivanova 2
«Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši (u omjeru kako si obnovio svoju dušu).”

III. Kontakt – točka dodira

Točka dodira (kontakt) znači učiniti nešto da oslobodim svoju vjeru u Boga. Bez obzira na vrstu djelovanja, kontakt (točka dodira) omogućuje otpuštanje vjere koju već posjedujemo dok proklamiramo Božja obećanja, omogućujući time da se potpuno usredotočimo na Boga, uspostavimo mjesto i vrijeme za to da se čudo stvarno i dogodi, da učinimo svoje vjerovanje aktom (djelom) vjere, i držimo to u vjeri dok isčekujemo čudo.

Izlazak 14:21“ Mojsije je držao ruku ispruženu nad morem dok je Jahve svu noć na stranu valjao vode jakim istočnim vjetrom i more posušio. Kad su se vode razdvojile…”

1. Samuel 17:49
“David segnu rukom u torbu, izvadi iz nje kamen i hitnu ga iz praćke. I pogodi Filistejca u čelo; kamen mu se zabi u čelo i on pade ničice na zemlju.“

2. Kraljevima 2:8
„Tada Ilija uze svoj ogrtač, smota ga i udari njime po vodi, a voda se razdijeli na dvije strane. I obojica prijeđoše po suhu.“

Matej 9:21
«Mislila je: »Dotaknem li se samo njegove haljine, spasit ću se.,

Matej 14:36
«te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi.“

Djela apostolska 19:12
“tako da bi na bolesnike stavljali rupce ili rublje s Pavlova tijela pa bi s njih nestajalo bolesti i zli duhovi iz njih izlazili.” 1.

Korinćanima 11:23-26 “Doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.”

IV. Očekivati čudo

Čudo je nadnaravni efekt u ovom fizičkom svijetu. Ono je izvan snage same prirode. Ono je divno, neobično, zapanjujuće, tajanstveno i neubičajeno. Isus nikada nije ono što je činio nazivao čudima. Nazvao ih je “djelima svog Oca.”

Također je rekao: “veća djela od ovih vi ćete činiti.” Isus nam je u stvari rekao da su čuda kontinuiranog  djelovanja – Očeva ljubav, briga i moć za nas. I zato jer su to u stvari djela našeg Oca nebeskog, ona nikada neće prestati, jer se ni Bog ne mijenja. Čuda ne prestaju s našim spasenjenjem. Naprotiv, kršćanski život je beskrajno iskustvo čudesa. Mi ih očekujemo svaki dan.

Ivan 10:37 «Ako ne činim djela Oca svoga, nemojte mi vjerovati.”

Ivan 14:12
“Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.”

1. Korinćanima 12:10
“drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika.”

Jakovljeva 1:17
“Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlilâ u kome nema promjene ni sjene od mijene.”