Postani partner

Postani partner
Partnerstvo je savezni odnos.

Ono je sveza koja veže naše djelovanje i službu za pojedince (Vas) koji dijele s nama svoju ljubav za širenjem Evanđelja – Božje Riječi.

“Mi smo veoma blagoslovljeni s partnerima koji podržavaju našu službu kroz molitvu, davanje (sijanje) ili kroz oboje.”

Postati partner je vrlo jednostavno!

Samo nas kontaktirajte da Vam pošaljemo materijale o tome tko smo, što to i kako radimo, što vjerujemo, koji su nam ciljevi… i uvidjet će da smo dionici Velikog poziva iz evanđelja po Marku 16;15-18 – «idite u sav svijet i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju!…

– kroz propovijedanje i naviještanje poruke spasenja, podučavanje vjernika da stupe u zreliji odnos i zajedništvo sa nebeskim Ocem, razumijevanje apostolske nauke – potpune nauke o našem spasenju u svakom području našeg života.

Vaš doprinos, bilo kroz molitvu ili financije, ili najbolje – kroz oboje – čini veliku razliku u mogućnostima naviještanja Božje Riječi u našem narodu. Sjeme (novac) koje je oslobođeno za širenje Božjeg kraljevstva upravo to i čini – širi kraljevstvo Božje.

Jer, sjeme mora donijeti svoj plod. Ako je sjeme za širenje Radosne vijesti – onda žetva mora uroditi sa spasenjem ljudskih duša. Kada se Božje Kraljevstvo širi – onda se zasigurno ono drugo kraljevstvo (babilon, svijet) mora umanjivati.

Upravo ovo čini mogućim da imamo tih (neometan, kvalitetan) i pobožan (u punini) život u Kristu Isusu, da svi budu blagoslovljeni. Za naviještavanje Božjeg kraljevstva potrebne su molitve i financije – budite dio onih koji čine razliku u svijetu i primite svoj i naš blagoslov – Sve ti (vam) cvitalo.

P.S. nakon što primimo Vaše podatke, poslat ćemo Vam neke osnovne materijale i alate koji će vam pomoći da saznate više o partnerstvu i o sili koja u njemu. Primite i sami ono što mi imamo – kroz zakon partnerstva.

Hvala Vam

Službujući tim – Sve ti cvitalo