Naša misija

Naša misija
Pozvani smo
;

naučiti i ohrabriti vjernike da imaju aktivan, vitalan i pobjedonosan život kroz «otkriveno znanje» o pravima i privilegijama koje imamo u saveznom odnosu sa Isusom Kristom.

O svemu tome nas poučava Bog kroz Svoju Riječ – Bibliju. Da, Bog neprestano govori, upravo onoliko koliko čitamo Njegovu Riječ, meditiramo o Njoj i koliko je prakticiramo (vjerujemo). Dakle, Njegova Riječ nam cijelo vrijeme govori, samo ako smo Ga voljni čuti. Vjerujemo da jesmo.

Podučiti vjernike da razumiju i pouzdaju se u Njegovu Riječ, da dosegnu zreliji nivo, te preokrenu sadašnje stanje i okolnosti u kojima se nalaze u okolnosti koje nam Riječ potpuno garantira – «staro je nestalo, novo je, evo, nastalo». Ova transformacija se odnosi na svako područje našeg života. Uspavana Crkva tada postaje pobjedničkom i njena evangelizacija biva sve snažnija. Takva Crkva donosi promjene u svim sferama života; u brakovima, obiteljima, odgajanju djece, školstvu, kulturi, ekonomiji, glazbi…u svemu.

Upoznati sve ljude sa istinskom slobodom koju imamo u Gospodinu Isusu Kristu, da prihvate razmijenjeni život kojeg Bog daje po Svom Sinu – Isusu Kristu, a sve na osnovu vječnog događaja kojeg Biblija zove – „PUNINA VREMENA“ tj. „KRIŽ“. Želimo da svi ljudi čuju za ovo Evanđelje – Radosnu vijest, jer je toliko radosna da jednostavno mora biti podijeljena svima, kako bi svi bili blagoslovljeni s Njom. Želimo da se kroz ovu Riječ ostvari ono što se i nama samima ostvarilo – SVE TI CVITALO. Ona je demonstracija ljubavi i snage našeg Gospodina Isusa, jer On i danas liječi svaku bolest i nemoć u narodu, i danas je Bog živ i čini «znakove i čudesa».

Otkriti
„slavnu Crkvu“ tj.  „slavne Sinove Božje“, otkriti svima svevremenski plan Oca za svakog čovjeka – Glavni (tj. Abrahamov) blagoslov, te ukazati na cjelovitu svrhu koju Otac Nebeski ima za svakog čovjeka – cjelovito Evanđelje. Želimo sve ljude upoznati s tim da ih je Bog pozvao u zajedništvo s Njim i da su „posinjeni“ – nešto najveličanstvenije što nam se ikada moglo dogoditi. Poručujemo svakom čovjeku da je osobno osvojio „lutriju“ svog života. Želja nam je da svima opišemo „neopisivo“…Ova nova perspektiva nam otvara istinsko svjedočanstvo života i daje mu puninu koja nam je svima prijeko potrebna. Omogućava nam da živimo vrstu života uistinu vrijednog za živjeti, da pronađemo naš potpuni identitet i svrhu – koji nikada neće prestati i koji nije ograničen vremenom ili prostorom. Dapače, naš identitet i svrha doslovno postaje „vrijeme“ i „prostor“, jer će sve ostalo u stvorenom svijetu dobivati svoj potpuni smisao kroz ispunjenje glavne svrhe – naše potpuno ostvarenje kao Božjih sinova.

Služiti ljudima u tome da promijene svoj prirodan način razmišljanja te prihvate blagoslovljeni susret sa živim Bogom kroz Njegovu Riječ koja u potpunosti mijenja naš način razmišljanja i služenja, zbog toga što bivamo potpuno oslobođeni od ropstva vremena i prostora, ograničenja tijela, tradicija ljudi….jer se ta služba provodi najmoćnijim sredstvom danim pod nebom – Božjom Riječju. Sada, na temelju otkrivenja i vjere u Nju, nema više mrtvih djela kao ni potrebe za njima, nema više čekanja na Godota. Crkva postaje atraktivna, poželjna i suvremena. Evanđelje se propovijeda svima jer je u Njemu – Život. Isus je proslavljen i sve ljude privlači k sebi. Riječ Kristova postaje Evanđelje Crkve – i ona ustanovljuje i širi Kraljevstvo Božje – područje Božje vladavine. Kakve li radikalne promjene – od istrošenih vjernika do slavnih svetaca! Od umornih kršćana do moćnih ratnika mira.

1. Ivanova 1:1-4  -Što je bilo od početka, što smo čuli, što smo vidjeli svojim očima, što razmotrismo i što su naše ruke opipale o Riječi Života – jer se Život očitova, i vidjeli smo, i svjedočimo, i navješćujemo vam život vječni, koji bijaše u Oca, i objavi se nama. Što smo vidjeli i čuli navješćujemo i vama, da i vi imate zajedništvo s nama; a naše je zajedništvo s Ocem i s njegovim Sinom Isusom Kristom. Ovo vam pišemo da radost naša bude potpuna.

Razlog našeg djelovanja jest taj da radost našeg i Vašeg života, našeg srca i Vašeg srca, svega što jesmo – bude potpuna.

Službujući tim – SVE NAM CVITALO