Mi vjerujemo / ukratko

Mi vjerujemo
Da je Biblija Božja Riječ i potpuno otkrivenje Boga u Isusu Kristu, i da je ono što je Bog objavio u Isusu Kristu baština koja pripada svakom vjerniku.

U vječnog i jedinog Boga – u Oca, Sina i Duha Svetoga

U potpuno i završeno djelo Isusa Krista na križu za sve ljude svih vremena

U Duha Svetoga, u njegov život i prisutnost unutar vjernika

U nadnaravno ozdravljenje koje nam pripada i danas, te da ga je kroz svoje djelo na križu Isus Krist pribavio za sve ljude (ono je moguće  svakome tko vjeruje)

U čudesa koja su opisana u knjizi Djela apostolska koja se i danas nastavljaju kroz Crkvu

U novu vrstu ljubavi, u Božju ljubav (agape – koja je bezuvjetna i vječna) i koju je Isus donio vjernicima po zakonu (savezu) braće, i mi smo pozvani hodati upravo u toj vrsti ljubavi

U vječnu nagradu pravednih (vjernika) i vječnu kaznu zlih (nevjernika)

Da je Isus Krist glava i Gospodar Svog tijela – Crkve

U veliko poslanje Crkve u svijetu, da naviješta Evanđelje Božje Riječi i donese Božju vrstu života svim ljudima

U drugi dolazak našega Gospodina Isusa Krista po svoju nevjestu – Crkvu.