Identitet

IdentitetFoto: Denis D.

Ja sam sve ono što Božja Riječ kaže da jesam!!!
„Svi su oni koje vodi Božji Duh sinovi Božji… Sam Duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo
djeca Božja.“
(Rimljanima 8:16,16)

„A da ste zbilja sinovi, dokaz je što Bog u vaša srca posla Duha svoga Sina koji viče: ‘Abba – Oče!’
Stoga nisi više rob, nego sin. A ako si sin, i baštinik si po Bogu.“
(Galaćanima 4:6-7)

Temeljna učenja

1.   Tko smo u Kristu?
2.   Kristov um – Božji način razmišljanja
3.   Razumijavanje duše
4.   Od vječnog Boga, vječna Crkva, od vječnosti željena

Razumjevanje identiteta

1.   Sada smo u Kristu Isusu
2.   Milost ima plan
3.   Oči da vidimo, uši da čujemo

Molitve i priznanja

1.   Tko sam ja?