Donacije

Donacije
Donacije – sijanje Vašeg sjemena

Postati i biti partner u naviještanju Evanđelja Riječi (Radosne vijesti) Isusa Krista je u srcu svih nas u službujućem timu – SVE TI CVITALO.

I Mi sami smo partneri drugih u njihovom djelovanju i propovijedanju.

Mi radimo na tome da se Riječ Božja propovijeda svim ljudima u našoj Hrvatskoj. Cilj nam je propovijedanjem i poučavanjem dosegnuti svaki grad, selo i mjesto, prvenstveno u Dalmaciji, a nakon toga i cijelu Hrvatsku. Želimo vidjeti našu zemaljsku domovinu potpuno obnovljenu, reformiranu i blagoslovljenu u svakom pogledu (socijalnim odnosima, školstvu, ekonomiji, kulturi, politici…) da čovjek čovjeku više ne bude vuk – već prijatelj, ne prijetnja, već – pomoćnik.

Pored ostalog, i Vaša velikodušnost u sijanju dobrog sjemena, prvenstveno u Vašim  molitvama, ali i u financijama, omogućava nam da Evanđelje Riječi (Radosnu vijest) donesemo na svako mjesto, što dalje i što kvalitetnije, kroz sve dostupne načine – propovijedanjem, poučavanjem, tiskovinama, materijalima, skriptama, cd-ovima, multimedijom,prevođenjemknjiga…

Možete potpuno sigurno računati na to da će Vaše sijanje (donacije) biti korištene za poruku spasenja, vjere, iscjeljenja i prosperiteta po cijeloj Dalmaciji, a i šire, gdje god vrata budu otvorena za spasonosnu poruku koja sve ljude dovodi u sklad sa Božjom Riječi, te time bivaju blagoslovljeni.

Zato mi, kao tim ljudi koji su pozvani naviještati ovu nebesku objavu – Riječ Božju, veoma držimo do toga da moramo biti više nego li odgovorni u financijama koje primamo od naših partnera i podupiratelja. Vaš dar uistinu može učini veliku razliku (blagoslov) u svijetu!

Zahvalni smo Vam da zajedno možemo naviještati da je Isus Krist ljubav, nada svih ljudi i naš jedini Gospodin!

Budite blagoslovljeni u svemu – SVE VAM CVITALO

  • Žiro račun – zagrebačka banka broj:2360000-1102181839

Osobno u ured:

  • Sve ti cvitalo
    Split, Dobrilina 3
    Nedjelja u 10 sati (služba) ili na kontakt: 021/503-320, 091/904 06 01