Sila uskrsnuća

Sila uskrsnuća
Mi možemo živjeti životom uskrsnuća svaki dan! To kaže Božja Riječ. Ona kaže da je naša stara grešna narav umrla onda kad smo povjerovali u Isusa i da “smo zajedno s njim ukopani putem krštenja u smrt, da bismo, kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih, Očevom slavom, i mi tako hodali u novini života ” (Rimljanima 6:4).

Drugim riječima, naš duh je već uskrsnuo! Kroz novo rođenje u svoju nutrinu smo primili život i slavu samoga Boga. Štoviše, ako smo kršteni Duhom Svetim, ujedno smo primili pomazanje Božje sile koja se u Efežanima 1:14 zove “zalog” (ili početni polog) cjelovite baštine koja će biti naša kad se Isus vrati.

Taj zalog, zajedno s Božjim životom i slavom koja je u nama, dovoljan je da porazi sve što đavao ili ovaj svijet može donijeti protiv nas. Dovoljan je da nas osnaži da živimo pobjedonosno i da nam da smjelost da bilo kojem izazovu u lice kažemo, “Mi smo više nego pobjednici kroz Krista!” (vidi Rimljanima 8:37).

Ako smo Kristovi nismo ‘samo ljudi’. Mi smo novo stvorenje! (vidi 2.Korinćanima 5:17). Bog nas je “oživio zajedno s Kristom i zajedno uskrisio i zajedno posjeo u nebesima u Kristu Isusu.” Mi smo posjeli s njim “iznad svakog poglavarstva, i vlasti, i moći, i gospodstva, i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i onom koji će doći” (Efežanima 25-6, 1:21). Kao kršćani mi smo građani Božjeg kraljevstva. Njegovo kraljevstvo nije neko mjesto na koje ćemo ići jednoga dana kad se Isus vrati ili kad napustimo ovo tijelo. Ono ne postoji samo na mjestu koje zovemo raj. Božje kraljevstvo je gdje god On i Njegovo Tijelo provode vladavinu. I upravo sad On provodi svoju vladavinu ovdje kroz nas.

Pitanje je: zašto svi ne hodamo u neprestanom, slavnom trijumfu? Zbog toga jer živimo daleko ispod naših povlastica. Jedva hodamo u životu uskrsnuća i sile koju nam je Bog stavio na raspolaganje. Kako bismo hodali potpunije u toj sili, trebamo učiti djelovati u novoj stvarnosti – stvarnosti duha.

Ne bismo se trebali prilagođavati ovome svijetu. Bog nas nije dizajnirao da budemo pod njegovom dominacijom. Dizajnirani smo da hodamo kao pobjednici u stvarnosti duha. Kao što piše u Rimljanima 8:29, mi smo predodređeni da budemo “suobličeni slici njegova sina“. Ta slika je već savršena i potpuna u tvom unutarnjem čovjeku. Jer Isus živi u tvom duhu, ti si već poput njega iznutra. Ono što sada radiš jest da učiš hodati na način koji dopušta Njemu da se sve više manifestira prema vani. Učiš u svom životu manifestirati stvarnost otkrivenu u Kološanima 2:9-10: ” Jer u njemu (Isusu) tjelesno prebiva sva punina Božanstva. I vi ste potpuni u njemu.”

Mi smo u procesu da sve više i više nalikujemo Isusu. Živeći u sili Njegovog uskrslog života, razvijamo sposobnost hodanja u duhu, a ne udovoljavanju požudama tijela. Štoviše, imamo Duha Svetog kao našeg osobnog trenera  Ako ga slušamo i poslušamo, ne možemo izgubiti. I to je avantura života!

Iako još živimo u naravnim tijelima, nadnaravno smo nova stvorenja. S Kristom smo umrli i naši duhovi su uskrsnuli s Njim, Očevom slavom.

Ne samo da imamo moć čuti Božje instrukcije, već imamo unutarnju snagu Njegovog Duha koji nas osnažuje da Mu budemo poslušni.

U sebi imamo sve što trebamo da svaki dan živimo u uskrsnuću života – Nebeski život kakav je Bog od početka namijenio za sve koji slobodnom voljom vjeruju Njemu!

 

Svakom nanovorođenom Božjem stvorenju, uskrslom s Kristom, čestitamo Uskrs!