Sretan Uskrs!

Sretan Uskrs
Stanje svakog bića rođenog od muškarca i žene jest: tjelesno živ, ali duhovno mrtav. Duhovno mrtav znači odvojen od Zoe – Božje vrste života. Zato što čovjek u takvom stanju, sam po sebi nema sposobnost da to uvidi, a još manje da uđe u takvu vrstu života za kakvu je originalno zamišljen, treba nekoga da mu otvori duhovne oči i uši.

Bog je na mnoge načine govorio čovječanstvu, kako piše u poslanici Hebrejima 1:1-3,

Bog, koji je u više navrata i na više načina nekoć govorio ocima po prorocima, a u ove posljednje dane progovorio nam je po Sinu, kojega je postavio baštinikom svega, po kome je i načinio svjetove; koji je sjaj slave i savršeni otisak njegove osobe, te sve nosi riječju svoje snage, koji je, sam ostvarivši očišćenje naših grijeha, sjeo zdesna Veličanstvu u visinama.”

Kristovi prvi učenici, oni koji su hodali s njim, gledali ga, slušali ga, dirali ga, bili svjedoci njegove smrti ali i uskrsnuća, dobili su otkrivenja o njegovoj Božanskoj prirodi tek kad su primili Silu ododzgo, Duha Svetog kojeg im je Isus obećao da će ih ispuniti kada on ode natrag Ocu. Duh Sveti ih je uveo u svu Istinu, a On to radi i danas onima koji su povjerovali – uvodi nas u svu Istinu.

No, prije nego smo povjerovali, svi smo bili u istoj ‘juhi’, “djeca gnjeva” (Ef.2:3). Grijeh, usađena greška, promašaj kojeg je izabrao praotac čovječanstva, drži nas daleko od Božje prisutnosti i Njegove vrste života. Sami se ne možemo iščupati iz te močvare u kojoj tonemo. Ali Bog je uvijek bio za nas, “On koji ni vlastitog sina nije poštedio, nego ga predao za nas” (Rimljanima 8:32), a taj sin je “Krist (Pomazanik) po tijelu, koji je iznad svega Bog blagoslovljen u vjekove” (Rimljanima 9:5). I on, “premda u obličju Boga, nije grabežom smatrao biti jednakom Bogu, nego se sam toga lišio i uzeo na sebe obličje sluge te postao sličan čovjeku. Našavši se u obličju ka čovjek, ponizio se i postao pokoran do smrti, i to do smrti na križu” (Filipljanima 2:9-11). To je bila cijena koju je trebalo platiti za otkupljenje čovjeka od vlasti tame. I to je cijena za svakog čovjeka.

Kristovo uskrsnuće bilo je dokaz da je cijena u potpunosti plaćena – Isus Krist je ispunio svoje poslanje na zemlju do kraja i smrt ga nije mogla zadržati u najdubljim dubinama pakla. Ono što nas oslobađa jest činjenica da je Krist umro našom smrću radi naših grijeha i da je uskrsnuo u život radi našeg opravdanja (tj. ispravnog stajanja pred Ocem, bez ikakve krivice.) To fenomenalno opisuje Pavao (iz otkrivenja koje je sam primio od Isusa) u 6. poglavlju poslanice Rimljanima, npr. od 5.-8. retka i  11. redak, “ Jer ako smo srasli zajedno smrću sličnom njegovu, bit ćemo i uskrsnućem (sličnim njegovu), jer znamo ovo: naš stari čovjek je razapet zajedno s njim da bude uništeno ovo tijelo grijeha, da više ne robujemo grijehu. Jer onaj tko je umro, opravdan je od grijeha. Ako smo, dakle, umrli s Kristom, vjerujemo da ćemo s njim i živjeti… Tako i vi smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu po Kristu Isusu, Gospodinu našemu.

Bog je ljubav! Ljubav je Njegova priroda. On ne može da nas ne voli. Ono što On mrzi jest grijeh. Ali sila grijeha je slomljena u Isusu Kristu!

Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni. Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Onaj koji vjeruje u njega, ne osuđuje se; a onaj tko ne vjeruje već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenog Sina Božjega” (Ivan 3:16-18).

Vjeruješ li ti?

Sretan USkrs!

S ljubavlju,

Tim ‘Sve ti cvitalo’