Veličanstveno uskrsnuće


Jedna od veličanstvenih stvari koja se dogodila kroz smrt i uskrsnuće Isusa Krista jest potpuna razmjena između njega i nas, o kojoj je Pavao dobio otkrivenje i napisao:

S Kristom sam razapet: živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni; a to što sada živim u tijelu, živim vjerom Sina Božjega koji me ljubio i predao samog sebe za mene” (Gal.2:20).

Kristova smrt bila je naša zajednička smrt i “stoga smo zajedno s njim ukopani po krštenju u smrt da bismo, kao što je Krist Očevom slavom bio uskrišen od mrtvih, i mi tako hodali u novini života. Jer ako smo srasli zajedno smrću sličnom njegovu, bit ćemo i uskrsnućem (sličnim njegovu)” (Rim.6:4-5). Riječ prevedena sa “srasli” na grčkom zapravo znači “inherentni“, odnosno “prirodno i nerazdvojno spojeni ili udruženi sa …”

Zatim Pavao nastavlja pisati iz fenomenalnog otkrivenja koje je dobio od samog Krista: “Ako smo, dakle, umrli s Kristom, vjerujemo da ćemo s njim i živjeti… Jer time što je umro, umro je grijehu jedanput zauvijek, a time što živi, živi Bogu.” (Rim.6:8,10). Vjerujemo, vjerujemo, vjerujemo!!! Da, vjera je čulo duha kojim primamo nebeske stvarnosti, jer „bez vjere nemoguće je ugoditi (Bogu)“ (Heb.11:6).

I zato što Krist sada i zauvijek živi Bogu “tako i vi smatrajte (računajte) sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu.”

Jednostavno primanje ovih duhovnih istina, tako da im vjerujemo, osposobljava nas da živimo u pobjedi.

Dakle, naša pozicija, zbog onoga što je učinio Isus, je ovo: “Bog koji je bogat milosrđem, zbog svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio, i to dok još bijasmo mrtvi u grijesima, oživio nas je zajedno s Kristom (milošću ste spašeni) i zajedno nas uskrisio i zajedno posjeo na nebesima u Kristu” (Ef.2:4-6).

Zato nam On poručuje: “Ako ste, dakle, s kristom uskrsli, tražite ono što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu. Za onom što je gore težite. ne za ovim na zemlji: jer umrli ste i život vaš skriven je s Kristom u Bogu. Kada se pojavi Krist, život naš, tada ćete se i vi pojaviti s njim u slavi” (Kol.3:1-4).

S ljubavlju,

Tim ‘Sve ti cvitalo’