Iscjeljenje kroz meditaciju

iscjeljenje_kroz_meditaciju

Meditirati – znači duboko razmišljati i biti fokusiran samo na jednu misao neko vrijeme u tišini i odsutnosti drugih misli…misliti Božju misao

Na hebrejskom meditirati znači „govoriti“ ili doslovno – „mrmljati“. Za židove meditirati doslovno znači – mrmljati tj. izgovarati na glas (audibilno) Riječ Božju – Sveto Pismo.

Kako čitati Bibliju:

  1. Personalizirati (poosobiti) Riječ Božju – prihvatiti je u 1. licu – za sebe – Bog govori meni
  2. Vizualizirati (izvizionariti) sebe kako činim ono što kaže Riječ Božja – vidjeti se kroz vlastitog duha
  3. Govoriti Pismo na glas – čuti samog sebe dok čitam i vjerovati da mi Bog osobno govori dok je izgovaram – ona zaista jest RIJEČ BOŽJA (Bog govori)
  4. Opisati svojim riječima Pismo – dati Bibliji osobno i intimno značenje i vrijednost – „osuvremeniti“ je i „dovesti“ je u vlastito aktualno življenje uz pomoć Duha Svetoga

Nema smisla meditirati o Božjoj Riječi bez da imamo iskustveno znanje o Isusu, inače sve što radimo jest samo religiozni pokušaj vlastitog produhovljavanja. Mi jednostavno moramo znati da je Bog poslao Svog Sina Isusa da umre za nas i da ga priznamo (glasno) za svog Gospodina i Spasitelja. Mi moramo bez ikakve sumnje znati i vjerovati da On živi u nama cijelom Svojom Puninom. Čitajući Bibliju dobivamo još dublje i intimnije doživljajno znanje (otkrivenje) o Njemu i Njegovom savršenom planu kojeg ima za nas. Svakodnevno trebamo moliti u jezicima kako nas Duh Sveti već nadahnjuje, kao i to da svakodnevno slavimo (obožavamo) Boga. Trebamo svakodnevno raspirivati svjesnost u nama da je Isus – Mesija – živ, i da On živi u nama, i da ima Svoj dobar plan za nas. Trebamo neprekidno uživati u Njegovoj prisutnosti tijekom cijelog dana. To je život potpune pobjede u svakom području našeg života, a osobito u području našeg zdravlja tijela, ali principi su jednaki i za područe odnosa, financija, osobnog uspjeha…

Primjer:

Izlazak 23: 25,26 „Iskazujte štovanje Jahvi, Bogu svome, pa ću blagoslivljati tvoj kruh i tvoju vodu i uklanjati od tebe bolest. U tvojoj zemlji neće biti pometkinje; ja ću učiniti punim broj tvojih dana.

Čitati na slijedeći način:

„Ja iskazujem štovanje Jahvi, Bogu svome. On će blagoslivljati moj kruh (biznis, obrt, poslovne kontakte, odluke, partnere, poduzeće u kojem radim…)  i moju vodu (razumijevanje Božje Riječi, oblikovat će moj zdrav razum, čiste misli), i uklanjat će od mene bolest (svaku bolest, grešne želje, tjelesan način življenja…). U mojoj zemlji (kući, braku, obitelji, porodici, crkvi…) neće biti spontanog pobačaja (neuspjeha, nedovršenosti, nedovoljno znanja, otkrivenja ili mudrosti, pomanjkanja potrebitih stvari…); Bog će učiniti punim broj mojih dana (na zemlji, na poslu, u službi, u zdravlju…)

Psalam 1:1-3 “Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca, već uživa u Zakonu Jahvinu, o Zakonu njegovu misli dan i noć. On je k’o stablo zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje vrijeme plod donosi; lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi.

Čitati na slijedeći način:

„Ja sam blagoslovljen čovjek (u svom duhu, duši, tijelu, odnosima, financijama…), i ja ne slijedim savjeta opakih (samo se oslanjam na Riječ Božju, na vodstvo Duha Svetog i na vjeru srca), ne stojim na putu grešničkom (obaram svaku mudrost i oholost koja se protivi priznanju Gospodina, ne hodam po tijelu i varavim požudama tijela…) i ne sjedam u zbor podrugljivaca (ne govorim ništa loše o nikome, a osobito ne o onima koji po ovoj vjeri pripadaju istoj obitelji – Crkvi – braći i sestrama…), već uživam u Zakonu Jahvinu (o Zakonu života koji je u Isusu Kristu). O Zakonu Njegovom (zakonima Kraljevstva – zakonu vjere, pomazanja, pravednosti, sijanja i žetve, povrata ukradenog, oproštenja, milosti…) mislim dan i noć. Ja sam stablo zasađeno pokraj voda tekućica (zasađen sam u Riječi Božjoj, pomazanju, otkrivenju, zdravom umu, hodu u Duhu), i u pravo vrijeme plod donosim (Bog se manifestira kroz mene, ja donosim mnogo roda za Njega…); lišće mi nikada ne vene (pun sam Božjeg Života – ZOE, neprekidno boravim u Njegovoj Riječi, u Njegovim obećanjima, u Njegovoj prisutnosti, Njegovim otkrivenjima, Riječ Božja mi je uvijek svježa i aktualna), sve što radim dobrim urodi (sve što činim, činim kao što čini i Isus…).

Matej 16:19 „Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.”

Čitati na slijedeći način:

„Dani su mi ključevi kraljevstva nebeskog, i što god svežem na zemlji bit će svezano i na nebesima; i što god odriješim na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.“

Praksa:

U ime Isusovo ja svezujem bolest (navesti ime bolesti) na zemlji (u tijelu od zemlje) jer je ona već svezana i na nebesima (ona i ne postoji u nebesima, u nebu nema bolesti, u kraljevstvu nebeskom nema bolesti, kraljevstvo nebesko iskorjenjuje svaku bolest, novi čovjek je slobodan od bolesti…)

U ime Isusovo ja odriješujem zdravlje (Božansko iscjeljenje, Isusovo otkupljenje na križu…) na zemlji (u tijelu) jer je ono već odriješeno i na nebesima.

Efežanima 1:10 „ da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji.

 

Foto: Denis D.

Autor: B.Cvitanović

Kategorija: Zdravlje i Iscjeljenje / Stvarna pomoć