Jer Bog je tako ljubio svijet…

Jer_Bog_je_tako_ljubio_svijet

 

Jer Bog je tako ljubio svijet
da je dao svog jedinorođenog sina
da tko god u njega vjeruje
ne propadne,
nego ima život vječni.

Ivan 3:16

 

Isus je došao da uzme kaznu za grijeh čovječanstva i ponovno zadobije ono što je bilo izgubljeno. U evanđelju po Luki 19:10 piše: “Jer Sin čovječji je došao potražiti i spasiti ono što je bilo izgubljeno.” Ne samo da je čovječanstvo bilo izgubljeno kroz grijeh, već i vlast nad planetom koja mu je dana. Isus je došao da vrati oboje.

Na početku knjige Postanka vidi se kako je čovječanstvo, kroz čin poslušnosti njegovog predstavnika Adama riječi Zloga, postalo robom i posjedom Zloga. Sve što je Adam imao, uključujući i vlasnički list planeta sa pripadajućom pozicijom da vlada, postalo je dio đavoljeg plijena.

Bog je želio da Zli bude nadvladan od strane čovjeka, jednom stvorenog na Njegovu sliku. Isus, koji je prolio svoju krv da otkupi čovječanstvo, ispraznio je samog sebe od svojih prava kao Bog i uzeo na sebe ograničenja čovjeka. Sotona je bio poražen od čovjeka – Sina čovječjeg, koji je bio u ispravnom odnosu s Bogom.

Stoga i dan danas, kada ljudi prime Kristovo djelo na križu za spasenje, postaju ucijepljeni u tu pobjedu. Isus je porazio đavla svojim bezgrešnim životom, porazio ga kroz svoju smrt plaćajući cijenu za naš grijeh svojom krvlju, i još više, kroz uskrsnuće, pokazujući se kao pobjednik sa ključevima smrti i pakla.

Otkupljenjem čovjeka, Isus je vratio ono što je čovjek odbacio. Sa prijestolja pobjede on izjavljuje: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Stoga idite ” (Mt.28:18). Drugim riječima “Sve sam dobio natrag. Sada idite, to upotrijebite i vratite čovječanstvo.” U tom odjeljku Isus ispunja obećanje koje je dao učenicima kad je rekao: “I dat ću vam ključeve kraljevstva nebeskog” (Mt. 16:19).

Originalni plan nikada nije bio odbačen; on je u potpunosti ostvaren jednom zauvijek u uskrsnuću i uzašašću Isusa Krista. Mi smo već tada bili potpuno vraćeni u Njegov plan da vladamo kao ljudi stvoreni na Njegovu sliku.

Mi smo rođeni da vladamo – vladamo nad stvorenjem, nad tamom – da uspostavimo Isusovu vlast gdje god idemo propovijedajući radosnu vijest Kraljevstva.

Zbog toga je Isus, vječni Bog koji nema početak ni kraj, došao na planetu na kojoj je vladala tama, ušao u vrijeme i postao čovjekom …

Budimo dio toga – Njegovog života!

S ljubavlju,

Tim ‘Sve ti cvitalo’