Bili smo u Crikvenici na zanimljivom tečaj – treningu pod nazivom “Nove crkve za novo vrijeme”

Seminar_crikvenica
U Crikvenici je od 07.10. – 09.10., u prostorijama Life Centra, bio organiziran praktičan i zanimljiv tečaj (trening) pod nazivom „Nove crkve za novo vrijeme“ u organizaciji udruge Nada za Život koju vodi brat Vladimir Hoblaj iz Murskog Središća, a u sklopu 5. međunarodne konferencije koja se sastojala od niza predavanja namijenjenim kršćanskim vođama i savjetnicima, ali i drugima koji se prepoznaju u radu za Božje Kraljevstvo.

Tečaj iz osnivanja novih crkava prema programu misijske organizacije Dynamic Church Planting International (DCPI) iz USA vodili su bračni par Toni i Cornelia Heule iz Švicarske sa kvalitetnim misijskim iskustvom u osnivanju crkava u Rusiji, a koji trenutno žive i rade u Njemačkoj.

Inače, Dynamic Church Planting International ( DCPI ) je međunarodna organizacija koja organizira trening tečajeve sa ciljem osposobljavanja voditelja u osnivanju crkava. Njihova vizija jest osnivanje 5 milijuna crkava širom svijeta. Na njihovim službenim stranicama vidljivo je da su došli do brojke 242,501. Njihova misija jest ispunjenje vizije koju su primili od Gospodina: “Sadnja zdrave, dinamične i održive crkve je jedan od najučinkovitijih načina za ispunjenje Isusovog Velikog poslanja.“ Više o njima možete vidjeti na njihovim službenim stranicama www.dcpi.org.

Na kraju tečaja sudionici su trebali u timovima prezentirati stečena znanja pred drugima, a na kraju su i podijeljenje diplome o završenom osnovnom tečaju osposobljavanja pri DCPI.

Cilj tečaja bio je usaditi u voditeljima potpunu sigurnost o tome da je Gospodin Isus Gospodar misije i osnivanja crkava, da je to Njegova duboka i žarka želja, te da nas je On osposobio za to djelo. Stoga nas i šalje u svijet sa poslanjem da sve ljude učinimo Njegovim učenicima. Vođe moraju imati intiman odnos sa Nebeskim Ocem i kroz molitvu jasno znati primiti viziju, a onda je znati iskomunicirati i delegirati timu s kojim ga Bog okružuje, te sa timom utjecati na crkvu, i na kraju sa snažnom crkvom evangelizacijski djelovati na svijet.

Svakako smo ohrabreni ovim treningom, osvježeni vizijom koju Gospodin ima za sve nas, i kao takvi želimo biti sudionici u osnivanju mnogih zdravih i dinamičnih crkava širom lijepe naše domovine.