Radost Uskrsa

uskrs
I danas se iznova radujemo Uskrsu, dajući hvalu, slavu i čast Bogu „koji je USKRISIO od mrtvih našeg Gospodina Isusa Krista“ (Rim.4:24).

Upravo je Isusovo uskrsnuće temelj našeg novog života u Bogu, našem Ocu.

Kao što je i Abraham bio „potpuno uvjeren da je Bog kadar izvršiti ono što je obećao“ (Rim.4:21) i to mu se uračunalo u pravednost, tako se i nama vjera uračunava u pravednost, „nama koji vjerujemo u onoga koji je uskrisio od mrtvih našega Gospodina Isusa, koji bi predan zbog naših grijeha i koji USKRSNU radi našeg opravdanja“ (Rim.4:24-25).

Božja riječ kaže da „je plaća grijeha smrt, a milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu“ (Rim.6:23).

Umjesto da mi sami platimo cijenu naših grijeha – smrću, to je učinio Isus za nas. On je uzeo na sebe sve grijehe čovječanstva – prošle, sadašnje i buduće, i svojom smrću platio cijenu za njih, otkupljujući nas od prokletstva koje je posljedica grijeha.

Zaista, On „bi predan zbog naših grijeha…“. Iz toga slijedi da su najprije postojali naši grijesi…

Zatim, kada je otkupljenje čovječanstva potpuno završeno u najdubljim dubinama pakla, Isus „uskrsnu radi našeg opravdanja.“ Da naše opravdanje nije bilo u potpunosti ostvareno, Isus ne bi uskrsnuo! Ali, s obzirom da je Njegovo djelo bilo savršeno – cijena za SVE grijehe potpuno plaćena – mi smo opravdani!

Zato se radujemo jer možemo stajati potpuno ispravni pred Bogom, našim Ocem, kao da nikada nismo i nikada nećemo zgriješiti. On je jednom zauvijek riješio problem grijeha zbog kojeg čovjek nije mogao doći u Božju prisutnost, a da ne pogine. Ali ne samo to. Riješio je i problem naše naravi koja je, zapravo, bila generator grijeha: „Ili zar ne znate da smo svi koji smo kršteni u Krista Isusa, u njegovu smrt kršteni? Dakle, s njim smo zajedno ukopani po krštenju u smrt da bismo, kao što je Krist USKRSNUO Očevom slavom, i mi živjeli novim životom. Jer ako smo dakle postali jedno s Kristom smrću sličnom njegovoj, bit ćemo i USKRSNUĆEM sličnim njegovu“ (Rim.6:3-5). Jednostavno: stari čovjek umro je zajedno s Kristom, a novi je uskrsnuo s Njim.

To je naša vjera! Zato to „naviještamo i vama“ da i vi imate taj isti život – vječni život, zoe, Božju vrst života. Stoga uzmite ovu Riječ za sebe, „Ako ustima svojim priznaješ Isusa za Gospodina i srcem vjeruješ da ga je Bog USKRISIO od mrtvih, bit ćeš spašen“ (Rim.10:9). Primite novi život koji vam Bog besplatno poklanja i uđite u nebesku obitelj!

 

S ljubavlju,

Tim ‘Sve ti cvitalo’