Božićni dar

Božji dar
Najedanput im pristupi anđeo gospodnji, i sjaj ih Gospodnji obasja. Anđeo im reče: ‘Ne bojte se, jer vam, evo, donosim radosnu vijest o velikom veselju za sav narod: Danas vam se u Davidovu gradu rodio spasitelj – Krist, Gospodin.’“ (Luka 2:10–11)

Da, radosna vijest – evangelion – zapravo znači “više nego dobra vijest“. Zašto je toliko dobra? Zato što je Isus – Sin Božji – zbog ljubavi prema Ocu i prema čovjeku odlučio postati čovjek, i kao takav svojim životom platiti otkupninu za svakog, baš svakog, ikada rođenog čovjeka.

Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom, da MI U NJEMU POSTANEMO PRAVEDNOŠĆU BOŽJOM“ (2.Korinćanima 5:21)

Adamovim padom, tj. njegovim svjesnim izborom da živi neovisan o Bogu, on se odvojio od izvora života – Boga. Adam i Eva povjerovali su riječi neprijatelja, legalno mu predali vlasti i autoritet koje je Bog njima povjerio. Nevjera u Božju Riječ odvojila je čovjeka od Boga. Čovjek je pao u grijeh.

GRIJEH JE NEVJERA DA BOG STOJI IZA ONOGA ŠTO JE REKAO.

Upravo je iz duha palog Adama prokleta cijela zemlja, iz duha jednog čovjeka prokleto je svo stvorenje. Zbog zakona naslijeđa svi se takvi rađaju…

Ali Bog nije odustao kada je Adam pao, kad je Sotona oteo sve… On je imao plan još od prije postanka svijeta…

Dakle, kao što je prekršajem jednoga osuda došla na SVE ljude, tako pravednošću jednoga dolazi na SVE ljude opravdanje koje se sastoji u životu., jer kao što su neposlušnošću jednoga svi postali grešnici, tako će poslušnošću jednoga svi postati pravednici.“ (Rimljanima 5:18–19)

JEDINO PRAVEDNIK MOŽE STAJATI PRED LICEM BOŽJIM, BITI U NJEGOVOJ PRISUTNOSTI A DA NE POGINE! PRAVEDNOST JE ULAZNICA ZA KRALJEVSTVO BOŽJE!

Radosna vijest je ovo:

Isus „bi predan zbog naših grijeha i uskrsnu radi našeg opravdanja.“ (Rimljanima 4:25)

Dakle, opravdani VJEROM u miru smo s Bogom.“ (Rimljanima 5:1)

Krist nas je otkupio od prokletstva Zakona postavši mjesto nas proklet.“ – ON JE BIO NAŠA ZAMJENA – „da bi u Kristu Isusu na pogane došao Abrahavom blagoslov, da primimo obećanoga Duha po vjeri.“ (Galaćanima 3:13-14)

Vjerom u Isusovo savršeno djelo na križu postajemo pravedni.

Gledaj kolika je ta RADOSNA VIJEST.

Bili smo izgubljeni, prokleti, na putu u vječnu odvojenost od Boga – jedinog izvora života, a sada smo spašeni, blagoslovljeni, ponovo spojeni na ŽIVOT – ZOE – na Božju vrstu života. I kao što je iz duha jednog čovjeka (Adama) prokletstvo došlo na cijelu zemlju, tako je sada iz duha jednog čovjeka (Isusa – novog Adama) na cijelu zemlju došao blagoslov.

Ovako to kaže Božja Riječ:

Ali Bog koji je bogat milosrđem – iz SVOJE VELIKE LJUBAVI kojom nas je ljubio – nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi – milošću ste spašeni! – s njim nas i uskrsi i s njim postavi na nebesima u Kristu Isusu… Da, milošću ste spašeni – PO VJERI. To ne dolazi od vas, to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalio.“ (Efežanima 2:4-9)

Da, spašeni smo od grijeha i svih posljedica grijeha (prokletstva, straha, bolesti, osamljenosti, siromaštva, neuspjeha …). Kako? MILOŠĆU PO VJERI!! Što je milost? MILOST JE NEZASLUŽENI BOŽJI DAR. Nismo to zaslužili niti postoji ikakvo naše djelo kojim bismo to mogli zaslužiti! To je DAR – MILOST JE DAR!!! To je dar koji ti je Bog poklonio rođenjem Svoga Sina na zemlji. Na tebi je samo da ga uzmeš, da ga primiš. Kako? Pa VJEROM!!

Pogledaj kako to kaže Božja Riječ:

Ako ustima svojim priznaješ Isusa za Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćeš SPAŠEN. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje. Tko god zazove ime Gospodnje, spasit će se.“ (Rim 10:9–13)

Jer „Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti.“ (Djela apostolska 4:17).

Ovo je Riječ koja je sigurna, nepromjenjiva i zapečaćena u nebesima, jer ju je rekao sam Bog i dao je da se zapiše po ljudima koji su bili puni Duha Svetog. Njemu, koji je vječan, nepromjenjiv i istinit, koji je stvoritelj svega, možemo vjerovati!

Zato vjerom primi DAR koji ti On besplatno daje – Isusa, i ustima svojim Ga priznaj za Gospodina, i bit ćeš spašen. Nanovo ćeš se roditi u Kraljevstvo Božje i postati SIN ili KĆER BOGA ŽIVOGA!

Svi nebeski blagoslovi tada će postati tvoji!

S ljubavlju,

Tim ‘Sve ti cvitalo’

Kategorija: Bog među nama