Hvala što si se rodio zbog nas!

Hvala što si se rodio za nas
Mi, ljudi, volimo slaviti rođendane. To je u redu, jer smo rođenjem dobili priliku da iskusimo život – postojanje.

Volimo slaviti i blagdane. I to je u redu jer riječ blagdan znači DOBAR DAN. Takve dane je dobro slaviti, ili točnije rečeno, Onoga koji nam ih daje. Sam Stvoritelj je uspostavio blagdane, kako piše u Levitskom zakonu 23:2:

Blagdani GOSPODINOVI koje ćete proglasiti svetim saborima, moji su blagdani.“

Zatim su u tom poglavlju kronološki poredani svi NJEGOVI blagdani, nazvani i SVETI SABORI. To su bili od Boga određeni dani u kojima je čitav narod trebao imati posebno zajedništvo sa svojim Stvoriteljem.

No, religija je uvela neke druge blagdane. Tako je i Božić, kojim bi se slavilo Isusovo rođenje, uveden tijekom 4. i 5. stoljeća, određen da bude na dan velikog poganskog blagdana – dan rođenja boga Sunca. Time je religija pokušala uvesti kompromis između „vjere“ i poganske tradicije. Vidimo i sami na što to danas sliči!

Iako mi je to na početku mog kršćanskog života zaista smetalo, počela sam otkrivati da se svaka situacija i okolnost na koju naiđemo može okrenuti na slavu Božju. Zato je i ovo danas prilika da govorim istinu u ljubavi o Spasitelju svijeta, Sinu Božjem.

Sam Isus je za sebe rekao:

Ja sam se zato rodio i zato sam došao na svijet da svjedočim za istinu. Svatko tko je od istine, sluša moj glas“     Ivan 18:37

Dok religija slavi djetešce Isusa, a posebno njegovu majku, mi slavimo Onoga za kojega piše da je, „Riječ koja je tijelom postala i prebivala među nama“ (Ivan 1:4).

Njega koji „u početku bijaše s Bogom. Sve je po njemu postalo, i nije bez njega postalo ništa što je postalo. U njemu bijaše život, i život bijaše svjetlo ljudima.“

Slavimo Krista, „Sina kojeg je (Bog) postavio baštinikom svega, po kome je i načinio svjetove; koji je sjaj slave i savršeni otisak njegove osobe te sve nosi riječju svoje snage, koji je, sam ostvarivši očišćenje naših grijeha, sjeo zdesna veličanstvu u visinama“ (Hebrejima 1:2-3).

Uzdižemo Ime Sina Božjeg „koji je slika nevidljivog Boga, prvorođenac svakog stvorenja, jer je po njemu stvoreno sve što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo …, sve je po njemu i za njega stvoreno, i on je prije svega i sve se drži zajedno u njemu“ (Kološanima 1:15-17)

On, doduše, bijaše predodređen prije utemeljenja svijeta, ali se očitovao u ovim posljednjim vremenima za VAS koji PO NJEMU vjerujete u Boga, koji ga je uskrisio od mrtvih; da vaša vjera i nada bude u Bogu.“ 1.Petrova 1:20-21

Slavimo Onoga koji je rekao:

Ja sam kruh života“ (Ivan 6:23);

Ja sam svjetlo svijeta, tko mene slijedi sigurno neće ići po tami nego će imati svjetlo koje vodi u život“ (Ivan 8:22);

Ja sam od neba, ja nisam ovosvjetski“ (Ivan 8:23);

Ja Jesam“ (Ivan 8:28);

Ja sam vrata. Tko uđe kroza me, spasit će se“ (Ivan 10:9);

Ja sam pastir dobri … i ja dajem život svoj za ovce“ (Ivan 10:14-15);

Ja sam uskrsnuće i život – tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u mene, sigurno neće nikad umrijeti. VJERUJEŠ LI OVO?“ (Ivan 11:25-26).

Ovo Isus pita i tebe sada. I kaže:

Ja sam put, istina i život – nitko ne dolazi Ocu osim po meni“ (Ivan 14:6).

Jesi li na tom Putu, hodaš li u toj Istini i imaš li tu vrstu Života?

Ako sva tri odgovora na ovo pitanje nisu da, onda stani i promisli, jer jedino si zbog toga stvoren. Sve drugo je promašaj!

Ali Isus se zato rodio i došao na svijet – da svjedoči za Istinu. Tko upozna tu Istinu zaista postane SLOBODAN.

Hvala Isuse!

S ljubavlju,

Tim ‘Sve ti cvitalo’


Kategorija:
Bog među nama