Oči da vidimo, uši da čujemo


Blagoslov osposobljava. Osposobljava nas da vidimo i čujemo. On nam je već dao oči da vidimo, uši da čujemo i srca da razumijemo.

Ti imaš Kristov um. Neka to potone za trenutak. To je ono što Božja Riječ tvrdi u 1.Korinćanima 2:16 za svakog nanovo-rođenog vjernika. Ali, što to znači i čime to osposobljava vjernika da može djelovati? Osposobljava nas sve da vidimo, čujemo i raspoznajemo kao Krist. 1.Korinćanima 2:9-10 izjavljuje: „Oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti su ušle u srce čovjeka stvari koje je Bog pripremio onima koji Ga ljube. Ali, Bog je to otkrio nama Svojim Duhom.“

Sveti Duh živoga Boga boravi u svakom vjerniku. Zbog toga što se Stvoritelj sam nastanio u nama, mi imamo um Krista, Pomazanika, tako da možemo znati stvari koje su nam slobodno dane od Oca.

Stvari koje prirodno oko ne može i nije vidjelo, mi možemo vidjeti. Stvari koje prirodno uho ne može i nije čulo, mi možemo čuti. Prirodan čovjek ne može razumjeti stvari koje vjernik može raspoznati i razumjeti zato što mi imamo um Pomazanika. Mi možemo hodati i živjeti u stvarnosti ovih stvari.

Razmisli o veličini ovoga što nam je dano! Prirodni ljudi svojim najbriljantnijim umovima, najvećim obrazovanjima i najširim spektrom ljudske inteligencije ne mogu spoznati niti razumjeti stvari koje su nam već dane od Oca. Duboka mudrost i intimno znanje Stvoritelja se ne može naučiti ili primiti ljudskim nastojanjima. Ona izgledaju ludo u prirodnom umu zato što se, prema Riječi Božjoj, ona duhovno prosuđuju.

1. Korinćanima 2:15 (New King James Version) kaže, „Ali, onaj koji je duhovan sudi….“ Riječ suditi u ovom stihu je ista riječ prevedena sa razaznati (raspoznati, prosuditi, razlikovati). Ne prirodan čovjek nego „onaj koji je duhovan raspoznaje sve stvari, ali on sam nije pravedno (onako kako treba) suđen (ili prosuđen) od nikoga“. Riječ raspoznati (razaznati, prosuditi) znači ‘vidjeti, razlučiti’. Vjerniku je Duhom dana sposobnost da vidi, razluči ili razlikuje između dobra i zla – da zna.

Kad je Isus bio upitan od učenika, „Zašto im govoriš u usporedbama? On odgovori, zato što je vama dano da znate tajne Kraljevstva nebeskog, a njima nije. Jer, srca ovih ljudi su loša (tvrda, bezosjećajna, neosjetljiva) i njihove uši su tvrde na slušanje i svoje oči oni drže zatvorenima da u bilo koje vrijeme ne bi vidjeli svojim očima, niti čuli svojim ušima, niti razumjeli svojim srcem, da se ne bi obratili i da ih Ja ne bih ozdravio. Ali, blagoslovljene su vaše oči jer vide i vaše uši jer čuju.“ (Matej 13:10-11,15-16).

Zapazi da je On rekao „u bilo koje vrijeme“. To je bilo tamo cijelo vrijeme. Ali farizeji to nisu vidjeli.

Osposobljeni da vidimo

Mi smo tako vješto služeni i naučeni od brata Copelanda o BLAGOSLOVU da znamo da on pripada vjernicima. Ali, da li znaš da te BLAGOSLOV osposobljava? Osposobljava te da vidiš. Vjernikove oči su blagoslovljene i osposobljene da vide zbog Abrahamovog BLAGOSLOVA. To je pomazanje i snaga za uvećanjem koje čini većim, koje čini da uspijevaš. Oči učinjene da vide, uši učinjene da čuju – ali ne samo u jednom pravcu.

Duhom Svetim mi također možemo vidjeti iznutra izvlačeći iz Kristovog uma unutar nas.

Da bismo hodali u ovim stvarima, mi moramo vjerovati i priznavati da ih imamo.

Ustvrdi:

„Moje oči su blagoslovljene – ja mogu vidjeti. Moje uši su blagoslovljene – ja mogu čuti. Ja opažam (spoznajem, sagledavam, vidim) i razumijem što mi Duh Božji govori. Ja imam Kristov um. Ja sam učinjen Njegovom pravednošću. Ja imam pomazanje od Svetoga i znam sve što trebam znati. Otkrivenje teče u meni i kroz mene. Veći je On koji je u meni nego onaj koji je u svijetu i mogu učiniti sve stvari kroz Krista koji me jača.“

Mi trebamo razumjeti što imamo.

Gospodin je već platio cijenu za naše ozdravljenje, financijsko blagostanje (napredak, uspjeh) i oslobođenje od sve neprijateljske snage. Kako brzo se ovi blagoslovi mogu manifestirati jednom kada konačno vidimo i čujemo što nam pripada i dopustimo našim srcima da se okrenu i promijene! Ja sam to vidio iznova svaki put, pogotovo u području ozdravljenja.

Dugi niz godina sam služio u školi ozdravljenja Kenneth E.Hagina, u Rhema biblijskom centru za obuku u Tulsi. Jedno jutro dok sam poučavao iz Izreka 4:22 da je Božja Riječ lijek – život onima koji je nađu i zdravlje cijelom njihovom tijelu – žena je podigla svoju ruku i upitala: „Da li kažeš da samo vjeruješ da primaš i kažeš ´ja to imam´?“

„Pa, ne. Ja nisam to rekao. Isus jest“, odgovorio sam.

Na kraju predavanja došla je i rekla: „Vidi!“

„Divno“, rekao sam, sretan zbog nje, ali u stvari ne znajući što se točno dogodilo.

„Ne razumiješ“, rekla je „imala sam napad. Bila mi je paralizirana cijela ova strana tijela. Mjesecima nisam bila sposobna upotrebljavati šaku i mišicu ruke. Nisam mogla ni govoriti kako treba. Pogledaj moje lice!“

„Meni izgleda savršeno“, rekao sam joj. Ona je bila ozdravljena tako lako! Iako joj je to već pripadalo, sada je odjednom imala oči da vidi, uši da čuje i srce da razumije.

Jednom je u školi ozdravljenja bio čovjek koji se nije mogao ispraviti. Sjedio je u stolici pognut, dišući tako glasno da ga se mogao čuti u cijeloj sobi. To je bilo vrlo uznemirujuće. Sa svakim dahom pomislio bih, „Hoće li uzeti slijedeći dah?“

Moglo se primijetiti da je jednom bio velik, snažan i čvrst čovjek. Ali sada je bio samo kost i koža.

Ponovo sam učio iz Izreka 4 – da je Božja Riječ lijek i da je „On … poslao Svoju Riječ i ozdravio ih i oslobodio ih od njihovih (smrti i ) stradanja, razaranja.“ (Psalam 107:20).

U jednom trenutku primijetio sam da se čovjek uspravio u stolici i da su njegove oči sada gledale mene. Nekoliko trenutaka kasnije još malo je podigao glavu i u slijedećih nekoliko minuta je sjedio uspravno i nije više teško disao. Čim je služba završila, otišao sam do njega i rekao: „Brate, Bog je učinio nešto za tebe.“

Rekao je: „Osjećam nešto posvuda unutar mene.“

Odgovorio sam: „To je život Božji! To je snaga.“

Njegova malena žena sjedila je pokraj njega, a niz obraze su joj tekle suze.

Pogledao ju je i rekao: „Gladan sam!“ Naime, mjesecima su ga hranili ga kroz cijev. Trebao je biti mrtav još prije par tjedana. Ali sada je stajao uspravljen, govoreći: „Gdje mogu ovdje jesti?“

Saznao sam kasnije da je odmah izišao vani i pojeo veliki, krepki obrok.

Slava Bogu! Nitko nije položio ruke na njega. On je samo primio ono što je Isus već učinio.

On je vidio. On je čuo. Njegovo srce se okrenulo i on je bio ozdravljen – samo tako.

Vidjeti i znati

Otvorimo svoje oči i vidimo što je ispred nas.

Isus nam je već dao oči da vidimo, uši da čujemo i srca da razumijemo. On nam je dao Njegov vlastiti um. Mi možemo hrabro doći tronu milosti uzeti ono što trebamo.

On je rekao: „Pitaj i primit ćeš“ (Ivan 16:24).

Naša budućnost je da vidimo sve više i više kako On vidi i da uviđamo (spoznajemo) i znamo kako On zna. Um je taj koji povezuje. To je dio duše i povezan je sa tijelom. Također je istovremeno povezan s duhom iznutra, samo na to nismo obraćali pažnju.

Mi bismo trebali gledati ne samo na one stvari koje se vide, nego i na one stvari koje se ne vide. Kako gledaš na ono što se ne vidi? Na isti način na koji gledaš na stvari koje se vide, samo u drugom pravcu – iznutra. Postoje stvari koje nam Otac svaki dan pokušava pokazati. Pri tome mi ne moramo nastojati čuti glasove ili osjećati hladne ili vruće trnce.

Postoje situacije u kojima ne znaš što uraditi – ne možeš to shvatiti. Pitaš o tome svakoga koga znaš, dobiješ 90 različitih odgovora i završiš u većoj konfuziji nego na početku.

Ali pogledaj unutra! Postoji Netko unutar tebe tko je već znao što učiniti prije nego što si ti otkrio da imaš problem! Umiri se (utišaj se) i pogledaj unutra prema Jednome koji živi u tebi i moli. Druga riječ za „gledati unutra“ jest meditacija.

U ovom užurbanom, bučnom svijetu posvuda su glasovi i svi imaju nešto za reći. Njihova glavna svrha jest da te zbune (rastroje, odvrate). Ali, Gospodin kaže, „Budi miran i znaj da Ja jesam Bog“ (Psalam 46:10). Potpuno se umiri. Moli u duhu i onda se utišaj.

Nemoj ništa govoriti. Nemoj ništa raditi. Počet ćeš čuti i vidjeti sebe sa rješenjem problema.

Ne govorim o transu (zanosu) ili čujnim glasovima. Ono o čemu govorim pripada svakom Božjem djetetu.

Ako su tvoje financije u neredu i ne znaš što uraditi, prestani pitati druge ljude. Umiri se (utišaj se) i Gospodin će ti pokazati. On ti može reći, „Posij to sjeme tamo. Zahtijevaj to (ustvrdi to). Idi tamo i pričaj s tom osobom o tome…“

Možda nećeš vidjeti rješenje prvi sat ili prvi dan, ali nastavi vjerovati i očekivati. On je rekao, „Traži i naći ćeš“ (Matej 7:7,NKJV). To će iskrsnuti iz tebe. Čut ćeš sebe kako to govoriš. Vidjet ćeš sebe kako to radiš. I kada djeluješ u vjeri, tada se Božja snaga oslobađa. Tada se događaju čuda.

Um Kristov pripada svakom djetetu Božjem svaki dan. Vidjeti, znati i spoznati je naša baština u Njemu.

Zar nisi radostan znajući istinu?

Autor: Keith Moore

Kategorija: Identitet / Stvarna pomoć