Mir – sloboda od tjeskobe i briga

Mir - sloboda od tjeskoba i briga
Ako budeš prakticirao ovo što ću podijeliti s tobom, dani briga (tjeskobnih misli) postat će prošlost.

Ti možeš povjeriti sebe, sve svoje brige i tjeskobe svoga uma Njemu i uživati božanski mir.

Bog je žestoko protiv brige. Ona ne proizvodi ništa drugo nego stres, napor (naprezanje, napetost, teret) i smrt. Isus je propovijedao protiv nje. Cijela Biblija je protiv brige zato što ju je dizajnirao Sotona.

Uzmi Filipljanima 4:6,7 kao zapovijed: „Ne brinite se tjeskobno ni za što, već u svemu iznesite svoje potrebe bogu prošnjom i molitvom, sve u zahvalnosti! I mir će božji, koji nadilazi svaki razum, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu!“

Prijevod The Amplified Bible kaže: „Nemoj se izjedati (gnjeviti, ozlovoljiti se) ili imati ikakvu tjeskobu u vezi ičega.“

1.Petrova 5:6,7 kaže: „Ponizite se, dakle, pod moćnom rukom božjom da vas uzvisi u svoje vrijeme! Svu svoju brigu bacite na njega, jer se on brine za vas!

1.Petrova 5:7, amp. Bible kaže: „Svu svoju brigu (sve svoje tjeskobe, sve zabrinutosti, sve nemire jednom zauvijek) bacite na njega, jer se on srdačno, privrženo, odano, s puno ljubavi brine za vas i budno, oprezno pazi na vas.“

Svu svoju brigu bacite na Njega. Ne 75% nje. Ne sve osim tvoje djece. On nije rekao „sve osim tvojih financija“.

Tvoje priznanje svako jutro bi trebalo biti: „Ja nemam brigu, jer je ona prebačena na mog Gospodina.“

Izbaci svaku pojedinu tjeskobnu misao (brigu) koja dođe u tvoje misli. Prebaci je Njemu.

Daj da ti ilustriram kako ćeš to učiniti. Recimo da stojiš 20 koraka od mene. Ja ti dobacim ključeve od auta. Kad bi mi tada netko drugi rekao: „Daj mi ključeve tvoga auta, trebam ih“, rekao bih mu: „Ne, ne mogu ti pomoći, prebacio sam ih njemu. Nemam ih.“ Ja nisam rekao da su ključevi prestali egzistirati. Nisam rekao ni da ih on ne može imati. Nisam rekao da ih ne mogu vratiti natrag. Ako ih zatražim od tebe, ti bi ih vratio natrag. Ako netko želi ključeve auta, trebat će pričati s tobom, jer sam ih ja prebacio tebi. To je ono što mi moramo učiniti sa našim brigama. Mi ih moramo prebaciti na Gospodina i ne uzimati ih natrag! Ako Sotona donese tjeskobnu misao tvom umu govoreći „što ako?“, tada mu možeš reći da popriča s Bogom o tome. To je u Njegovim rukama, a ne tvojim!

Mnogi ljudi žele da Bog nadnaravno otkloni njihovu brigu. Ali to nije način kako primiti Božji mir. On dolazi djelujući po Riječi koja kaže da bacimo sve svoje brige i tjeskobe na Njega. Ti moraš zamijeniti te misli sa Riječi.

Filipljanima 4:8 kaže da mislimo štogod je istinito, časno, pravedno, čisto, ljubazno i dobrog glasa (dobrog izvještaja).

Sve što je kreposno i hvale vrijedno to neka bude sadržaj vaših misli.“

Ti si taj koji treba kontrolirati svoj um. Riječ kaže da će mir Božji staviti posadu i čuvati stražu nad tvojim srcem i umom (Filipljanima 4:7, amp. Bible). Ti trebaš nešto uraditi. Ti moraš držati (čuvati ) svoje misli pod kontrolom.

2.Korinćanima 10:5, amp. Bible kaže: ”Obarajući zamisli (predodžbe, maštu) i svaku oholu stvar koja se uzvisuje protiv poznavanja Boga i zarobljavajući svaku misao u poslušnost Kristu.”

Ljudi su mi govorili da ne mogu prestati brinuti. Mogu!

Stih ispred citiranog kaže da naše borbeno oružje nije tjelesno. Ono je snažno kroz Boga za rušenje utvrda. Sotonske utvrde su u umu. On stvara sugestije kao „neće uspjeti“ i „što ako“ ili „ali“. No, svatko može prestati brinuti!

Božja snaga počinje djelovati kada prebaciš svoje brige na Njega. Dokle god brineš, ti samo sprječavaš dotok Njegove snage i vezuješ Mu ruke.

Uzmi ova tri stiha i meditiraj o njima. 1.Petrova 5:6,7 ; 2.Korinćanima 10:5 ; Filipljanima 4:6

Jošua 1:8 kaže da ako meditiraš o Riječi dan i noć, tada ćeš biti sposoban vidjeti kako to uraditi.

Filipljanima 4:9 kaže: ”Ono što ste od mene naučili i primili, što ste od mene čuli i na meni vidjeli, to nastavite činiti.”

Dok budeš davao pažnju ovim stihovima Duh Sveti će ti otkriti ovu istinu. Tada ćeš biti sposoban djelovati po njima!

Trinaesti stih Filipljana 4 je završni dio: ”Ja mogu učiniti sve stvari kroz Krista koji me jača.

Ne moraš se ponovo brinuti. Veći, Silniji je u tebi. On je sposoban učiniti da pobijediš. Predaj se tome. I nećeš nikada više brinuti.

Foto: Denis D.

Autor: Kenneth Copeland

Kategorija: Uspješan život / Stvarna pomoć