Edenski vrt je u tebi

Edenski vrt je u tebi
Među vjernicima se često čuje jedna riječ: riječ koja je dobra, biblijska riječ i riječ koju često koristimo.

No, tu postoji problem. Govoreći u skladu s Pismom, mi u potpunosti ne razumijemo što ona znači. Imamo vrlo malo pojma o stvarnoj snazi i povijesti koja stoji iza nje.

Riječ o kojoj govorim jest blagoslov.

Većina od nas misli da se ta riječ jednostavno odnosi na nešto dobro što nam Bog daje – dar koji nam poklanja. No, Božji blagoslov se proteže zapravo daleko izvan toga. Ona ne govori samo o tome što nam je dano nego o tome tko mi jesmo i za što nas je Bog pomazao da učinimo.

Ako si nanovo-rođeno Božje dijete, BLAGOSLOV obuhvaća tvoj identitet, tvoje sposobnosti i tvoj poziv.

Ovakva izjava nekima može zvučati kao pretjerivanje,što bi i bilo ako bih koristio riječ blagoslov onako kako se obično koristi – da označi izolirano izbijanje Božje dobrote u nekom području života. Ali ja ne govorim o takvom blagoslovu. Ja govorim o BLAGOSLOVU – a to je daleko veća stvar.

Dramatičan trenutak u božanskoj povijesti

Da bismo razumjeli pravi opseg BLAGOSLOVA, moramo pratiti njegovo porijeklo unatrag kroz Bibliju do prvog poglavlja Postanka. Tu BLAGOSLOV se prvi put pojavio, i ja vjerujem da je to bio jedan od najdramatičnijih trenutaka u božanskoj povijesti.

U šest dana koji su doveli do toga, Bog je izgovorio zemlju u postojanje. Rekao je, „Svjetlost budi!“, i svjetlo je bilo. Na Njegovu zapovijed sve je postavljeno na svoje mjesto – sunce, mjesec, zvijezde i more. Biljni, životinjski i morski svijet izveden je po Božjoj Riječi. Sve je bilo spremno za krunu Njegovog stvaranja: „I Reče Bog, ‘Načinimo čovjeka na svoju sliku, nama sličnog: i neka oni vladaju nad ribama morskim, i nad pticama nebeskim, i nad stokom, i nad svom zemljom, i nad svakim gmizavcem što po zemlji gmiže’“ (Postanak 1:26).

Osobno vjerujem da je u tom trenutku cijeli svemir utihnuo, kao i svi anđeli i nebeske vojske iščekujući da vide ta, Bogu slična, bića koja su trebala biti stvorena. Njihova pažnja bila je prikovana na to biće nazvano čovjek, kojem je bila dana vlast nad zemljom. Kako će izgledati to stvorenje? Kakvu će moć imati? Koji posao će mu Bog dati?

Sva ta pitanja su odgovorena u trenutku sa slijedećim događajem.

I tako Bog stvori čovjeka na svoju sliku, na sliku Božju stvori ga: muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im Bog, ‘Plodni budite i množite se, i ispunite zemlju i sebi je podložite: vladajte nad ribama morskim i nad pticama nebeskim, i nad svakim živim stvorom koji se kreće po zemlji“ (Postanak 1:27-28).

Prve riječi koje je Adam čuo

S tim riječima Bog je dao Adamu i Evi – i cijelom čovječanstvu – BLAGOSLOV. Rekao im je tko su oni: gospodari zemlje stvoreni od Boga na Njegovu sliku kao vladari i kraljevi. Rekao im je što trebaju učiniti: ispuniti zemlju, podložiti je sebi i dovesti je u sklad sa savršenom Božjom voljom. Također im je dao snagu za obavljanje tog zadatka.

Blagosloviti zapravo znači „osnažiti“. Stoga su prve riječi koje je Adam ikada čuo, prvi zvuk koji je ikada pogodio njegove bubnjiće, bio zvuk Božjeg glasa koji ga je osnažio, osposobio božanskom, stvaralačkom sposobnošću da vlada nad zemljom i učini je savršenim odrazom Božje najbolje i najviše volje.

Kako je Adam znao što je bila Božja savršena volja za zemlju?

Sve što je morao učiniti bilo je da pogleda oko sebe. Živio je u Edenskom Vrtu – mjestu koje je stvorio i uredio Bog sam. Taj Vrt bio je savršena demonstracija Božjeg plana za ovaj planet. Ono je bilo prototip onoga što je u cijelosti želio.

Adamov posao je bio da koristi svoj, Bogom dani, autoritet i proširi Vrt sve dok on ne obuhvati cijelu zemlju. BLAGOSLOV je bio upravo zbog toga! On je opremio Adama sa silom za obavljanje posla kojeg je Bog počeo stvaranjem. Opremio ga je božanskim resursima koji su mu trebali da bi slijedio Božji primjer i, izgovaranjem pomazanih, vjerom ispunjenih riječi, preobrazi neobrađene dijelove ovog planeta u istinski Edenski Vrt.

Drugim riječima, BLAGOSLOV je osposobio Adama da bude blagoslov gdje god išao. Edenski Vrt bio je doslovno unutar Adama.

Bog koji nikada ne odustaje

Naravno, svi znamo da su Adam i Eva zabrljali. Umjesto da djeluju u BLAGOSLOVU koji im je bio dan i postanu blagoslov za cijelu zemlju, odspojili su se od Boga kroz neposlušnost. Poklonili su se đavlu i dali mu pristup njihovom, Bogom danom, autoritetu. Kada su to učinili, sve se iskrivilo.

BLAGOSLOV se pretvorio u prokletstvo. Umjesto da napreduje pod njihovim nadzorom, zemlja im se oduprla i postala njihov neprijatelj. Umjesto da joj govore i vladaju kao kraljevi, Adam i Eva radili su kao robovi, znojeći se i trudeći da bi namirili za život. Adam je jednom imao dovoljno snage da podloži čitavu zemlju i blagoslovi je; nakon ulaska grijeha, jedva da je mogao živjeti u svom vlastitom vrtu.

Unatoč tome, Bog nije odustao od Svog originalnog plana. Niti će. Nema promjene niti sjene od mijene u Njemu. Kada jednom postavi da nešto učini, ostaje u tome dok to ne bude učinjeno.

Stoga ne čudi što Ga, samo nekoliko poglavlja kasnije – u Postanku 12 – nalazimo kako ponovo uspostavlja BLAGOSLOV koji je Adam odbacio. Nalazimo ga kako ga ponovo nudi čovjeku koji ga je voljan poslušati i ući u savezni odnos s njim. Nalazimo ga kako govori čovjeku po imenu Abram:

Idi iz svoje zemlje, od svoga roda i od doma očeva, u zemlju koju ću ti pokazati. I učinit ću od tebe velik narod, i blagosloviti te i ime ti uzveličati; ti ćeš biti blagoslov. Blagoslovit ću one koji tebe blagoslivljaju i prokleti onoga tko tebe proklinje: u tebi će biti blagoslovljena sva plemena zemlje.“ (Postanak 12:1-3).

Iz generacije u generaciju

To što je Bog ponudio Abramu nije bio bilo koji blagoslov. To je bio BLAGOSLOV – isti onaj koji je bio dan Adamu, ista božanska sposobnost i stvaralačko pomazanje koje je prouzrokovalo da dobrota i prosperitet cvatu gdje god bi Adam pošao. Kao što je to učinio u Postanku 1, Bog je još jedanput ponudio čovjeku silu da blagoslovi cijelu zemlju.

Abram je odgovorio na taj blagoslov drugačije od Adama. On ga nije odbacio. Primio ga je s poštovanjem i počeo djelovati u njemu po vjeri. Čak je i svoju djecu poučio o njemu i prenio ga na njih.

što je bio rezultat toga? Stanje kao u Edenu počelo je cvjetati u Abramovom životu. Baš kao što je Bog u Vrtu pokazao zajedništvo s Adamom i Evom, tako je počeo posjećivati Abrama i razgovarati s njim. Njihov odnos bio je tako snažan i blizak da se Bog obraćao Abrahamu (od Boga dano ime Abramu) kao Svom prijatelju.

Abrahamovo fizičko tijelo također je počelo odražavati uvjete Vrta. BLAGOSLOV ga je tako obnovio i regenerirao da su on i njegova neplodna žena Sara postali spodobni dobiti dijete kad je njoj bilo 90 a njemu 100 godina.

Golemo materijalno obilje koje je bilo obilježje Edenskog Vrta počelo sa manifestirati i u Abrahamovom životu. Postao je veoma bogat stokom, srebrom i zlatom. Gdje god je išao, financijski je prosperirao.

Zbog BLAGOSLOVA su Abraham i članovi njegovog domaćinstva naučili kako činiti one stvari koje nisu mogli činiti prije. Na primjer, bez ikakve vojne obuke, Abrahamove sluge postali su vrsni ratnici. Tako učinkovito su se borili da su, kada je koalicija neprijateljskih vojski napala Abrahama, potukli čitavo mnoštvo sa samo 318 njegovih slugu. Zatim je oslobodio sve zarobljenike i otišao sa svim plijenom.

Sve to su rezultati BLAGOSLOVA manifestirani iznova i iznova u Abrahamovom životu. No, oni nisu prestali s njim. Nastavili su se u životima njegovih potomaka jer je Bog izričito rekao, „I utvrdit ću svoj savez između sebe i tebe i sjemena tvojega nakon tebe u njihovim naraštajima, savez vječan, da budem Bogom tebi i tvome sjemenu nakon tebe“ (Postanak 17:7).

Zbog tog obećanja, BLAGOSLOV se može pratiti kroz niz generacija na stranicama Biblije. Možemo ga vidjeti u životu Abrahamovog unuka Jakova kako je prosperirao i uvećavao se protiv svih očekivanja. Čak i kad su ga ljudi namjerno varali u poslu, Jakov je postajao sve bogatiji. Njegovo kućanstvo je na kraju toliko naraslo da ga područje u kojem su živjeli nije više moglo držati.

Jakovljev sin Josip iskusio je istu vrstu uspjeha unatoč još većim preprekama. Kad su ga, na primjer, njegova braća prodala u roblje, BLAGOSLOV ga je osposobio da postane nadglednik imanja svoga gospodara. Kasnije, kada ga je ženska laž bacila u zatvor, BLAGOSLOV ga je unaprijedio sve dok nije postao zadužen za cijelo to mjesto. Konačno, kada ga zatvor više nije mogao držati, BLAGOSLOV ga je doveo u palaču gdje je završio kao Faraonova desna ruka i premijer nad cijelom egipatskom zemljom.

Tko je Abrahamovo sjeme?

Nakon Josipove smrti, otkrivenje o BLAGOSLOVU počelo je blijediti, a Abrahamovo potomstvo skliznulo je u 400-godišnje egipatsko ropstvo. Ali Bog – koji nikada ne odustaje – podiže čovjeka po imenu Mojsije, da udahne svježi život u to otkrivenje i nauči izraelski narod kako da ponovo hoda u Abrahamovom blagoslovu.

BLAGOSLOV je bio taj koji je razdvojio Crveno more zbog njih. On je bio taj koji ih je vodio i čuvao kroz 40 godina u pustinji. BLAGOSLOV je srušio zidove Jerihona i pokrenuo Izraelce u Obećani zemlju. BLAGOSLOV je dao Samsonu snagu da svojom rukom, sam nadvlada tisuće Filistejaca, a Davidu hrabrost i milost da ubije Golijata. Nad Danijelom je bio BLAGOSLOV koji je držao zatvorena usta lavovima dok je on bio u njihovoj jami.

Svi ti ljudi uživali su blagodati BLAGOSLOVA zbog onoga što je Bog rekao Abrahamu. Svi oni su iskusili neki od njegovih učinaka jer je On obećao dati BLAGOSLOV ne samo Abrahamu nego i njegovom sjemenu.

To je sve super“, reći ćeš, „ali ja nisam Židov. Dakle, kakve veze to ima sa mnom?

Ako si vjernik, itekako ima veze s tobom zato što Novi Zavjet kaže da je Bog dao BLAGOSLOV Abrahamu i njegovom sjemenu (potomku), „On (Bog) ne veli ‘i potomcima’, kao o mnogima, nego kao o jednomu. ‘I potomku tvojemu’, a to je Krist“ (Galaćanima 3:16).

Drugim riječima, kada je Bog govorio Abrahamu i Njegovom Potomku, govorio je izravno Isusu. On je Isusu (kroz Abrahama) dao BLAGOSLOV koji je bio izvorno dodijeljen Adamu.

To je razlog zbog kojeg se Isus naziva ‘posljednji Adam’ (1.Korinćanima 15:45). On je bio pravi nasljednik tog Blagoslova. Cijela njegova zemaljska služba bila je njegova demonstracija. Gdje god je išao, donosio je blagoslov. On je bio razlog zbog kojeg je ozdravljao bolesnike kad bi mu dolazili. Isus je obavio misiju koja je bila dana Adamu. On je oslobađao silu BLAGOSLOVA kroz sebe kako bi proširio Božje kraljevstvo i reproducirao savršenu Božju volju onako kako se ona manifestirala na početku u Edenskom Vrtu.

U Edenskom Vrtu nije bilo bolesti, stoga je iscjeljenje dio BLAGOSLOVA. Isus je iscjeljivao u svakoj prilici. U vrtu nije bilo ni siromaštva ni gladi, pa je i prosperitet dio BLAGOSLOVA. Stoga je Isus umnožio kruhove i ribu da nahrani gladno mnoštvo koje ga je došlo čuti. Nije bilo ni štetnog vremena u vrtu, pa kad se pojavila razorna oluja, On joj je progovorio i stišao je. To je bio BLAGOSLOV na djelu.

To je naša baština

No, Isus se nije tu zaustavio. Nakon demonstracije sile BLAGOSLOVA u svom životu, otišao je na križ da plati cijenu za grijeh čovječanstva. Pobijedio je prokletstvo, uskrsnuo i vratio BLAGOSLOV tako da ga ti i ja možemo naslijediti. Kao što piše u Galaćanima 3:

Krist nas je otkupio od prokletstva Zakona postavši za nas prokletstvom; jer stoji pisano: ‘Proklet je svatko tko visi na drvetu’, da na pogane dođe blagoslov Abrahamov po Isusu kristu, da obećanje Duha primimo putem vjere… A ako ste Kristovi, onda ste Abrahamovo sjeme i baštinici po obećanju“ (stihovi 13-14, 29).

Razumiješ li što govori ovaj odlomak? Govori nam da smo kroz Isusa ti i ja postali baštinici – ne samo nekih blagoslova ili čak mnogo blagoslova. Mi smo naslijedili BLAGOSLOV! Nama je dana sila Božja da stvaramo, stavimo na raspolaganje i da nadvladamo sve što je potrebno kako bismo manifestirali uvjete Edenskog Vrta ne samo u našim životima nego i u životima drugih.

To je naše naslijeđe, naša baština! Mi smo baštinici svega što je Bog učinio u tom vrtu. Sada je naš posao da pomognemo da se proširi i da učinimo svoj dio u ispunjavanju zemlje blagoslovom. To je bila Božja volja za prvog Adama, a danas je Njegova volja njegovo vraćanje kroz Isusa, posljednjeg Adama.

Neki ljudi kažu da trebamo okrenuti svoje umove od BLAGOSLOVA prema Isusu. Ali istina je da ne možeš odvojiti Isusa od BLAGOSLOVA. To je ono što je On došao vratiti. To je ono u čemu je On hodao i učinio dostupnim drugima dok je služio na zemlji… i to je ono na što je nas, kao svoje učenike, pozvao da hodamo i učinimo dostupnim drugima.

Vjerujem da danas anđeli, još jednom, čekaju s nestrpljenjem, gledajući rasu novo-rođenih ljudi kojima je dan autoritet nad zemljom u Isusovo Ime. Oni čekaju da odgovore na našu zapovijed dok idemo u cijeli svijet, čineći Isusova djela, i govoreći svakome tko želi slušati da je On platio cijenu za sve nas da baštinimo BLAGOSLOV.

Autor: Kenneth Copeland

Kategorija: Vjera i nada / Stvarna pomoć