Biti_rodjen_nanovo []

Što znači biti "ponovno rođen"