Pomoć koju trebaš (Molitva u duhu)

Pomoć koju trebaš (Molitva u Duhu)
Imaš li želju znati i ispuniti volju Božju za svoj život, ali nisi baš siguran da imaš sve što ti treba?

Možda zvuči kao san, ali uz pomoć Duha Svetog to je moguće.

Bog je za nas providio način da živimo uspješnim, svetim životima, ako naučimo hodati u duhu.

Rimljanima 8:26 nam govori kako nadvladati slabosti tijela i hodati u duhu, čak i dok živimo u ovom tijelu. Ovo otkrivenje je promijenilo moj život i živote mnogih drugih.

Jednako i Duh pritječe u pomoć našoj slabosti, jer mi ne znamo što da molimo kako treba, ali sam Duh posreduje za nas neizrecivim uzdisajima“ (Rim.8:26, prijevod iz The Amplified Bible).

Poslanica Rimljanima u poglavljima 6-8 govori o slabosti tijela i snazi duha te kako savladati te slabost.

Jedan od načina kojim nas Sveti Duh hrabri u našoj slabosti jest taj da nas osposobljava da molimo u duhu – u drugim jezicima.

Molitva u duhu uzrokuje da tvoj duh dominira nad tijelom. Molitva u duhu primjenjuje duh na tijelo.

Kada moliš u duhu ti moliš savršenu volju Božju. Tvoje molitve ne poznaju granice. To Bog Duh Sveti govori kroz tvoj duh Bogu Ocu u Ime Boga Sina. To je molitva koja ne može biti oborena.

Duh Sveti – naša snaga

Duh Sveti je naš Tješitelj, Savjetnik, Pomoćnik, Zastupnik, Advokat, naša Snaga (onaj koji daje snagu) i naš Oslonac (Ivan 14:16, Amplified Bible).

Njegova služba je da nas hrabri, podupire, da nam pomaže, da nas snaži. Bog je znao da je čovjek bio slab kroz svoje tijelo. Zato je rekao:

Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe“ (Ezekiel 36:26,27).

Bog ne očekuje od tebe da svladaš slabost tijela, čak ni sa tvojim nanovo rođenim duhom. On ti je dao Svoga Duha da ti pomogne i osnaži te. Efežanima 3:16 kaže da se „snagom ojačate po njegovu Duhu u nutarnjem čovjeku.“

Duh Sveti će te osnažiti snagom u tvom unutarnjem čovjeku da nadvladaš slabost življenja u prirodnom tijelu. „A ako Duh onoga koji je uskrisio Isusa od mrtvih stanuje u vama, onaj koji je uskrisio Krista od mrtvih oživjet će i vaša smrtna tijela putem svoga Duha koji stanuje u vama“ (Rimljanima 8:11).

Duh Sveti ne radi posao sam. On dolazi nama pomoći. On je naš Pomoćnik. Kada molimo u drugim jezicima, Duh Božji pritječe u pomoć slabosti našega tijela – dijelu nas koji je zemaljski i prirodan – i donosi nam Božji odgovor na situaciju ili problem. Kroz djelovanje Duha Svetoga u nama mi više nismo držani u ropstvu prirodnog svijeta.

Dakle, koji je naš dio? Naš dio je da Mu damo mjesta kroz slušanje i poslušnost Njegovoj Riječi, a zatim prepustimo upravljanje svojih života Njemu, hodajući Njegovim, a ne ljudskim, putovima. Ovo omogućava da Božja nadnaravna sila teče u našu korist da bi donijela ispunjenje volje Božje. Kada damo mjesta Svetom Duhu i pokorimo Mu se, mi dopuštamo Bogu da bude Bog u našim životima.

Biblija kaže da „onaj koji govori nepoznatim jezikom, sam sebe izgrađuje“ (1.Korinćanima 14:4). Isto tako i Juda nam govori da se izgrađujemo „na svojoj presvetoj vjeri moleći se u Duhu Svetome“ (vidi Judina 20).

Koju god slabost tijela da imaš, molitva u duhu – u drugim jezicima – će ti pomoći da nadvladaš slabost i dat će ti pobjedu. Kada bi proveo vrijeme svaki dan moleći u duhu, otkrio bi da te zemaljska robovanja više ne mogu ograničavati. Zakon Duha života u Kristu Isusu čini te slobodnim od zakona grijeha i smrti. Sam Duh Sveti provodi tvoje oslobođenje.

1.Korinćanima 14:14 kaže: „Jer ako se molim u nepoznatom jeziku, moj se duh moli, ali um mi je besplodan.“ Tada ne molimo prema našem razumijevanju ili prema našem ograničenom znanju, nego prema neograničenoj Božjoj mudrosti i znanju.

Duh Sveti zna

Mi moramo naučiti hodati u duhu i to korak po korak, baš kao što smo učili hodati u ovom prirodnom svijetu. Kada provedemo vrijeme moleći u duhu, mi dajemo Duhu Svetome priliku da moli savršenu volju Božju za naše živote.

Mi ne možemo znati što je savršena volja Božja, tako da s našim razumijevanjem ne možemo djelotvorno moliti. Ali, Duh Sveti zna točno što moliti kako bi se ispunila Božja volja u našim životima. „Jednako i Duh pomaže našim slabostima: jer mi ne znamo što moliti kako treba“ (Rimljanima 8:26).

Duh Sveti nam daje izražavanje koje je utemeljeno na apsolutnom znanju. On ide pravo do korijena problema. „A onaj koji ispituje srca ljudska zna što je u umu (svetog) Duha (koja je njegova namjera), zato što Duh posreduje i moli (pred Bogom) u korist svetih prema i u skladu s Božjom voljom“ (Rimljanima 8:27, prijevod The Amplified Bible)

Koji je to blagoslov ako obratimo pažnju na poticaje Duha! S našim ograničenim razumijevanjem duhovnih stvari, često znamo samo rezultat nečeg pogrešnog u našim životima.

Na primjer, možda tražiš od Boga da iscijeli tvoje tijelo. Misliš da je bolest problem, dok je ona  ponekad rezultat nečeg puno ozbiljnijeg. Prema ovom stihu, Duh Sveti te potiče u tvom duhu s odgovorom. Možda ti govori: „Trebaš oprostiti svojoj šurjakinji.“ Ali ti ne obraćaš pažnju na taj poticaj zato što je bolest u tvom tijelu nitna stvar, dok je šurjakinja negdje na dnu tvoje liste prioriteta.

Duh Sveti ide do korijena. On nastoji zaustaviti problem u začetku i zato će te nastaviti voditi prema tome da oprostiš.

Ako odrediš hodati u duhu i provoditi vrijeme moleći u duhu i tražeći Božju volju za svoj život, tada ćeš obraćati pažnju na to vodstvo. Moći ćeš ga poslušati, čak i ne shvaćajući da je tvoje ozdravljenje ovisno o tvojoj poslušnosti. Ako slijediš Boga i Njegovu volju, naučit ćeš se brzo prilagoditi i uskladiti svoju volju s Njegovom.

Dok si vjerovao Bogu za ozdravljenje svoga tijela, također si svaki dan molio u Duhu Svetome, dajući Mu mjesta i upravu u svom životu. Dok si tražio ozdravljenje, koje je tek sporedna stvar, On je molio savršenu volju Božju kroz tebe u ovom slučaju – da hodaš u ljubavi sa svojom šurjakinjom! Jer hod izvan ljubavi je ono što je otvorilo vrata bolesti.

Uz tvoju suradnju, On nadvladava tvoju slabost. Ti čuješ Njegov glas i poslušan si. Ti opraštaš. Ponovo si u suglasnosti s Bogom. Bolest gubi svoje uporište. Ti imaš pobjedu, a Duh Sveti ima tebe!

Neka tvoj duh govori po Duhu Svetom

1.Korinćanima 2:7 kaže: „Ali, mi govorimo mudrost Božju u tajni, sakrivenu mudrost, koju je Bog prije svijeta predodredio za našu slavu.“

I 1.Korinćanima 14:2 kaže: „Jer, onaj koji govori u nepoznatom jeziku ne govori ljudima, nego Bogu: jer nitko ga ne razumije; no u duhu on govori tajne.“

Tajana je nešto što ne možemo spoznati vlastitim razumom. To je iznad našeg znanja. Tajane su u području opisanom u Efežanima 3:20daleko izvan onoga što mi možemo moliti ili misliti.“

Biblija kaže da „mi spoznajemo djelomično i prorokujemo djelomično“ (1.Korinćanima 13:9). Ali ako moliš u duhu, ti ne moliš ‘djelomično’. Kada moliš u duhu, Sveti Duh donosi Očeve tajne na zemlju. Molitva u duhu uzrokuje da Očeva savršena volja preplavi zemlju.

Bitno je da molimo i zastupamo u duhu, zato što Bog želi uraditi neke stvari na zemlji o kojima nikada nismo ni mislili, a kamoli ih tražili.

Božji Duh se pokreće u prirodnom području onda kada Ga ljudi traže. U Izlasku 3:7-8 Bog je rekao, „čuo sam njihov vapaj… Stoga sam sišao izbaviti ih.“

Zna Gospodin kako pobožne izbaviti iz kušnji“ (2.Petrova 2:9). On ima način kako da crkvu Isusa Krista uzdigne kao slavnu crkvu bez mrlje i mane. Bog nam otkriva svoj plan dok molimo u duhu.

Postoje neke stvari koje mi ne znamo u vezi Njegovog plana, a postoje i neke stvari koje poznajemo (Efežanima 1-2). Ali kada trebamo ispuniti Njegov plan na dnevnoj bazi, dan za danom, često nam nedostaje poznavanje detalja.

Stoga je Otac poslao Duha Svetoga da te uvodi u svu istinu i pokaže ti ono što će se dogoditi. Postoji samo jedan način da ispuniš volju Božju u svom životu – kroz poslušnost Njegovom Duhu danas.

Sveti Duh ti otkriva mudrost Božju – to je ‘skrivena mudrost’ koju je Bog predodredio prije postanka svijeta (1.Korinćanima 2:7). Kada Crkva čuje Božju mudrost i biva joj poslušna, to će odstraniti mrlje i mane, tako će ova slavna Crkva biti sveta i bez mane.

Moli Božju volju

Budući da možeš vršiti volju Božju samo danas, ti svaki dan trebaš doznati što je Njegova volja.

Kada molimo u jezicima „mi govorimo mudrost Božju u tajni“. U duhu se mi odlučujemo za Božji plan, kojeg možda ne razumijemo ili ne poznajemo u našem prirodnom umu. Ali znamo da kada molimo u duhu, mi molimo savršenu volju Božju.

Kada bismo svi počeli moliti volju Božju, On bi bio u mogućnosti provesti Svoju volju na zemlji. Nije li to ono što je Isus rekao učenicima da mole? „Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.“ Njegova volja se mora moliti.

U duhu, On može upotrijebiti naša usta i naš autoritet, čak i ako mi razumom ne znamo što govorimo. Kada molimo u duhu, mi Mu dajemo mjesta da manifestira Svoju slavu i ispuni Svoj plan. Kada molimo u duhu, mi izgovaramo tajne Božje – Njegove skrivene planove da ponovo zaposjedne zemlju.

Dok molimo Njegovu volju u duhu, Duh Sveti počinje otkrivati našim umovima ono što Bog čini i kako se mi osobno uklapamo u taj plan. Nadnaravno razumijevanje dolazi u naše umove.

Biblija kaže da kada molimo u nepoznatom jeziku, možemo moliti za tumačenje (1.Korinćanima 14:14,15). Puno puta mi molimo u jezicima, a zatim molimo tumačenje na materinjem jeziku bez shvaćanja da molimo i u jezicima i na materinjem jeziku iz našeg duha.

Isti Duh Sveti koji moli volju Božju kroz tebe u jezicima, može moliti volju Božju kroz tebe na materinjem jeziku, ako ćeš ti tumačiti. To tumačenje izaći će iz tvoga duha – ne iz tvog uma – u jeziku Duha Svetoga.

Kako budeš svakodnevno provodio vrijeme moleći u duhu, postajat će ti lakše čuti usmjeravanje Duha Svetoga dok On bude otkrivao Svoju volju tvome duhu.

… da služimo u novini duha, a ne u starini slova“ (Rimljanima 7:6). Nismo više dužni poštivati pismene propise. Ali, na nama je da služimo kroz poslušnost poticajima našeg nanovo rođenog duha, koji je upravljan Duhom Svetim.

Odrasti!

Ja te ne mogu naučiti kako hodati u duhu u sedam jednostavnih koraka. Svatko od nas mora duhovno sazrijevati dan za danom. Jednostavno traži Duha Svetoga da te nauči kako Ga slijediti. Daj Mu upravu nad svojim životom i On će ti otkrivati volju Božju korak po korak. On zna kako te dovesti do zrelosti.

On ti neće reći da prijeđeš Crveno more prvi dan tvoga hoda kao kršćanin! Ti ćeš početi tamo gdje jesi. Ako si beba kršćanin i nisi odrastao duhovno, počet ćeš u vrtiću! (Ako ne izgledaš poput Isusa, nisi potpuno odrastao.)

Duh Sveti će otkriti područja u tvom životu koja trebaju biti korigirana. On te neće poslati na nekakav zadatak za promjenu svijeta ako nisi spreman. Ali će te voditi da usmrtiš tjelesna djela tako da možeš početi živjeti u Božjoj sili.

Rimljanima 8:13-14 nam govori, „…ako po Duhu usmrćujete djela tijela, živjet ćete. Jer svi oni koje vodi Duh Božji, sinovi su Božji.“ Božja djeca rastu da budu zreli sinovi i kćeri kroz poslušnost Duhu Svetom što se tiče njihovih vlastitih života.

Mnogo puta mi primimo usmjerenje od Duha Svetoga, koji nam govori da napravimo neke promjene u našim životima. No, prečesto mi nismo zainteresirani slušati Boga dok radi s nama na ovom nivou – ne shvaćajući da odatle počinje hodanje u duhu. Mi želimo čuti nešto VELIKO od Duha Svetoga, kao npr. „Idi u Kinu“.

Ako ne slijedimo Duha Svetoga u području ispravljanja naših vlastitih života, bili bismo od male koristi Bogu kad bismo otišli u Kinu!

Mnogo puta smo nalik Petru u Getsemanskom vrtu. On je bio voljan umrijeti za Isusa. Bio je voljan otići u zatvor! Bio je spreman učiniti nešto veliko i važno.

Ali, Isus je rekao, „Bdij i moli.“

Ne, Gospodine, to nije ono što sam imao na umu.“ Petar nije slijedio Isusovu volju u nečem jednostavnom. Isus je želio da on moli tako da kada dođu kušnje, da ih može nadvladati.

Petar nije slijedio Boga u molitvi, pa kad je došao pritisak, nije slijedio Boga ni u akciji. Pretrpio je veliki poraz. No, to se ne mora dogoditi tebi.

Ne postoji vodstvo Duha Svetoga koje je beznačajno. Ako je od Boga, onda je ono prioritet. Slušaj savjet Duha Svetoga svaki trenutak i poslušaj Njegovo poticanje.

Uskoro ćeš otkriti da, kad god si slab, On je tvoja ruka pomoći. On je spreman pružiti pomoć koja ti je potrebna!

Autor: Gloria Copeland

Kategorija: Molitva / Stvarna pomoć