Isus iscjelitelj

Isus iscjelitelj
„…da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku:
On slabosti naše uze i boli ponese“ Matej 8;17.

Došli smo do toga da vjerujemo da je pogrešno za vjernika da podnosi bolesti kada ih je već Isus podnio, baš kao što je pogrešno da vjernik podnosi grijehe kada ih je već Krist podnio.

Mi nemamo pravo živjeti u grijehu i podnositi odvratne navike koje donose prokletstvo na naš život, jer Krist je to podnio.

Onda je bilo pogrešno od Njega da to podnese ako ćemo ih i mi podnositi. Pogrešno je to da mi imamo bolesti i slabosti u našim tijelima kada je Bog položio te bolesti na Isusa.

On je postao bolestan našim bolestima, tako da mi možemo biti ozdravljeni.

Što je Bog objavio

Ovo je temelj za vjeru – živa Riječ Božja. Ono što Bog kaže – to je tako. Ono što čovjek kaže – može biti.

Ono što Bog kaže nikada nije – „možda“, to je uvijek dobro. Božja Riječ je dio Njega samog, baš kao što su tvoje riječi dio tebe. Ono što kažeš otkriva „pravog“ tebe.

Ljudi prepoznaju pravog tebe u tvom glasu. Tvoj glas i tvoje riječi su „ti“.

Isus je bio Božji glas. Ono što je Isus rekao – Otac je rekao. Isus je bio Logos – Riječ Božja. Kada čitaš što je Isus govorio, ili ga čuješ čitajući, ti ustvari čuješ Boga, ti čuješ Živu Riječ.

Bog stoji iza onoga što je rekao. Božje prijestolje stoji iza onoga što je On rekao.

Božji karakter i Isusov karakter su uključeni u ono što su Otac ili Isus rekli.

Stoga, kada On kaže; „Zaista, On odnese naše bolesti i naše boli uze, dok smo Ga mi držali (procijenili) udarenim (ranjenim), pogođenim od Boga, i odbačenim“ tada znamo da su naše bolesti bile položene na Njega.

Kada pojačava tu izjavu ovim, „Njegovim smo ranama iscijeljeni,“ – tada zaista znamo da smo iscijeljeni.

To je od sada problem integriteta same Riječi.

Za naše grijehe probodoše njega,za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Poput ovaca svi smo lutalii svaki svojim putem je hodio.A Jahve je svalio na njbezakonje nas sviju.“ – Izaija 53:5,6.

Ovo rješava problem grijeha.

Hebrejima 9:26, „No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom“.

Problem grijeha je riješen problem jer Bog kaže da je riješen. Bolesti i slabosti su riješene jer Bog kaže da ih je riješio.

On je odnio bolesti.

Bog kaže; „Njegovim smo ranama iscijeljeni“ – to završava svaku raspravu.

On je rekao da je predmet zatvoren. Bolesti su maknute, i zbog toga bolesti i slabosti više neće vladati nad vama.

On kaže; „Ako je tko u Kristu, on je Novo Stvorenje“. To je Njegova deklaracija (proglas). Ova izjava je dio Njega samog.

On kaže da si Novo Stvorenje. On kaže da si ti njegov sin, rođen odozgo.

Ono što je rođeno od Duh,  duh je“ (Ivan 3:6). Ovo je tvrdnja.

Grijeh i bolest su jedno. Oni ne mogu dominirati nad Novim Stvorenjem.

Ti nisi samo Njegov sin, već si i subaštinik sa Isusom. Ti si suzajedničar u svemu što je Krist učinio i u onom što On jest.

Ovo pokazuje koliko si mu blizak; „Ja sam trs, a vi ste mladice“ (Ivan 15:5).

Bog je dio onoga što On kaže. U Kristu, ti si ono što On kaže da jesi.

Ti si novo stvorenje stvoreno u Kristu. Rimljanima 8:1Sad više nema nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu“ – novom stvorenju.

Što Bog kaže – tako je. Ako si novo stvorenje, onda nema nikakve osude za tebe.

Ako nema nikakve osude, onda bolest ne može vladati nad tobom.

Iscjelitelj

Kad znaš da si Njegovim ranama iscijeljen, i to znaš baš kao što znaš da su dva i dva četiri, neprijatelj neće imati moći nad tobom.

Kad znaš moć i autoritet imena Isus te da imaš legalno pravo koristiti ga, kad te neprijatelj počne ometati, ti nećeš biti ispunjen strahom. Ti ćeš mu se jednostavno početi smijati u lice i kazati: „Sotono, znaš li da si potučen? Ostavi moje tijelo!“ On će otići.

Bog je učinio Isusa bolesnim našim bolestima. On je bio zaražen našim zarazama.

Što se tiče naših grijeha – „Za naše grijehe probodoše njega,za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.“

On je razračunao sa ljudskim tijelom, sa dušom i duhom. On je položio našu pokvarenost i naše bolesti na Isusa. On je bio udaren, pogođen i zaražen sa našim bolestima i našim grijesima.

2. Korinćanima 5:21: „Njega koji nije poznavao grijeh, On učini grijehom u naše ime, da mi možemo postati pravednost Božja u njemu“ (prijevod American Standard Version)

On te je već ozdravio.

U Očevom umu, ti si već ozdravljen.

Isus zna da je nosio tvoje bolesti.

Kako Ga mora boljeti kada čuje kako govoriš ih ti nosiš.

Nauči govoriti slijedeće: „Ja sam ozdravljen jer je On učinio taj posao i zadovoljio Najviši sud u svemiru“.

Ovo te čini slobodnim.

Grijeh neće vladati nad tobom jer si novo stvorenje.

Kada si bio ozdravljen? Kada je Isus pobijedio Sotonu i svukao s njega autoritet i uskrsnuo – tada si bio iscijeljen.

Obećanja koja pokrivaju tvoj slučaj nemaju vrijednost dok ne postupiš sukladno njima.

Vjerovanje je djelovanje na temelju Riječi.

Razlog pisanja ove knjige jest ta da ljudi mogu vidjeti svoje oslobođenje u Kristu od potlačenosti i bolesti, da bi mogli vidjeti svoje potpuno otkupljenje koje je već pripravljeno za njih. Držimo da ako budu čitali (tumačili) fizičke manifestacije kod drugih, nesvjesno će gledati u nečije ozdravljenje i neće vidjeti vlastito oslobođenje koje je za njih već dovršeno.

Iz toga razloga stavljamo ovu poruku u knjigu da bude izjava iz Riječi Božje kao naše pravo i privilegija u Kristu.

Želimo da gledaš u Riječ za svoje iscjeljenje

Autor: E.W.Kenyon

Kategorija: Zdravlje i iscjeljenje / Stvarna pomoć