Razumijevanje priznanja

Razumijevanje priznanja
Riječi su duhovne. One nose snagu. Riječi koje mi govorimo od vitalne su važnosti u našim životima.

Isus je rekao: „Ja vam kažem da će ljudi za svaku nekorisnu riječ što je izreknu,odgovarati na Sudnji dan. Tvoje će te riječi opravdati, tvoje će te riječi osuditi.“ (Matej 12:36,37)

Kada je Bog stvorio ljudski rod, On je stavio u nas posebnu sposobnost da biramo naše vlastite riječi i govorimo ih dalje po volji. Ta sposobnost čini ljudsko biće drugačijim od svih ostalih stvorenja, čak i anđela. Anđeli mogu govoriti, ali oni govore samo riječi koje im Bog kaže da govore. Oni djeluju, ali samo po zapovijedi Boga.

Čovjekova jedinstvena sposobnost da bira i govori riječi postala je ključni faktor u razvoju ljudskog roda. Izreke 12:14 nam govore da ćemo biti zadovoljeni dobrima od ploda naših usta. U Mateju 12:34 Isus je rekao, „… iz obilja srca usta govore.“

Ako mi ne uživamo stvarnost Božje riječi, to je zato što nas je naše priznanje vezalo. Priznanje Riječi Božje nije laganje, jer ono što moramo shvatiti jest to da mi ne pokušavamo natjerati Boga da išta učini. Te blagodati koje nam je Bog dao u Njegovoj Riječi već su naše i Sotona ih pokušava ukrasti!

Dakle, priznanje nije laganje – ono je izjava činjenice. Da nisi znao da je Isus uzeo tvoje bolesti i slabosti i da si rekao nekome da si bio ozdravljen zbog svojih vlastitih zasluga, tada bi ti lagao. Ali, reći nekome da si ozdravljen zato što Biblija kaže, „Njegovim ste ranama bili ozdravljeni“ jest govorenje istine. Isus te je već otkupio od prokletstva zakona (Ponovljeni zakon 28, Galaćanima 3:13).

Ovdje je pet osnovnih priznanja za tebe da ih upotrijebiš kako bi uživao u svemu onome što Bog ima za tebe:

  1. 1.    Isus je moj Gospodin

 Filipljanima 2:9-11

“Ja priznajem potpuno gospodstvo Isusa Krista. Isus je Gospodin nad svim i On mi je dao autoritet. Dok ja priznajem Njega, Njegovu Riječ i Njegovo Ime i odupirem se Sotoni u Njegovo Ime, Sotona mora sagnuti svoja koljena.“

  1. 2.    Ja nemam brigu

1.Petrova 5:7; Psalam 37:23-24

“Ja bacam sve moje brige na Isusa jer se On brine za mene. On me podržava (podupire, drži uspravno) dok vodi moje korake.”

  1. 3.    Ja ne oskudijevam

Psalam 23:1; Filipljanima 4:19

“Gospodin je moj Pastir. Neću oskudijevati, jer moj Bog ispunja svaku moju potrebu prema Njegovom bogatstvu u slavi po Kristu Isusu.“

  1. 4.    Ja sam slobodan od grijeha, bolesti, tuge, žalosti i straha

Izaija 53:3-5; Matej 8:17; 1.Petrova 2:24

“’Svaki grijeh, bolest, slabost, tuga i žalost su stavljeni na Isusa tako da bih ja mogao biti slobodan od toga. Stoga je meni danas oprošteno, ja sam ozdravljen, zdrav i u dobrom stanju. Ja živim u božanskom zdravlju.”

  1. Isus je učinjen mojom mudrošću, pravednošću, posvećenjem i otkupljenjem

1.Korinćanima 1:30; Kološanima 2:10

“Ja priznajem da je Isus moja mudrost, pravednost, posvećenje i otkupljenje. Samo u Njemu sam u cijelosti kompletan.“

 

Nastavi mijenjati svoje okolnosti ispunjavajući svoje srce Božjom Riječi.

Priznavaj ove istine i druge stihove, tako da riječi koje izlaze iz tvojih usta budu riječi koje mijenjaju život. Neka tvoja riječ bude Božja Riječ!

Foto: Denis D.

Autor: Kenneth Copeland

Kategorija: Molitva /Stvarna pomoć