Jeli biblijski vjerovati u iscjeljenje?

Jeli biblijski vjerovati u iscjeljenje
Temelj našeg vjerovanja u Božansko zdravlje započinje proučavanjem spasenja.

Naše spasenje kroz Isusa Krista je dovoljno da nas otkupi od naravi i od prokletstva grijeha (tj. od uzroka grijeha i posljedica grijeha). (Rimljanima 5:12; Galaćanima 3:13-14; Ponovljeni Zakon 28:15-68).

Pismo otkriva da nam je dano veliko spasenje (Hebrejima 2:3-4). C.I. Scofield  nam daje definiciju Biblijskog spasenja:

Hebrejska i grčka riječ za spasenje sadrži u sebi slijedeće temeljne misli tj. ideje – oslobođenje, sigurnost, očuvanje (zaštita), iscjeljenje i zdravlje. Spasenje je velika zaključna riječ evanđelja, koja u sebi okuplja sva djelovanja i procese otkupljenja kao što su: opravdanje, otkupljenje, milost, pomirenje, okrivljavanje– prijenos grijeha na Isusa, oproštenje, posvećenje i proslavljanje.“

Postoji veza između grčke riječ za spasenje – soteria i hebrejske riječi za mir – shalom. Riječ shalom znači:

 • cjelovitost (potpunost), biti cjelovit, savršen i potpun,
 • mir,
 • zdravlje,
 • blagostanje (dobrobit, napredak, skrb),
 • sigurnost,
 • ispravnost (zdravo stanje),
 • spokojstvo,
 • napredak (boljitak, povoljna okolnost, procvat),
 • besprijekornost (perfekcija, potpun, savršen, točan, završen),
 • punina (izobilje, potpunost, obilje),
 • odmor (počinak, uporište),
 • sklad (harmonija, suglasnost, jednodušnost),
 • odsustvo uznemirenosti potpuno ili nesloge

Ovaj zavjet (savez) spasenja i mira kojeg smo primili u Isusu Kristu osigurava potpunu cjelovitost, u kojem “ništa ne nedostaje, ništa nije razbijeno.” Izaija 53:5 “na Njega pade kazna radi našeg mira, govori da je kazna koja je neophodna da nam donese cjelovitost, stavljena na Isusa. Njegov mir obuhvaća sva područja života – uključujući i fizičko  ozdravljenje.

Jedan od najsnažnijih argumenta za Božansko iscjeljenje jest činjenica da je Isus iscjeljivao tijekom svoje zemaljske službe. A prema Pismu Isus je ispunio volju svoga Oca kada je iscjeljivao ljude (Ivan 4:34; 17:4). Činjenica da iscjeljenje jest Božja volja ne smije nas čuditi kad primijetimo da je Bog uvijek želio dobro svom narodu (Izlazak 15:26).

Liječenje je temeljna komponenta Isusove službe. Matej 8:16-17 govori “dovedoše mu mnoge opsjednute. On riječju istjera duhove i sve bolesnike izliječi. Tako se ispuni riječ proroka Izaije; ‘On slabosti naše uze i ponese naše bolesti’“. Ovi stihovi osobito jasno pokazuju da su nemoći i bolesti koje je Isus iscijelio bile ne samo duhovne već i fizičke. I to tjelesno ozdravljenje je bilo samo dio potpunog ispunjenja riječi Izaije 53:5, koje govore: „On je bio ranjen zbog naših grijeha (prijestupa, kršenja zakona), izudaran (pomodrio od masnica) zbog našeg bezakonja (pakosti, nemorala, nepravde), kažnjen (premlaćen, ukoren) zbog postizanja našeg mira koji je bio nad njim, njegovim ranama (doslovno oderanjem, opljačkanošću, golotinjom) mi smo ozdravljeni.“ (Pogledaj također i Luka 4:18-19 i u 1.Petrova 2: 24).

Isus je naglašavao da je čudo ozdravljenja dostupno za sve one koji povjeruju u Njega. U Ivanu 14:11-12 Isus kaže; ‘Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac je u meni! Ako ne, inače, vjerujte zbog samih djela. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u me, i on će činiti djela koja je činim. Činit će i veća od ovih, jer ja idem k Ocu.”

Kad je Isus poslao svoje učenike u službu u Njegovo ime, rekao im je, liječite bolesnike, uskrisujete mrtvace, čistite gubavce, izgonite zle duhove! Besplatno ste primili,besplatno i dajte!” (Matej 10:8). Ne nalazimo nikakvih naznaka da su učenici ikada bili pod dojmom da ozdravljenje treba prestati tj. da je privremenog karaktera. Umjesto toga, nalazimo ih kako služe iscjeljenje mnoštvu, (Djela apostolska 5:12-16).

Iscjeljenje je bitan dio Velikog Poslanja kojeg nam je sam Isus Krist povjerio.

Tada im reče: ‘idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju! Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se; tko ne bude vjerovao, osudit će se. Ova će čudesa pratiti one koji budu vjerovali: pomoću mog imena izgonit će zle duhove; govorit će novim jezicima; zmije će uzimati rukama; ako popiju što smrtonosno, neće im nauditi; na bolesnike stavljat će ruke, i oni će ozdravljati!‘” Marko 16:15-18.

U evanđelju je sila za ozdravljenje, kako u prvoj Crkvi tako i nama  danas.

Foto: Denis D.

Kategorija: Zdravlje i Iscjeljenje / Stvarna pomoć