Odgovorena molitva – uvijek

Odgovorena molitva
Molitva djeluje. Međutim, molitva je za mnoge ljude neka vrst apstraktnog iskustva ili samo ventil za bijeg.

Oni ne vide da su im molitve odgovorene u bilo kojem stupnju. Stoga i ne očekuju da im molitve budu uslišane.

No, to je u suprotnosti s načinom na koji je Isus živio Svoj život na zemlji.

U suprotnosti je i s načinom na koji je učio svoje sljedbenike da žive. Učio ih je (i nas također) da žive stil života vjere i molitve – i da očekuju rezultate.

Nama kao kršćanima, molitva bi trebala biti toliko prirođena i moćna kao što je bila i Isusu kada je govorio smokvi u Mateju 21:18-22.

Kad se sutradan rano vraćao u grad, ogladnio je. I kad je opazio smokvu kraj puta, prišao je k njoj, ali kako na njoj nije našao ništa osim lišća, rekao joj, ‘Neka nikada više ne raste na tebi plod!’ I smokva je odmah usahla. Kad su to vidjeli učenici, začude se govoreći, ‘Kako se mogla smokva tako brzo osušiti?’ Isus im je odgovarajući rekao, ‘Zaista kažem vam, ako imate vjeru i ne posumnjate, nećete činiti samo ovo što je učinjeno smokvi, nego ako reknete ovoj gori, ‘Digni se odatle i baci se u more!’, bit će tako. Sve što tražite u molitvi, vjerujući, primit ćete.“ (KJV)

Primijetite da kada je Isus odgovorio na njihovo pitanje, govorio je o nečem doslovnom. Nije mislio samo na nešto duhovno. Dakle, govorenje planini, traženje u molitvi i vjerovanje da se prima, djeluje ne samo u duhovnoj stvarnosti nego i u fizičkoj.

Kad je Isus govorio smokvi, On nam je pokazao i učio nas da koristeći vjeru, Božju Riječ i molitvu, mi također možemo dovesti okolnosti u sklad s Božjim voljom.

Molitva sa silom

Kada molite, očekujete li rezultate … svaki put? Trebali biste i možete. Evo sedam koraka koji vam mogu pomoći da vidite rezultate molitve – svaki put.

  • Temeljite svaku molitvu na Riječi

Molitva koja donosi rezultate mora biti temeljena na Božjoj Riječi. Dakle, započnite s odgovorom, koji jest Riječ. Isus je rekao u Ivanu 15:7, „Ako ostanete u meni i moje riječi ostanu u vama, tržite što hoćete i bit će vam.

Kako bi molitva donijela rezultate, moraš moliti konkretno. To znači da moraš pronaći stihove iz Pisma koji se odnose na tvoju situaciju i temeljiti svoju molitvu na tim stihovima. Na primjer, ako se suočavaš s bolesti, pronađi stih koji se odnosi na ozdravljenje. Tvoja molitva može se temeljiti na 1.Petrovoj 2:24 jer taj stih kaže da si Isusovim ranama iscijeljen.

Kada imaš Božju Riječ o određenom pitanju, imaš osnovu po kojoj ćeš Mu vjerovati. I kada staviš Božju Riječ u svoj duh, ona hrani tvoju vjeru. Rimljanima 10:17 objašnjava, „Dakle vjera dolazi od slušanja, a slušanje Riječju Božjom.“

  • Primijeni svoju vjeru

Jednom kad pronađeš stih koji otkriva Božju volju s obzirom na situaciju s kojom se suočavaš, slijedi slijedeći korak: moraš primijeniti svoju vjeru na taj problem.

Da bi primijenio svoju vjeru, reci ono što vjeruješ (govori u suglasnosti s Božjom Riječi). Ispovijedaj Riječ naglas i počni zahvaljivati Bogu što imaš ono što je On rekao da imaš. Djeluj kao da si to već primio, kao da je to već učinjeno.

U Izaiji 43:26 Bog govori, „Podsjeti me, zajedno se sporimo, govori ti da se opravdaš.“ Da bi podsjetio Boga na Njegovu Riječ i iznio svoj slučaj, reci nešto ovako, „Gospodine, upravo sada vjerujem da primam ono što si rekao u Svojoj Riječi. Vjerujem <navedi stih na kojem stojiš>. Ne govorim to zato što to osjećam ili vidim, već zato što vjerujem Tvojoj Riječi. Vjerujem da je to već učinjeno, u Isusovo Ime!

Bojati se priznavati i djelovati kao da je to već učinjeno jest sumnja u Božju Riječ. Dakle, čvrsto se drži svog ispovijedanja (pročitaj Hebrejima 4:11-16).

  • Odbaci sumnju i strah

Nemoj dopustiti da sumnja i strah uđu u tvoje ispovijedanje. Sotona pokušava potkopati tvoju vjeru kroz sugestije, snove i vizije. Učinit će sve što može da te uvjeri da se okolnosti neće promijeniti. Ali sjeti se što Božja Riječ govori! Na tebi je odgovornost da vjeruješ ono što Bog govori i odbaciš sumnju i strah kada dođu na tvoj put.

2.Korinćanima 10:15 kaže da to radiš tako da odbaciš „razmišljanja i svako uzdizanje koje se diže protiv priznanja Boga“, i zarobiš „svaku misao da se pokorava Kristu.“ Moraš upravljati svojim umom, a to činiš Božjom Riječi.

  • Zadrži se na odgovoru umjesto na problemu

Neki ljudi će ti pokušavati govoriti van tvog stajališta vjere. No, ti možeš odbiti primati bilo što što ide protiv Riječi Božje. To neće biti teško ako činiš ono što Bog kaže u Izrekama 4:20-21, „Sine moj, pazi na moje riječi; prikloni svoje uho mojim riječima. Ne gubi ih nikad iz očiju, čuvaj ih usred srca svoga.“

  • Vidi samog sebe uspješnim

Vidi ono što vjeruješ da je učinjeno – završeno. Hebrejima 1:11 kaže, „Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti koje ne vidimo.“ Riječ kaže da to imaš – sada.

Zato uzmi Pismo na kojem stojiš i počni vidjeti Riječ kao da jest stvarnost u tvome životu.

Uzmi Riječ i obnavlja svoj um – mijenjaj svoj mentalni stav o svojoj situaciji. Ne prilagođavaj se ovome svijetu. „Nemojte se prilagođavati ovomu svijetu: nego budite preobraženi obnovom svoga uma, da možete uočavati što je Božja volja, što je dobro, prihvatljivo i savršeno“ (Rimljanima 12:2).

Zadrži svoje misli na Riječi i budi preobražen, promijenjen. Počni djelovati kao da to već imaš. To je djelovanje u vjeri, a vjera će otvoriti vrata Bogu da se pokrene u tvom životu.

Pripremi se za uspjeh! Ne budi u brizi za tijelo (Rimljanima 13:14). Ne brini da nećeš uspjeti.

  • Svjedoči ono što vjeruješ – Riječ

Otkrivenje 12:11 govori, „Oni su ga pobijedili krvlju Janjetovom i riječju svoga svjedočanstva.“ Ti imaš pravo na sve ono što je Isusova žrtva kupila i platila. Stoga svjedoči o tom pravu. Objavi ga!

Ti si otkupljen krvlju Isusovom!

Ti si ono što Riječ kaže da jesi!

Možeš imati sve ono što Riječ kaže da možeš imati!

Ali poznavanje svega toga neće učiniti ništa ako to ne vjeruješ, ne prihvatiš i primijeniš u svom životu … i učiniš to riječju svoga svjedočanstva.

  • Pomogni nekom drugom

Galaćanima 5:6 kaže da vjera djeluje kroz ljubav. Dakle, ljubi druge. Uključi se u pomaganje ljudima onako kako je to Isus činio. Moli za druge i ohrabri ih. Daj im svoje svjedočanstvo – reci im što je Isus učinio za tebe.

Kada počneš dijeliti Isusa sa drugima, tvoji problemi će se početi odmotavati.

  • Budi na strani davanja

Luka 6:38 govori, „Davajte, pa će vam se i davati; dobra mjera, zbijena, stresena i prelijevajuća dat će vam se u krilo. Jer će vam se mjeriti istom mjerom kojom vi mjerite.“

Ovdje nije samo riječ o novcu. Možeš davati u području u kojem imaš potrebu. Daj od onog malo što imaš i dat će ti se „dobra mjera, zbijena, stresena i prelijevajuća.“

Na primjer, ako trebaš iscjeljenje, moli za nekog drugog da bude iscijeljen. Jakov 5:16 kaže, „molite jedan za drugog da ozdravite. Mnogo može žarka molitva pravednika.“

Zapamti, vidljivi rezultati u molitvi mogu postati način tvoga života kada slijediš Isusove upute. On je rekao, „Sve što tražite u molitvi vjerujući, primit ćete.“

Primijeti, On nije rekao da ćeš primiti pola ili tri četvrtine odgovorene molitve. Isus je rekao SVE, i mislio je upravo to što je rekao.


Autor:
Kenneth Copeland

Kategorija: Molitva / Stvarna pomoć