Sada smo u Kristu Isusu


Ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama, da vam Bog našega Gospodina Isusa Krista, Otac Slave, da duha mudrosti i otkrivenja u spoznaji njega: da oči vašeg razumijevanja budu prosvijetljene; da možete spoznati koja je nada njegovog poziva i koja su bogatstva slave njegove baštine među svetima…

Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja je Bog unaprijed odredio da živimo u njima. Zato se sjećajte da ste u prošlosti bili pogani po tijelu, da su vas nazivali neobrezanima oni koji su se zvali obrezanima u tijelu, ali rukom; da ste u to vrijeme bili bez Krista, otuđeni od građanstva Izraela, stranci savezu obećanja, bez nade i bez Boga u svijetu: Ali sada u Kristu Isusu, vi koji ste jednom bili daleko, postali ste blizu krvlju Krista“ (Efežanima 1:16-18 i 2:10-13, KJV).

Kada si učinio Isusa Gospodarom svoga života, nešto ti se dogodilo. Stvoren si u Kristu Isusu. Dana ti je baština. Sada si u Kristu Isusu. Rođen si od Boga.

U fizičkoj stvarnosti, rođen si od svoje majke. Nisi bio stvoren, bio si rođen. Ali u duhovnoj stvarnosti, kad si se ‘rodio od Boga’, Bog te ponovo stvorio. Dogodila se promjena. Ti si ponovo rođen. Biblija kaže, u 2.Korinćanima 5:17 da si postao novo stvorenje, novi stvor, „Ako je tko u Kristu on je novi stvor, staro je prošlo, sve je postalo novo.„ (KJV). Jedan prijevod kaže da je svaki čovjek koji je u Kristu Isusu „nova vrsta života koja nikad prije nije postojala.“

Kada si prihvatio Isusa kao svog Gospodina, dogodilo se stvarno stvaranje. Stari čovjek – tvoj neobnovljeni duhovni čovjek – zamijenjen je novim čovjekom, stvorenim u Kristu Isusu. Novo rođenje koje se dogodilo u tebi učinjeno je Božjom stvaralačkom silom. Dogodilo se u tebi – u tvome duhu.

‘Stvaranje’ koje se dogodilo pri novom rođenju, iste je vrste kao i ‘stvaranje’ koje se dogodilo u prvom poglavlju Postanka. Riječ prevedena sa ‘stvori’ u Postanku 1:1, ostavlja dojam da, prije nego što je Bog doveo u postojanje nebesa i zemlju, takvo nešto nigdje nije postojalo. Isto je i s „novim stvorenjem u Kristu Isusu.“ Ti si „nova vrsta bića koja nikad prije nije postojala.“

Biti u Kristu

Ti si potpuna i jedinstvena jedinka. Nikada nije postojala niti će ikada postojati osoba kao što si ti. Kada si primio Isusa za Gospodina, Bog te je doveo u postojanje po Njegovoj stvaralačkoj sili. Rođen si od Duha Božjeg. U tvom srcu je posijano sjeme – nepokvarljivo sjeme Božje Riječi – a ti si stavljen u Krista Isusa.

Moraš znati i razumjeti stvarnost postojanja u Kristu. To je izvanredna objava iz Božje Riječi koja će utjecati na tvoje razmišljanje, tvoje vjerovanje, tvoje djelovanje i tvoj govor.

Efežanima 2:13 kaže, „Ali sada u Kristu Isusu, vi koji ste jednom bili daleko, postali ste blizu krvlju Krista.“ Kada? SADA. Kada si u Kristu Isusu? U trenutku kada učiniš Isusa svojim Gospodarom.

Tko je u Kristu Isusu? Ef.1:10 kaže, „Da u rasporedbi punine vremena može skupiti u jedno sve u Kristu, i ono što je na nebesima i ono što je na zemlji.“ Stoga to nisu samo oni koji su umrli i otišli u nebo, a koji su u Kristu Isusu. Taj stih kaže, „…sve u Kristu, i ono što je na nebesima i ono što je na zemlji.“ 13. stih govori, „U koga također vjerujete, pošto ste čuli riječ istine, Radosnu vijest svog spasenja: u kojem ste, nakon što ste povjerovali, zapečaćeni Duhom Svetim, obećanim.“

Najučinkovitiji način za razvijanje stvarnosti prebivanja u Kristu koji sam pronašao, jest započevši s poslanicom Rimljanima, tražiti kroz sva pisma Novog Zavjeta izraz ‘u Kristu‘. Na primjer, pronađemo u 2.Korinćainma 5:17, „Stoga, ako je tko u Kristu on je novi stvor.“ Na 134 mjesta u Bibliji pojavljuju se stihovi koji se odnose na biti ‘u Kristu‘ ili ‘u kojemu’. Pronađi te stihove i pažljivo ih pročitaj. Proučavaj ih i potraži reference vezane za njih. Možeš biti siguran da što god Riječ kaže o bivanju ‘u Kristu’, to pripada tebi jer ti jesi u Kristu Isusu.

Biti u Kristu znači da si spašen. Zašto? Zato što si svojim ustima priznao Isusa za Gospodina i vjerovao u svom srcu da ga je Bog uskrisio od mrtvih (Rimljanima 10:9).

Biti u Kristu znači da si izliječen. Zašto? Zato što je Isus otišao na križ, ponio prokletstvo zakona i slomio silu boli i bolesti. On je našim bolestima učinjen bolesnim, ali nije ostao bolestan. Sada, on je izliječen, i zbog toga što smo u njemu, i mi smo također izliječeni.

Biti u Kristu znači da si oslobođen. Zašto? Zato što u Kološanima 1:13 piše da nas Bog „istrgnu iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo svog ljubljenog Sina.“ Isus je rekao da je On poslan da propovijeda „oslobođenje zarobljenicima“ (Luka 4:18).

Sva sila koja je potrebna da spasi bilo koje ljudsko biće, da izliječi bilo koje ljudsko biće, da oslobodi bilo koje ljudsko biće, došla je na ovu zemlju na dan Pentekosta. Kad bi Isus ušao na neko mjesto, tu bi bila sila koja je liječila ljude. Zašto? Zato što je sila bika u Njemu Rekao je, „Otac koji boravi u meni čini svoja djela“ (Ivan 14:10). Sada je ta sila u tebi jer si u Njemu. Zato što si u Kristu Isusu, možeš živjeti kao On, govoriti kao On, djelovati kao On. Riječ Božja će te promijeniti – tvoj duh, dušu i tijelo.

Biblija kaže da je Bog poslao Isusa da „bude prvorođenac među mnogom braćom“ (Rim.8:29). Bog je posijao sjeme Svoga Sina, Isusa, da bi dobio žetvu, i On žanje žetvu kako se nove duše pridodaju kraljevstvu Božjem. Zakon stostrukog roda sada je na djelu.

Ti se nazivaš zajedničkim nasljednikom (subaštinikom) sa Isusom Kristom. Riječ kaže da si, kada si učinio Isusa svojim Gospodinom, postao s Njim jedan duh. Ti si u Njemu. Bog te vidi u Isusu. Nije On samo došao u tebe, već si i ti došao u Njega.

Mi smo propovijedali da Isus dolazi u osobu, ali smo jako malo mislili o činjenici da smo mi ušli u Njega. Ti si tijelo Kristovo. Isus je rekao, „Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete i bit će vam“ (Iv.15:7). Ti ostaješ u Njemu.

U Efežanima 1:4 piše, „On nas u njemu sebi izabra prije stvaranja svijeta, da budemo sveti i bez mane pred njim u ljubavi…“ Ti si svet i bez mane pred njim u ljubavi. Isus je omogućio da Bog bude tvoj nebeski Otac. Nisi više bez nade i bez Boga u svijetu (Efežanima 2:12). Prihvaćen si u ljubljenome (Ef.1:6). Poslanica koju je Pavao napisao Efežanima napisana je jednako i tebi zato što si u Kristu Isusu. To je pismo od Boga, za tebe, koji govori, „Prihvatio sam te u Svom Sinu, Ti su u ljubljenome. Ti si Moj.“

Jesi li ikada čuo izraz, „Ali ja sam tako nedostojan!“ To je bila istina prije nego što si se spasio. Nisi bio dostojan primiti ono što je Isus učinio. Ali On je to u svakom slučaju učinio! Zato što je umro za tebe, ti možeš živjeti u Njemu. Učinio to vrijednim. Stvoren si u Kristu Isusu i u Njemu nema ničeg nedostojnog.

Nisi vrijedan zbog nečega što si ti učinio, već zbog Isusa i onoga što je On učinio za tebe. Neki ljudi kažu, „Znam da smo u Kristu Isusu, ali ja ne mogu ustati i reći da sam izliječen. Ne zaslužujem to.“ Ni jedan od nas to ne zaslužuje i Bog to zna. Ako imaš grijeh u svom životu, iziđi iz toga. Ako ne možeš primiti iscjeljenje od Boga zbog načina na koji živiš, prestani živjeti na taj način! Pokaj se i oslobodi se toga! Riječ kaže da je Bog vjeran i pravedan da nam oprosti grijehe kada ih priznamo (1.Ivanova 1:9). Kada priznaš grijeh, On će ti oprostiti. Nemoj se buniti protiv Boga. Nemoj bježati od Boga kada pogriješiš – trči prema njemu! Ako se moraš buniti, onda se buni protiv đavla, ne Boga. Biblija kaže, „Probudite se pravednosti i ne griješite“ (1.Kor.15:34, KJV).

Kao nanovo rođeni vjernik, grijeh nema vlast nad tobom. On ne može gospodariti tobom. On te mora napustiti. Sotona je poraženi neprijatelj, on nije tvoj bog. Jakov 4:7 kaže da, ako mu se odupreš, pobjeći će od tebe.

Trebaš se vidjeti ‘u Kristu’ i poznavati stvarnost toga. Ako danas upitaš neke ljude, „Jesi li ti Božji sin?“, reći će, „Tko?Ja? Naravno da ne!“ Kada pitaš, „Jesi li spašen?“, reći će, „O, da, hvala Bogu. Ja sam samo stari grešnik, spašen po milosti.“ Ne, nisi! Bio si grešnik; spašen si po milosti! Ne možeš biti istovremeno oboje. Ti si novo stvorenje u Kristu Isusu. Rodio si se u kraljevstvo Njegove ljubavi. Što se Boga tiče, ti si svet, nevin i besprijekoran. Stoga prestani misliti, govoriti i djelovati kao svijet. Ostavi sve te religiozne „oznake grijeha.“ Počni priznavati (ispovijedati) da si pravednost Božja u Kristu.

Tvoje nasljedstvo

Što to znači dobiti baštinu, nasljedstvo? Djela 20:32 kažu, „A sada, braćo, predajem vas Bogu i riječi njegove milosti, koja je u stanju izgraditi vas i dati vam baštinu među svima onima koji su posvećeni“ (KJV). Riječ je ona koja će te izgraditi i i koja će ti dati tvoju baštinu.

U Efežanima 1:11 piše, „U njemu smo i mi primili svoju baštinu – pošto smo predodređeni nakanom onoga koji sve radi prema odluci svoje volje…“ Ovdje ne piše da ćeš dobiti svoju baštinu, već govori da si je već dobio. Ovaj stih pisma jest u prošlom vremenu. Ti si primio baštinu. Ti si prihvaćen u ljubljenome. Dio tvoje baštine uključuje tvoju obiteljsku poziciju s Bogom u nebesima nakon što napustiš svoje tijelo, ali ušao si u svoju baštinu u Njemu upravo sada, ovdje na zemlji. Imaš pravo djelovati u toj baštini danas.

Kološanima 1:12 kažu. „…da zahvaljujete Ocu koji nas je učinio sposobnima da budemo sudionici u baštini svetih u svjetlu.“ Bog te je učinio sposobnim, odnosno u stanju, da budeš sudionik baštine svetih u svjetlu. Stihovi 13 i 14 govore, „Koji nas je izbavio iz vlasti tame i premjestio u kraljevstvo svog ljubljenog Sina: u kome imamo otkupljenje njegovom krvlju.“ Ti si ‘otkupljen’. Isus te učinio sposobnim da budeš sudionik te baštine. Ona je tvoja! Ti si je sposoban primiti i živjeti u njoj jer je Bog rekao da si sposoban, da si u stanju. Doslovni prijevod 12. retka glasi, „…koji nas je učinio sposobnima da uživamo svoj udio u baštini.“ Stoga zahvali Bogu za to! Slavljenje i zahvaljivanje Ocu igra veliku ulogu u primanju naše baštine.

Što si naslijedio u Njemu? Jesi li naslijedio samo nebo kao svoj dom? Ne. Hebrejima 1:4 govori da „postade toliko uzvišeniji od anđela koliko je baštinio odličnije ime od njih.“ Ti si naslijedio Isusov autoritet isto koliko i Njegovo ime. Baštinio si kraljevstvo Božje. U Kološanima 2:9 (KJV) piše, „jer u njemu prebiva sva punina Božanstva tjelesno. I vi ste ispunjeni u njemu koji je glava svakog poglavarstva i vlasti.“ U tebi je utjelovljeno sve to što je u Božanstvu – Isus, Duh Božji, nebeski Otac, Kristov um, Božja vjera, ljubav Božja. Ti u sebi imaš sam Božji život zato što si u Kristu Isusu.

Sve što je Isus primio kad je uskrsnuo od mrtvih, sve što se dogodilo Isusu otkada je uskrsnuo od mrtvih, je tvoje – ne samo dio toga – nego sve to!

Kada je Isus uskrsnuo od mrtvih, primio je proslavljeno tijelo. I ti ćeš ga također dobiti.

Gdje je isus otišao nakon što je uskrsnuo? S desne strane Ocu. I ti se sada tu nalaziš! Efežanima 2:6 (KJV) kažu da „…s njim nas i uskrisi i s njim nas posjedne u nebesima u Kristu Isusu.“ Isus je uskrišen od mrtvih moćnom Božjom silom i posjednut Mu je s desna u nebeskim prostorima. Ta ista moćna Božja sila djelovala je u tebi kada si učinio Isusa Gospodarom svoga života. Uskrisila te i posjela u nebesima u Kristu isusu.

On je u tebi i ti si u Njemu. Njegova baština i tvoja baština su jedno te isto. Ti si subaštinik s Njim.

Apostol Pavao je molio da oči našeg razumijevanja budu prosvijetljene da upoznamo slavu naše baštine među svetima i prekomjernu veličinu Božje sile prema nama koji vjerujemo.

Prekomjerna veličina Njegove sile. Što Njegova sila znači vjerniku? Pročitajmo Efežanima 1:20-23:

Kojom je djelovao u Kristu, kada ga je uskrisio od mrtvih i posjeo ga sa svoje desne u nebesima,

daleko iznad svakog poglavarstva, vlasti, sile, gospodstva i svakog imena imenovana ne samo u ovome svijetu nego i u onome koji će doći:

I sve mu je podložio pod noge i dao mu da bude glava nad svime u crkvi,

koja je njegovo tijelo, punina onoga koji ispunja sve u svemu.“

Tijelo Kristovo je punina Njegova. On nije pun ni potpun bez tebe niti si ti pun ni potpun bez Njega.

Kološanima 1:21-23 (KJV) kažu da „I vas … je pomirio u Kristovom smrtnom tijelu kroz smrt, da vas izvede svete, nevine i besprijekorne u njegovim očima: ako ostanete u vjeri utemeljeni i duboko ukorijenjeni i ne budete udaljeni od nade Radosne vijesti koju ste čuli.“ Nemojte se udaljiti od Radosne vijesti. Nemojte se udaljiti od onoga što vam Riječ govori. Nemojte misliti, ‘To ne može biti za mene.’ Nemojte dopustiti đavlu ili bilo kome drugome da vas udalji od baštine koja vam s pravom pripada u Kristu Isusu. Kada Riječ kaže da ste sveti, nevini i besprijekorni u Božjim očima, onda to primite.

Vidimo iz Božje Riječi da u Njemu ti jesi svet i bez mane pred Bogom. Filipljanima 2:15 (KJV) kaže, „da budete besprijekorni i bezazleni, sinovi Božji, bez zamjerke, usred izopačenog i pokvarenog naroda, među kojem svijetlite kao svjetla u svijetu.“ Mi svijetlimo kao svjetla. Gdje? U svijetu.

Ovdje na zemlji ti si u Kristovom Tijelu. Ako si u Njegovom Tijelu, tada si u Njemu. Ti si Njegovo remek djelo, stvoren u Kristu Isusu. U Božjim očima ti si svet i nevin, besprijekoran i bez zamjerke. Na tebi, kao vjerniku, jest da držiš Riječ života usred izopačenog i pokvarenog naraštaja.

Ako imaš otkrivenje svog otkupljenja u Kristu Isusu, nema ni jedne molitve koja bi ostala neodgovorena ili bilo koje potrebe koja bi ostala neispunjena. Kada vidiš da tvoja baština sadrži potpuno otkupljenje od prokletstva zakona, željet ćeš zatvoriti vrata sotoni i stvarima ovoga svijeta. Ti si otkupljen od prokletstva, stoga mu nemoj dopustiti da djeluje u tvojim poslovima.

Izaija 54:17 (KJV) nam govori da, „Neće uspjeti oružje protiv tebe skovano; svaki jezik koji se digne protiv tebe na sudu ti ćeš osuditi. To je baština slugu Gospodnjih, i njihova pravednost je od mene, govori Gospodin.“ Tvoja pravednost je od Gospodina. Ti moraš vidjeti sebe u Njemu. Vidi sebe na način koji Riječ govori da jesi, a ne kako to izgleda.

Ivan je rekao, „Ljubljeni, sada smo djeca Božja…“ (1.Ivanova 3:2). Kada? SADA! Pavao je napisao u Galaćanima 4:7 (KJV), „Stoga nisi više sluga nego sin; a ako si sin, tada si baštinik Božji kroz Krista.

Božja Riječ ima sposobnost i moć da ti da baštinu. Efežanima 1:3 (KJV) kaže, „Blagoslovljen Bog i Otac našeg Gospodina Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svim duhovnim blagoslovima u nebesima u Kristu.“

Bog je u tvom životu već pokrenuo sve blagoslove koje ti nebo ima za ponuditi. Oni su već tvoji! Ali Bog te neće prisiliti na njih. Ti trebaš prihvatiti svoju baštinu u Kristu Isusu i dopustiti joj da bude dio tvog života prije nego što budeš u mogućnosti u njoj živjeti.

Život u pravednosti

Ako je tko u Kristu, on je novi stvor, staro je nestalo, novo je, evo, nastalo.

A ovo sve dolazi od Boga koji nas je po Kristu pomirio sa sobom i povjerio nam službu pomirenja, kao što je sigurno da Bog bijaše onaj koji je u Kristu pomirio svijet sa sobom, koji nije uračunao ljudima njihovih prekršaja i koji je stavio u nas riječi pomirenja…

Njega (Isusa) koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom„ (2.Korinćanima 5:17-21).

Prebivanje u Kristu Isusu čini te novim stvorenjem. Grčki tekst doslovno kaže „nova vrsta bića koja nikada ranije nije postojala.“ Kada si postao novo stvorenje, tvoj duh je potpuno iznova stvoren. Sve staro je nestalo, sve novo je nastalo i sve je to od Boga. Moraš shvatiti da nisi duhovni šizofreničar – napola Božji napola sotonin – ti si potpuno Božji. Problematika nije u duhu; ona je u tvom umu i tijelu. Odgovornost svakog vjernika jest da uzme Božju Riječ i obnavlja svoj um, a onda može koristiti tu Riječ da upravlja svojim tijelom. Pogledaj Efežanima 4:20-24 (KJV):

A vi niste tako naučili Krista; ako ste ga zaista čuli i u njemu bili poučeni da istina jest u Kristu:

Da svučete, glede prijašnjeg ponašanja, starog čovjeka, onoga koji je bio pokvaren s obzirom na prijevarne požude.

I da budete obnovljeni duhom svoga uma; i da obučete novog čovjeka, koji je u skladu s Bogom stvoren u pravednosti i istinskoj svetosti.“

U Pavlovom pismu efeškoj crkvi, on im je objašnjavao da su oni bili oslobođeni od svog grešnog tijela i ponovo stvoreni u pravednosti. Međutim, njihova je odgovornost, kao čin njihove volje, da obuku na sebe novog čovjeka u Kristu i zaustave djela tijela. Isti princip primjenjuje sa na tebe i mene kao današnje vjernike. Bog nas je ponovo stvorio u duhu, ali mi moramo uzeti Riječ Božju i upotrijebiti je da obnovi naš um i kontrolira naše tijelo.

Sama spoznaja da si učinjen pravednošću Božjom u Kristu nije dovoljna. Moraš imati puno razumijevanje onoga što pravednost jest i što ona znači tebi kao individualnom vjerniku. Mnogi iskreni kršćani žive daleko ispod njihovih privilegija u Kristu jednostavno zato što ne razumiju svoj položaj kao djece Božje. Pravednost je jedno od najvažnijih područja u kršćanskom životu. Bez poznavanja pravednosti nikada nećeš dobiti sve što je tvoje u Bogu.

Riječ prevedena kao pravednost doslovno znači biti u ‘ispravnom položaju’. Kada osoba primi Isusa kao Gospodina svog života, ona je učinjena pravednom. Dovođenjem u ispravni položaj pred Bogom, svakom vjerniku su dane određene povlastice ili prava kao Božjem djetetu.

Neki ljudi brkaju pravednost sa svetošću, ali pravednost nema nikakve veze s načinom tvog ponašanja. Svetost jest tvoje ponašanje, a pravednost je ono što jesi – Božja narav. Nisi došao u ispravno stajanje pred Bogom dobrim djelima ili ispravnim ponašanjem. Vjera u Isusa Krista i Njegovo otkupljujuće djelo na Golgoti jest ono što te dovelo u ispranu poziciju pred Bogom.

Tvoja položaj u Tijelu Kristovu može se usporediti s pozicijom građanina Sjedinjenih Američkih Država. Državljanin SAD-a ima određena prava koja su navedena u Ustavu. Ta prava nazivaju se ‘Povelja o pravima.’

Koristeći staru englesku terminologiju, ta povelja zvala bi se ‘Povelja o pravednosti.’ Dok god osoba poštuje zakone zemlje, ona je građanin u ispravnom statusu pred vladom SAD-a.

Ti isti principi primjenjuju se na tebe kao Božjeg djeteta. Biti vjernik (odnosno, biti u Kristu Isusu) čini te građaninom kraljevstva Božjeg i daje ti pravo na sve što je u tom kraljevstvu. Biblija je tvoja duhovna ‘Povelja o pravednosti’, koja opisuje sva prava i povlastice koje su ti  dostupne, koristio se ti njima ili ne. Neznanje će te lišiti obilja života koje ti je besplatno na raspolaganju.

Najbolja ilustracija ovoga je priča čovjeka koji je godinama štedio kako bi mogao kupiti kartu za brod do Amerike. Kad je dovoljno uštedio, kupio je kartu i ukrcao se na brod. Budući mu nije ostalo ništa novaca za hranu, ponio je nešto suhog kruha i sira. Svake večeri za vrijeme večere, pogledao bi u blagovaonici na druge putnike koju su uživali u hrani, zatim bi se vratio u kabinu i jeo suhi kruh sa sirom. Onog dana kad je brod pristao u New Yorku, prišao mu je brodski konobar i rekao, „Gospodine, jesmo li vas ikako uvrijedili? Primijetio sam da ni jedan obrok niste pojeli u našoj blagovaonici.“ Čovjek je odgovorio, „O, ne! Ja nisam imao dovoljno novca za hranu pa sam jeo u svojoj sobi.“ Konobar mu je na to rekao, „Ali gospodine, vaši obroci bili su uključeni u cijenu karte.“

Kao kršćani, imamo obilje privilegija koje su nam na raspolaganju. Njih je kupio i platio Isus na Golgoti. Ali ako mi to ne znamo, kako ih možemo iskoristiti?

U Efežanima 6:10-18 apostol Pavao opisuje bojnu opremu Božju. Jedan od najvažnijih komada opreme jest oklop pravednosti. Oklop pokriva vitalne dijelove tijela vojnika. Tvoje ispravni položaj pred Bogom djeluje kao taj oklop. On pokriva vitalni dio osobnosti kršćanina – njegovo pravo na autoritet koji mu je omogućen u Isusu Kristu. Ti trebaš staviti svoj oklop pravednosti i nositi ga pobjedonosno. On će donijeti silu pravednosti u djelo na tvoju korist.

Jedno od tvojih prava u kraljevstvu jest odgovorena molitva. Prema 1.Petrovoj 3:12, „Oči Gospodnje su nad pravednicima i Njegove uši su otvorene prema njihovim molitvama.Jakovljeva 5:16 kaže, „Mnogo može žarka molitva pravednika.“ Kada moliš u vjeri, imaš prvo očekivati odgovor od svog nebeskog Oca.

Razvijanje onoga što ja nazivam ‘svjesnost o pravednosti’, uzrokovat će da živiš pobjedničkim i uspješnim životom. Isus je bio u ispravnom položaju pred Ocem za vrijeme Njegovog zemaljskog života i rezultati toga bili su izvanredni. Kao Božje dijete i subaštinik s Isusom, trebao bi očekivati da ćeš primiti iste rezultate. Sam Isus je rekao, „Onaj koji vjeruje u mene, činit će djela kao ja, i veća djela od ovih on će činiti, jer ja idem k Ocu“ (Ivan 14:12).

Provedi vrijeme u Božjoj Riječi i sam upoznaj prava koja imaš. Kada to učiniš, pravednost će postati djelotvorna, moćna sila u tvome životu.

Stajanje u poziciji autoriteta

Življenje iz pozicije autoriteta ljudima je jedna od najtežih stvari za razumjeti i primiti.

Kada si učinio Isusa Gospodinom svoga života, prema Kološanima 1:13 ti si izbavljen iz vlasti tame. Doslovni prijevod riječi ‘vlasti’ jest ‘autoriteta’. Izbavljen si od vlasti, odnosno autoriteta, tame i postavljen u Božje kraljevstvo. Kraljevstvo Božje uključuje oboje – i nebo i zemlju. Isus je rekao, „Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Stoga idite…“ (Matej 28:18,19). Ta vlast je dana tebi kao dio tvoje baštine u Kristu Isusu. Ušao si u poziciju autoriteta zato što si u Njemu.

Riječ kaže da je pravednost došla na sve ljude (Rimljanima 5:18). Možda ćeš pitati, „Zašto onda svi ljudi ne postanu pravedni?“ Zato što, da bi to primio, moraš djelovati u pravednosti iz pozicije autoriteta.

Dana 2. Studenog 1962, primijenio sam svoj autoritet ljudskog bića i napravio izbor. Donio sam odluku da primim Isusa kao Gospodina svoga života. U tom trenutku, pravednost koja je bila nada mnom došla je u mene. Bio sam učinjen pravednošću Božjom u Kristu. 2.Korinćanima 5:2 kaže, „Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini grijehom, da mi možemo biti učinjeni pravednošću Božjom u njemu.“

Zato što si učinio Isusa Gospodinom, novo rođenje je sada stvarnost u tvome duhu. Učinjen si pravednošću Božjom u Njemu. Bog želi tako postupati s tobom. Želi postupati s tobom kao da nikada nisi sagriješio. On je poslao Isusa na križ da ponese tvoj grijeh, da potpuno ispere grijeh koji je bio u tebi. Zbog toga što si u Isusu, Bog te vidi na isti način na koji vidi Isusa. On želi postupati s tobom onako kako postupa s Isusom – stoga Mu to dopusti!

Božja sila je u Njegovoj Riječi. On sve podupire riječju Svoje sile (Heb.1:3). Ti se trebaš naučiti kretati iz pozicije autoriteta. U svom zemaljskom životu Isus je govorio stvari kao što je, „Budi cijel. Uzmi svoju postelju i hodaj.“ Zatim je Petar, u Djelima apostolskim 3:6, rekao hromom čovjeku, „…u ime Isusa Krista Nazarećanina ustani i hodaj!“ On je, također, služio i djelovao iz pozicije autoriteta.

Vrijeme je za tebe kao vjernika da počneš djelovati na taj način. Dobio si baštinu, i u toj baštini dan ti je sav autoritet. Bog svemira živi u tebi! On živi i kreće se u tebi. Postani svjestan Boga unutra i tada ćeš početi hodati u toj poziciji autoriteta.

Izgrađuj sebe na toj baštini. Ti živiš u svijetu koji je pun zlih utjecaja. Sotona želi da zaboraviš stvarnost novog rođenja. Kada vidiš u Riječi da si u Kristu Isusu, da jesi u Njemu, tada to priznaj svim svojim srcem. Tada ćeš biti snažan, stajat ćeš u poziciji autoriteta i djelovati u svojoj baštini, u Njemu.

Neka ova misao bude u tebi

Filipljanima 2:5-6 (KJV) kaže, „Neka ova misao bude u vama, koja je također bila u Kristu Isusu: On, trajni lik Božji, nije smatrao da mu je oteto da bude jednak s Bogom.“ I ti misli onako kako je Isus mislio. Nije mislio da je opljačkan od toga da bude jednak Bogu.

Zatim redak 8. Kaže, „…ponizio se i postao poslušan do smrti, i to do smrti na križu.“ I ti se moraš poniziti. Nitko drugi te ne može poniziti. Na tebi je da se poniziš pod moćnom rukom Božjom, imajući na umu da si subaštinik s Isusom (1.Petrova 5:6, Rimljanima 8:17).

Kraljevi i svećenici

Prema Rimljanima 8:29 Isus je „prvorođenac među mnogom braćom.“ Slava Bogu!  Isus nije više samo jedinorođeni Božji Sin. Otkrivenje 1:5-6 (KJV) opisuje Isusa kao „vladara zemaljskih kraljeva. Njemu koji nas je ljubio i oprao nas od naših grijeha svojom vlastitom krvi, i učinio nas kraljevima i svećenicima Bogu i njegovom Ocu; njemu slava i vlast u vijeke vjekova.“ Ti si učinjen kraljem i svećenikom Bogu zbog Isusa i baštine koju ti je priskrbio.

Sve od Djela apostolskih do Ivanovog Otkrivenja, Isus je poznat kao prvorođenac od mrtvih. Ako postoji prvorođeni, onda postoji i drugorođeni, trećerođeni, itd. Svaki vjernik se računa kao Božje dijete. Mi smo pripadnici Božje obitelji i nasljednici svega što On posjeduje.

Isus te učinio kraljem i svećenikom. Učinio te pravednikom Božjim u Njemu. U Njemu, ti si prihvaćen. U Njemu, ti si ljubljen. Ti si Njegov izabranik i Njegov odabranik – kraljevski svećenik koji je kupljen Njegovom krvlju i učinjen Njegovim vlastitim djetetom.

U 1.Ivanovoj 4:17 (KJV) piše, „U ovome je naša ljubav učinjena savršenom, da možemo imati pouzdanje na dan suda jer kakav je on, takvi smo i mi u ovome svijetu.“ Kakav je On, takav si i ti u ovome svijetu! Zato što si prihvatio Isusovu žrtvu na Golgoti i primio ga kao Gospodina, ti imaš silu i autoritet da hodaš u baštini koju ti je On stavio na raspolaganje. Ali ako ne znaš što je tvoje i što ti pripada, nećeš biti u mogućnosti uživati njenim blagodatima. Saznaj što je uključeno u tvoju baštinu u Kristu Isusu, a zatim se odupri svakom utjecaju koji će te pokušati uvjeriti u suprotno.

Luka 12:31-32 govori, „Nego tražite kraljevstvo Božje, a sve to će vam biti nadodano. Ne boj se, stado malo, jer svidjelo se vašem Ocu dati vam kraljevstvo.“ To je Božja volja da ti da kraljevstvo, čitavo kraljevstvo! Kada se u tvoje srce spusti stvarnost da si ti nasljednik Svemogućeg Boga, da ti je dao čitavo kraljevstvo i uputio te da prvo tražiš to kraljevstvo, tada će ti biti nadodane sve dobrobiti tvoje baštine i ti ćeš rasti i razvijati se u Božjoj Riječi.

Međutim, nikada nećeš dobiti neki dio svoje baštine sve dok ga ne počneš potvrđivati. Svojim mislima, riječima i djelima ti potvrđuješ činjenicu da si u Kristu Isusu, da si primio baštinu, da imaš pravo hodati u svim blagoslovima i obećanjima Božje Riječi. Potvrđuj Božje stvari i osiguraj im da uđu u tvoje srce. Zatim prati kako postaju dio tvoga života u svakom području.

Kako si pristupao Bogu… na nivou kralja ili na nivou prosjaka? Kad si učinio Isusa svojim Gospodinom, On je omogućio da staneš u prisutnost Boga Oca kao kralj i svećenik, ne kao prosjak – kao pravednost Božja u Kristu, ne kao grešnik. Otkupljen si iz kraljevstva tame i premješten u kraljevstvo Božjeg ljubljenog Sina. Otkupljen si u kraljevstvo i svećenstvo. Ti si kralj i svećenik u Kristu Isusu!

Autor: Kenneth Copeland

Kategorija: Identitet / Stvarna pomoć