Naša pozicija autoriteta

Naša pozicija autoriteta
Kada si učinio Isusa Krista Gospodinom svoga života, Kološanima 1:13 kaže da si bio izbavljen iz vlasti tame.

Doslovni prijevod riječi ‘vlast’ jest ‘autoritet’. Dakle, oslobođen si od vlasti, ili autoriteta, tame i premješten u Božje kraljevstvo.

Isus je rekao, „Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Zato idite …“ (Matej 28:19). Ta vlast dana je tebi kao dio tvoje baštine u Kristu Isusu. Ušao si u tu poziciju autoriteta zato što si u Njemu.

Riječ kaže da je opravdanje došlo na sve ljude (Rim.5:18). Možeš se upitati, „Zašto onda nisu svi postali pravedni?“ Zato što, da bi to primio, moraš djelovati u pravednosti iz pozicije autoriteta.

2 studenog 1962. Godine upotrijebio sam svoj ljudski autoritet i napravio izbor. Donio sam odluku da primim Isusa za Gospodina svoga života. U tom trenutku opravdanje koje je bilo nada mnom, ušlo je u mene. Učinjen sam pravednošću Božjom u Kristu. 2.Korinćanima 5:21 kaže, „Njega koji je bio bez ikakva grijeha, Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom.“

Isus nam je osigurao vlast i autoritet

Isus je uspio u osiguranju kompletne moći odlaskom na križ, umiranjem strašnom smrću, ispaštanjem kazne za grijeh i pobjedom nad Sotonom u ponoru pakla. On je došao na zemlju kao čovjek iz jednog razloga: da ponovno zauzme autoritet koji je Sotona ukrao kroz Adamovu neposlušnost u vrtu. Isus je nazvan posljednji Adam (1.Koronćanima 15:45). Nakon što je osigurao moć i autoritet, slobodno ih predao u ruke onih koji će vjerovati u Njega – tebi i meni.

Za nas nije dovoljno da samo prihvatimo Isusovo djelo na križu. Mi smo odgovorni za mnogo više. Isusove riječi u Marku 16 nisu namijenjene samo za ranu crkvu. Njegove riječi su bitne i stvarne danas kao i onda kada su prvi put izrečene.

Isus se pojavio pred svojim učenicima nakon Svog uskrsnuća od mrtvih. Riječi koje im je uputio čine osnovni temelj za djelovanje novozavjetne crkve. To je bio trenutak kad je poslao autoritet da obavi taj posao. Počinjući s 15. stihom, Isus je rekao, „Idite po cijelome svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju. Tko povjeruje i krsti se bit će spašen; ali tko ne povjeruje bit će osuđen. A ovi znakovi pratit će one koji vjeruju; u moje ime izgonit će zle duhove; govorit će novim jezicima; uzimat će zmije; popiju li što smrtonosno, neće im nauditi; polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati“ (Marko 16:15-18)

Mi imamo autoritet propovijedati Radosnu vijest

Idite po cijelome svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju.“ Svaki nanovo rođeni vjernik ima autoritet i odgovornost propovijedati evanđelje Isusa Krista na ovoj zemlji. Ako ti ne možeš ići onda možeš poslati nekoga umjesto tebe.

A ovi znakovi pratit će one koji vjeruju…“ Uoči tko će činiti sve te stvari: oni koji vjeruju. Znakovi će pratiti vjernike koji djeluju u vjeri i odvažno govore u Isusovo Ime. Oni će izgoniti demone; oni će govoriti novim jezicima; oni će stavljati ruke na bolesne. Vjernici su oni koji sa silom i autoritetom da čine te stvari.

Stih 20. Kaže, „Oni pak odoše i propovijedaše svuda, a Gospodin je sudjelovao i potvrđivao Riječ popratnim znakovima.“ Bog će potvrđivati Svoju Riječ, ali ona prvo mora biti izgovorena. Tu nastupamo ti i ja. Bog ne propovijeda; On nam je dao autoritet da mi propovijedamo. Bog neće staviti ruke na bolesne. On će donijeti ozdravljenje, ali ti i ja, kao vjernici, moramo u vjeri staviti ruke na bolesne, vjerujući da će Bog ispuniti svoju Riječ.

Mi imamo autoritet suprotstaviti se Sotoni

Jedno od najbitnijih područja vjernikovog autoriteta jest njegova moć da se uspješno suprotstavi Sotoni. Efežanima 4:27 govori, „I ne dajte mjesta đavlu.“ U Efežanima 6, apostol Pavao opisuje bojnu opremu koju mi vjernici trebamo nositi u borbi protiv Sotone. On opisuje svaki komad te bojne opreme. To je Božja ratna oprema. Ali Pavao ni jednom ne govori da će Bog staviti tu opremu na vas niti da će se Bog boriti s đavlom za vas. Vi ste predmet ovih stihova. Piše, „10{vi} budite jaki u Gospodinu…11{vi} obucite svu bojnu opremu Božju da se možete suprotstaviti lukavštinama đavla…13 {vi} stavite na sebe svu Božju opremu da {vi} možete biti u stanju oduprijeti se u zli dan, i svršivši sve, održati se.“

Bog ti je dao silu i autoritet da se suprotstaviš Sotoni i njegovim destruktivnim djelima. On je pribavio bojnu opremu, ali na tebi kao vjerniku je odgovornost da obučeš tu opremu i suprotstaviš se đavlu. Jakov 4:7 kaže, „Oduprite se {vi} đavlu, pa će pobjeći od vas.“ Ratna oprema i oružje su ti na raspolaganju. Bog je tu s tobom da podrži Svoju Riječ; ali sve je to bezvrijedno ako ti ne uzmeš svoju poziciju autoriteta i preuzmeš na sebe odgovornost da upotrijebiš ono što ti je On dao. Ti imaš silu i autoritet da uzmeš Riječ Božju, ime Isus i silu Duha Svetog i istjeraš Sotonu iz svojih poslova. Nemoj moliti i tražiti Boga da se bori sa Sotonom umjesto tebe. Ti imaš autoritet. Uzmi svoju odgovornost, govori izravno Sotoni i stoj čvrsto na zemlji. On će pobjeći!

Mi sjedimo s Njim u Uzvišenom Autoritetu

U Efežanima 1 Pavao je molio molitvu za tijelo vjernika u Efezu. Jedan dio te molitve jest da upoznaju „koliko je u nama koji vjerujemo izvanredno velika njegova snaga“ (Ef.1:19). Ta izvanredno velika snaga jest ista sila koju je Bog upotrijebio da podigne Isusa od mrtvih i postavi ga „sebi s desne strane na nebesima.“ Efeženima 1:21 nam kaže da Isus sjedi „daleko iznad svakog poglavarstva, vlasti, sile, gospodstva i svakog imena koje se naziva.“

Djelo koje je Bog učinio u Isusu bilo je nadmoćno. On je uskrsnuo Isusa od mrtvih i postavio ga daleko iznad svakog drugog autoriteta – ne samo u ovome svijetu, nego i u nebeskom. Zatim stihovi 22-23 govore da mu je Bog sve podložio pod noge i učinio ga glavom nad Crkvom koja je Njegovo tijelo. Gdje su noge? One su na tijelu. Kao vjernici, mi smo dio Njegovog tijela i posjednuti smo s Njim na to preuzvišeno mjesto autoriteta. Slava Bogu! Pogledajmo Efežane 2, „I vi bijaste mrtvi u prijestupima i grijesima… nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha, oživi zajedno s Kristom… te nas zajedno s njim uskrisi i postavi na nebesa u Kristu Isusu“ (stihovi 1, 5-6).

Gdje smo postavljeni zajedno s Njim? Daleko iznad svakog poglavarstva, vlasti, sile i gospodstva. Kao vjernik, prihvatio si zamjensku žrtvu isusa na Golgoti. Stoga si dio Njegovog tijela i postavljen si s Njim na tom nebeskom mjestu, opremljen istom silom, istim autoritetom koji On ima.

Velika sila kojom je Bog djelovao u Kristu kad ga je uskrisio od mrtvih, ista je stvaralačka sila koja je djelovala u tebi da te oživi kada si bio mrtav u svojim prijestupima i grijesima. U trenutku kada si učinio Isusa Krista  Gospodarem svoga života, ta ista sila je primijenjena na tvoj mrtvi, neobnovljeni duh, uzrokujući da se ponovo rodi na sliku samog Boga. Svaki čovjek koji je u Kristu Isusu novo je stvorenje: „staro je nestalo, sve novo je nastalo, a sve to je od Boga“ (2.Kor.5:17-18).

Mi imamo silu Božje Riječi da upotrijebimo autoritet

Uvečer istoga dana reče im: ‘Prijeđimo na drugu obalu!’ Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratile su ga i druge lađe. Uto je nastala silna oluja, a valovi su tako jako udarali o lađicu da se već napunjala vodom. On je bio na krmi lađice i spavao najastuku. Oni su ga probudili i rekli mu: ‘Učitelju, ti se ne brineš što mi ginemo?’ On se tada probudio, zaprijetio vjetru i rekao moru: ‘Umukni! Mirno budi!’ I smiri se vjetar i nastade velika tišina. A njima je rekao: ‘Zašto ste tako bojažljivi? Kako to da nemate vjere?”„ (Marko 4:35-40).

Isus je izgovorio ove riječi, „Prijeđimo na drugu obalu.“ U tim riječima je bilo dovoljno sile i autoriteta da ostvare taj posao. Ono što želim da primijetiš jest to da Isus nije preuzeo zapovjedništvo nad brodom, kako bi se vidjelo da su Njegove riječi bile ostvarene. Odšetao je do stražnje strane broda i otišao odspavati. Isus je povjerio autoritet svojim učenicima i oni su ga prihvatili. Ali kad je došla oluja, oni su bili puni straha da će brod potonuti. Isus je morao izvršiti odgovornost autoriteta koju je povjerio njima, koreći vjetar i more.

Uočavaš li podudarnost? Ti si kapetan svog broda. Ti imaš upravu nad svojim životom – svojim duhom, dušom i tijelom. Isus je povjerio vlast, ili autoritet, nad Sotonom, tebi kao vjerniku. Na tebi je da mu ne daš mjesta u svom životu. Ti si rođen od Duha Božjeg. Ti si ispunjen Duhom Božjim. Tebi je dana Riječ Božja. Ta tri elementa su dovoljna da sprovedeš svoj duhovni autoritet ovdje na zemlji. Ne treba ti više sile niti moći. Imaš svu potrebnu moć. Ti jednostavno moraš upotrijebiti svoj autoritet. Isus je već učinio sve što je potrebno da osigura autoritet i vlast nad grijehom, bolešću, demonima i strahom. Ti trebaš zaposliti djelovanje vjere kako bi primio taj autoritet i udružio snage s Njim na ovoj zemlji. Ti si taj koji je jak u Gospodinu i sili Njegove moći.

Mi imamo autoritet da djelujemo kao nova stvorenja

Hebrejima 2:14 kaže, „Sad, budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, jednako i on sam postade sudionik u tome…“ Isus je bio sudionik tijela i krvi, tako da ti možeš biti sudionik duha i života. Jer da bi ti bio sudionik tog duha i života, moraš uzeti odgovornost stajanja u poziciji autoriteta kao novo stvorenje u Kristu Isusu koje jesi. „Jer ste ponovo rođeni, ne iz raspadljiva, nego iz neraspadljiva sjemena, Riječju Božjom“ (1.Petrova 1:23). To je bila Riječ svemogućeg Boga koja je ubrizgana u čovječji duh da ostvari novo rođenje u tvom životu. Kad je crkva bila na samom početku, Djela 12:24 to opisuju kao Riječ koja je rasla i uvećavala se. Riječ je u tebi, ali ti si taj koji mora biti voljan dopustiti joj da radi u tebi.

Efežanima 4:21-24 kaže, „…ako ste ga zaista čuli i bili po njemu poučeni kako je istina u Isusu, da odložite prijašnje ponašanje staroga čovjeka, koji je pokvaren u skladu sa zavodljivim požudama, da budete obnovljeni duhom svoga uma i da obučete novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i istinskoj svetosti“ (prijevod prema King James Version).

Ti si onaj koji je u autoritetu. Tvoja je odgovornost da odložiš starog čovjeka – neobnovljenog čovjeka koji si bio prije nego si prihvatio Isusa. Sveti Duh čini stvarno djelovanje u tebi, ali ti moraš donijeti odluku da mu dopustiš da to učini. Bog nikada, ni na kome nije forsirao svoju volju. Ti si taj koji odlaže starog čovjeka. Ti koristiš Božju Riječ da obnoviš svoj um. Ti oblačiš novog čovjeka koji je stvoren u pravednosti i istinskoj svetosti.

Mi možemo služiti i živjeti iz pozicije autoriteta

Božja sila jest u Njegovoj Riječi. On „održava sve riječju njegove sile“ (Hebrejima 1:3). Trebaš naučiti služiti i živjeti iz pozicije autoriteta. U svojoj zemaljskoj službi, Isus je govorio stvari kao što su, „Budi učinjen čitavim.“ „Uzmi svoju postelju i hodaj.“ I Petar je rekao hromom čovjeku, „U ime Isusa Krista Nazarećanina ustani i hodaj“ (Djela 3:6). On je također služio i živio iz pozicije autoriteta.

Vrijeme je da, kao vjernik, počneš djelovati na taj način. Dobio si baštinu, i u toj baštini dan ti je sav autoritet. Bog svemira živi u tebi! On živi i hoda u tebi. Postani svjestan Boga unutra (u sebi) i počet ćeš hodati iz te pozicije autoriteta.

Izgrađuj se u svojoj baštini. Ti živiš u svijetu koji je pun zlih utjecaja. Sotona bi volio da zaboraviš stvarnost novog rođenja i da nikada ne ostvariš svoju poziciju autoriteta u Kristu Isusu, jer ako to učiniš, ta sila u kojoj hodaš činit će te apsolutno opasnim za njega. On nema obranu protiv tebe kada hodaš u sili Božje Riječi.

Kada uočiš u Riječi da ti jesi u Kristu Isusu, da jesi u Njemu, tada to priznaj svim svojim srcem. Tada ćeš biti snažan, stojeći u poziciji autoriteta i djelujući u svojoj baštini u Njemu. Kako to budeš činio, Božja sila bit će uvijek dostupna da radi u tvoju korist. Slava Bogu!

Autor: Kenneth Copeland

Kategorija: Uspješen život / Stvarna pomoć