Tko smo u Kristu?

Tko smo u Kristu
Bio sam iznenađen kada sam uvidio da se izraz „u Kristu“, „u kome“ i „u Njemu“ pojavljuje više od 130 puta u Novom Zavjetu.

Ovo je srce otkrivenja o Otkupljenju koje je dano Pavlu.

U ovome je tajna vjere – vjere koja osvaja, vjere koja pomiče planine. U ovome je tajna kroz koju nas Duh uvodi u svu stvarnost. Srce žudi za intimnošću sa Gospodinom Isusom i sa Ocem. Ova žudnja sada može biti zadovoljena.

Efežanima 1:17: „…u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupapo bogatstvu njegove milosti.“

Ovo nije prosjačko Otkupljenje, već stvarna sloboda u Kristu koju sada imamo. Ona je Otkupljenje od strane Boga koji je rekao, “Neka bude svjetlo na nebeskom svodu“, i tako uzrokovao da se u jednom trenutku u postojanje pojavi zvjezdano nebo. To je Svemoćnost koja je iznad ljudskog razumijevanja (prosuđivanja). Ovo je mjesto gdje ljudsko filozofiranje nikada nije ostavilo trag.

Naše Otkupljenje je čudo Njegove Milosti. Ono je sukladno „bogatstvu Njegove milosti“. Ono je djelo u sadašnjem vremenu (koje sada djeluje) koje je „izrađeno kroz Njegovu krv“. Ono je izdašno. Ono je obilno. Naše Otkupljenje je savršena stvar. Kad to znaš i uđeš u to, kada tvoje srce raste naviknuto na to, dogodit će se takve sposobnosti u tvom životu za koje nikada nisi ni znao.

Kološanima 1:13,14: „On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.“ Ti si izbavljen od vlasti (autoriteta) Sotone. Ti si slobodan. U Njemu imaš svoje Otkupljenje. Izbavljen si od Sotonine uprave (dominacije). Ti si „prenesen u kraljevstvo Sina Njegove ljubavi“. Ti si slobodan od uprave Sotone.

Dolazi čas kada ćeš se „probuditi“ u znanju (činjenici) da Sotona ne može staviti bolest na tebe, i da ne može nanijeti bol i patnju tvom tijelu.

Dolazi čas kada ćeš znati da su oskudica i siromaštvo, što se tebe tiče, stvar prošlosti. Vikat ćeš usred zbrke i straha drugih: „Gospodin je moj Pastir. Ja ne oskudijevam. On čini da ležim u izobilju, u punini. Zadovoljan sam s Njim.

Ovo Otkupljenje je stvarno. Sotona je poražen, bolest je izopćena (proglašena nezakonitom) a oskudica je protjerana (isključena).

Mi smo slobodni. Ivan 8:36: „Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni.“ Riječ „zaista“ u stvari znači „stvarnost“. Ivan 10:10: „Ja dođoh da život imaju,u izobilju da ga imaju.“ Što je život? Život je narav (suština) Boga. Možeš imati Očevu narav u izobilju. Ti si „u Kristu“, u Očevoj prisutnosti. Ti si u istinskom kraljevstvu Života. Ovo kraljevstvo Života ima u sebi Život koji nadilazi razum. Mi imamo Vječni Život, Božju vrstu života (Njegovu bit i sadržaj). U Ivanu 14:6 Isus kaže: „Ja sam Put, Istina i Život.“ On je otkrivenje Njegovog (Očevog) srca nama, pokazujući što nam On može biti u svakodnevnom životu.

On može biti sve ono što Njegovo srce ljubavi čezne da bude onima koje je otkupio. On nam može biti stvarnost (zbilja). Kako naša srca žude za ovim! On može ispuniti svaku želju naših srca. Galaćanima 5:1: „Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!“ Najozbiljnija opasnost za vjernika jest mogućnost njegovog pada natrag u ropstvo nakon što je učinjen slobodnim. On napušta kraljevstvo (područje) duha i vjere, i hoda u području osjetila. I kako prirodna osjetila dobivaju premoć, vjernik počinje gubiti svoju radost u Gospodinu.

Mi smo nova stvorenja u Kristu Isusu. Upravo otkrivamo što to može značiti za nas. 2. Korinćanima 5:17: „Ako je tko u Kristu, on je novi stvor“. Ova činjenica novog stvorenja daje ti sve ono što ona znači Isusu i Ocu, znao ti to ili ne. Pavlova otkrivenja su ispunjena istinom o novom stvorenju. Ono je ispunjenje Božjeg sna za tebe, da uživaš puninu privilegija (povlastica) novog stvorenja. „Staro je nestalo“. Stare stvari – okovi, strah, dvojbe (sumnje), oskudice, bolesti, slabosti, neuspjesi – su nestali.

Kažeš: „To nije moguće“. Ali, ipak jest. Novo stvorenje je upravo kao sam Gospodin. On je trs, a ti si mladica. Kakav je On, takav smo i mi. Ivan 15:1-7: „Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po Riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.“

Sve dok se suočavaš sa sumnjama i strahovima, sve dok stojiš u samoprosuđivanju, nikada nećeš stići (privesti svoj put kraju). Nikada nećeš uživati ove stvari.

Ali, ako budeš djelovao prema Riječi – djelovao po njoj kao što bi to učinio na pismo nekog svog prijatelja – tada ćeš uspjeti.

Dok čitaš, „Sve je novo nastalo“, počni razmišljati o sebi kao o onom koji živi u ovom novom kraljevstvu (području).

Ti si izmiren s Bogom kroz Isusa Krista.

Imaš savršeno zajedništvo s Njim sada.

Koje bogatstvo ti pripada u tovom novom zajedništvu! Usudi se djelovati kao sudionik toga (jer ti to jesi – o.p.).

Efežanima 2:10: „Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu…“. Ako si Njegovo majstorsko djelo, ti Ga zadovoljavaš. Zadovoljan je s tobom.

Toliko dugo smo propovijedali osudu i grijeh ljudima da više nismo znali propovijedati pravednost i kazati ljudima tko su oni zapravo u Kristu

Stoga kada im netko to kaže da je Bog zadovoljan s njima, osjete to kao lažno učenje. Oni smatraju da je lažno učenje sve ono što ne časti grijeh i ne podiže ga na mjesto Krista.

Ti si Božji novi čovjek. Efežanima 2:14,15 objavljuje da nas je On doveo u postojanje novog čovjeka: „ukinuvši u svom tijelu neprijateljstvo, ukinuvši i zakon zapovijedi sadržan u uredbama, da bi mogao stvoriti u sebi, od dva, jednog novog čovjeka, tvoreći mir.“ Efežanima 4:24 „…i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.“

Novo stvorenje zna samo jednog Gospodina. Isus je Gospodin novog stvorenja.

Kološanima 2:6,7 daje slikovitu izjavu ove činjenice, „Kako ste dakle primili Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: ukorijenjeni i izgrađivani na Njemu i utemeljeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem.“

Koja veličanstvena istina! Više nisi slabić. Njegova snaga jest tvoja snaga. Mi smo toliko snažni da obilujemo zahvaljivanjem. Kada prestanemo obilovati u zahvaljivanju mi duhovno nazadujemo.

Psalam 27:1: „Jahve je moje svjetlo i moje spasenje, koga da se bojim? Jahve je snaga mog života, koga da se plašim?

Psalam 23:1 „Gospodin je moj Pastir, neću oskudijevati.“

Slobodan si od starog zatvora kuće ropstva, straha i oskudice, od gladi i hladnoće. Ti si vani u Božjoj slobodi.

U Hebrejima 7:25 vidimo Isusov stav prema tebi: „Zato i može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima (posreduje).“ On zauvijek živi da posreduje za tebe.

On sjedi Ocu s desne strane. Kaži: „On zauvijek živi za mene.“

Baš kao što žena živi za čovjeka kojeg ljubi, tako u još većoj mjeri Gospodin Isus živi za tebe. On ima samo jedan posao (zanimanje): da živi za tebe.

Mi smo Njegova pravednost

Od svih bogatstava poznatih ljudskom srcu, ništa nije ravno ovome: Isusova izjava (preko apostola Pavla) da smo mi Njegova Pravednost.

Ne mogu to shvatiti. Mi smo Njegova Pravednost. Kako smo Mu samo dragocjeni!

On je jednom postao naša Pravednost. On nas je jednom proglasio pravednima Njegovim uskrsnućem od mrtvih. Sada On ide dalje od same izjave i čini to stvarnošću. 2. Korinćanima 5:21: „Njega koji nije poznavao grijeh On učini grijehom, radi nas, da mi postanemo pravednost Božja u Njemu.“ Mi smo postali pravednost Božja u Njemu. 1. Korinćanima 1:30 „Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje.“

Primijeti ove tri činjenice:

  • On je postao naša pravednost prema Rimljanima 3:26
  • On je učinjen pravednim za nas prema 1. Korinćanima 1:30
  • Mi smo postali pravednost Božja u Njemu (Isusu) prema 2. Korinćanima 5:21

Galaćanima 2:20: „Živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. Život koji sada živim u tijelu, živim u vjeri u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.“

On me je ljubio. On se predao za mene. Kolika ljubav je ovdje otkrivena! Ne samo da me je otkupio i posvetio, već pred cijelim nebom kaže: „Ja sam Otkupljenje tog čovjeka. Ja sam posvećenje tog čovjeka.“

Sada mogu čuti kako se Njegov glas uzdiže kao konačan trijumf (pobjeda) kada kliče: „Ja sam Njegova Pravednost i Njegova Mudrost.“

Ovo je potpuno Njegovo djelo. To nije čovjekovo djelo da bi mogao reći: „Imao sam udjela u tome.“ Tvoje kajanje i plakanje nema ništa sa tvojom pravednošću ili tvojim otkupljenjem. Stojiš potpun u Njemu, u svoj punini Njegovog velikog, neusporedivog života.

Rimjanima 8:33,34 je vrhunac otkrivenja našeg otkupljenja: „Tko će optužiti izabranike Božje?“ Ti si Božji izabranik. Isus i Otac su te izabrali i sada Otac govori: „Tko će optužiti mog vlastitog sina ili moju kćer?“ Postoji samo jedna osoba koja stoji pred Najuzvišenijim sudom koja bi te mogla optužiti. To je Isus, a On to neće učiniti

Tko je onaj koji osuđuje? Krist koji je umro, ili bolje koji je uskrsnuo od mrtvih, koji je s desne strane Bogu, koji također posreduje za nas?“ Zar ne vidiš dobrobit svoje pozicije? Zar ne vidiš bogatstvo slave tvoje baštine u Kristu? Ti si u Njemu. Sve što je planirao u Isusu sada je srce stvarnosti.

Nema osude za tebe. Ne postoji sud za tebe. Nema straha od smrti za tebe. Zašto? Zato što je smrt jednostavno odlepršala i otvoren ti je put da pobjedonosno stupiš u prisutnost svog Oca. 1.Ivanova 4:18 hvata naše srce: „Straha u ljubavi nema,nego savršena ljubav izgoni strah.“

U Kristu smo dobili vječni život, narav (suštinu) našeg Oca. Ta narav jest ljubav. Ta ljubav je savršena. Naša ljudska ljubav je nesavršena. Njegova ljubav je „agape“, ljubav koja čini život prelijepim.

Možda savršeno ne razumiješ ili nisi savršeno ušao u ovo, ali Njegova ljubav jest savršena, i u potpunosti je tvoja sada.

1. Korinćanima 12:12: „Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist.“ Mi smo tako jedno s Njim da se zovemo Krist. Crkva se zove „Krist jedan“.

On je trs. Mi smo mladice (loze). Ivan 15:1-8, (stih 5): „Ja sam trs,vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu,taj donosi mnogo roda.“ Ono što je mladica (loza) trsu, to smo mi Isusovom srcu.

Ti si potpuno jedno s Njim. Čitavo ovo vrijeme si razmišljao o svom grijehu, o  slabostima i svojim neuspjesima. Čuj ga sada kako šapće tvom srcu iz Rimljanima 8:1: „Nema dakle, sada, nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu!

Ako si nanovo rođen ti si „u Kristu“. Ti si osvajač. Slobodan si od osude. Ti si pravednost Božja u Njemu. Ti si punina Božja u Njemu. Ti si potpun u Njemu. Obilje Njegove slave, obilje Njegovog bogatstva, nikada nije zvučalo kao sada. Ti si pravedan. Za tebe više nema svjesnosti o grijehu. Za tebe više nema kompleksa manje vrijednosti. Ti si sada u Kristu, istinska pravednost Božja.

Možeš koristiti ime Isus bez straha. Možeš činiti ono što je Petar činio u Dj. apostolskim 3:5,6: „Dok ih je molećivo motrio očekujući od njih nešto dobiti,reče mu Petar: ‘Srebra i zlata nema u mene, ali što imam – to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazarećanina hodaj!’“ Možeš se veseliti slobodan. Ivan 16:23,24 „Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime.“ Obećanje iz Ivan 15:7 sada pripada tebi: „Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, tražite što god hoćete, i bit će vam.“

Ti si u Njemu. On je u tebi. Njegova Riječ prebiva u tebi. Ti si Njegova pravednost. Ti si Njegov život. Sada možeš činiti Njegova djela. Ivan 14:12,13 „Tko vjeruje u mene,činit će djela koja ja činim, i veća će od njih činitijer ja odlazim Ocu. I što god zaištete u moje ime,učinit ću,da se proslavi Otac u Sinu.“ Ti zauzimaš svoje mjesto. Ti koristiš Njegovo ime da liječiš bolesne. Njegova smrt nije bila uzalud. Njegova patnja nije bile uzalud. Stojiš cjelovit (kompletan, potpun) u Njegovoj cjelovitosti (potpunosti), ispunjen Njegovom puninom. Ispunjen si Njegovom svetošću. Njegova milost jest tvoja.

Hebrejima 4:14-16 postaje stvarnost u tebi: „Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji je prošao kroz nebesa – Isusa, Sina Božjega – čvrsto se držimo našeg ispovijedanja (priznanja).“ Ovdje ne stoji riječ „zanimanje“ već „ispovijedanje (priznanje)“. Kršćanstvo se naziva „veliko ispovijedanje (priznanje)“. Tvoje ispovijedanje jest priznanje onoga što ti jesi u Kristu. Sve ovo što smo ti kazali jest stvarnost. Čvrsto se uhvati za to.

Protivnik će pokušati postići da pobiješ (osporiš) svoje priznanje. On će nastojati postići da ispovijedaš bilo što drugo, samo ne ovo. Pokušat će te nagovoriti da priznaješ svoje slabosti, neuspjehe i oskudice.

Ali, ti se čvrsto drži svog ispovijedanja: „Moj Bog ispunjava svaku moju potrebu“ – Filipljanima 4:19. Pristani uz to ispovijedanje. Filipljanima 4:13: „Sve mogu u Onom koji me osnažuje (jača).“ Napravi izjavu da je On snaga tvog života. Govori to sebi naglas sve dok se ne privikneš to slušati.

1. Petrova 2:24: „On koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da mi, umrijevši grijesima, možemo živjeti pravednosti; on čijim modricama smo izliječeni.“ Umro si grijesima s Kristom na križu; ustao si da hodaš u pravednosti; i Njegovim si ranama iscijeljen. Kada je Isus ustao od mrtvih, iscjeljenje je pripalo tebi.

Drži se čvrsto svog ispovijedanja u lice svakom napadu neprijatelja. Ukori ga u ime Isusa.

Ti hodaš putem Pravednosti, što znači djelovati i živjeti kao da je Isus tebi izgovorio Riječ. Ovo je put pobjede. Ovo je način kako ćeš izgoniti demone i bolesti u ime Isusa. Svaka bolest koja zadesi kršćanina može biti iscijeljena ako tamo ima nekoga tko bi se usudio hodati u pravednosti za tog vjernika, koji bi se usudio hodati u punini svojih privilegija (prava) u Kristu. Đavao mora biti protjeran i ozdravljenje mora biti njegovo (vjernikovo).

Hebrejima 4:15,16: „Ta nemamo takva Velikog svećenika koji ne može biti ganut osjećajem naše slabosti; nego onog koji je bio, poput nas, iskušavan svime, ali bez grijeha. Stoga smjelo pristupajmo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!

Pozvan si da sada dođeš u sobu s prijestoljem i sjedneš sa Učiteljem i sa Ocem.

Dođi smjelo. Nemoj ući puzeći. Nemoj doći ispovijedajući svoj grijeh, žaleći se na svoje slabosti i nedostatke (neuspjehe). Obuci na sebe novu odjeću. Odjeni se kako dolikuje da se pojaviš pred prijestoljem.

Vi ste sinovi i kćeri Boga Svemogućega, bez osude. Naći ćete milosrđe i milost za pomoć u vrijeme potrebe.

Autor: E.W.Kenyon

Kategorija: Identitet / Stvarna pomoć