Odrastanje u ljubavi

Odrastanje u ljubavi
U Marku 12:29-31, Isus izgovara slijedeće;

Prva (najvažnija zapovijed) glasi: ‘Čuj Izraele, Gospodin Bog naš jest jedini Bog. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom’. Druga je ova, ‘Ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe!’ Druge zapovijedi veće od ovih nema.”

Izučavanje ljubavi je temelj za izučavanje svega ostalog vezanog uz odnose – bilo prema Gospodinu bilo prema ljudima.

Neki kršćani misle da je ljubav nešto toliko osnovno, da samo početnici trebaju učiti o njoj. Oni razmatraju darove Duha – kao što su govorenje u drugim jezicima i tumačenje jezika – kao nešto što je važnije zrelijim vjernicima. Crkva u Korintu obilovala je tim darovima, pa ipak im se apostol Pavao obratio kao „nejačadi u Kristu i tjelesnima“ (1.Korinćanima 3:1-3).

Koliko god da su darovi Duha prekrasni, Biblija nas uči da je plod duha – „ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost i umjerenost“ (Galaćanima 5:22-23) – ono što pokazuje dali osoba hoda u duhu ili u tijelu.

Želiš li znati da li si duhovna osoba ili ne, pogledaj hodaš li u ljubavi. Jednostavno, ne možeš hodati u duhu i biti duhovna osoba bez da si upravljan ljubavlju. Razlog zbog kojeg sam izdvojila ljubav jest taj što je ona temelj na kojem počivaju svi drugi plodovi.

Da bi otkrio koliku važnost ima ljubav u Božjoj „ekonomiji“, pročitaj prvih nekoliko stihova iz 1.Korinćanima 13:

Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih med što ječi i cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sve tajne i sve spoznaje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao – ništa sam. I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao svoje tijelo da se sažeže, a ljubavi ne bih imao – ništa mi ne bi koristilo“ (stihovi 1-3).

Ljubav je temelj. Ništa se ne računa bez nje. Ukratko, ti i ja ne možemo nigdje stići, niti duhovno niti u svojim odnosima, sve dok ne hodamo ispravno u ljubavi. Stoga nije čudno da nam Biblija govori: “Željno teži i nastoj steći tu ljubav (nek to bude tvoj cilj, tvoje veliko treženje)„ (1.Korinćanima 14:1, Prijevod iz The Amplified Bible). Živjeti svoj život upravljan Božjom ljubavlju je ono što nas otvara za hodanje u duhu i životu najveće mjere blagoslova i sile Božje!

Zbog toga je Pavao molio da budemo sposobni shvatiti i iskusiti ‘ljubav Kristovu.’ Jer ćemo tada biti u stanju dobiti „najbogatiju mjeru Božanske prisutnosti i postati u tijelu potpuno ispunjeni i preplavljeni Bogom samim“ (Efežanima 3:19, Prijevod iz The Amplified Bible).

Naš jedini zakon

Ljubav je naš jedini zakon pod novim savezom. Isus je rekao, „Ovo je moja zapovijed, ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas“ (Ivan 15:12). Rimljanima 13:10 kaže, „Ljubav je ispunjeni zakon.“

Štoviše, kada se nanovo rodimo, Bog stavlja Svoju vlastitu narav ljubavi u nas. Sada je „ ljubav Božja izlivena u naša srca po Duhu Svetom koji nam je dan“ (Rimljanima 5:5).

Ako si kršćanin, tvoja je ljubav nadnaravna, tvoja nova narav. Ali ona neće preuzeti tvoj život bez tvoje suradnje. Ako želiš hodati u ljubavi, moraš donijeti odluku da ćeš se podložiti sili ljubavi unutar sebe. Trebat ćeš se oduprijeti sebičnim sklonostima tijela i izabrati živjeti svoj život upravljan ljubavlju.

Naravno, kada ovdje kažem ‘ljubav’, ne govorim o emocionalnom falsifikatu kojeg svijet naziva ljubav. Ta vrsta ljubavi ovisi o okolnostima i osjećajima.

Božja ljubav nije takva. Ona je nepromjenjiva i bezuvjetna. Glavni sastojak Božje vrste ljubavi jest vlastita požrtvovnost za dobrobit onoga koga ljubi. Ona nastavlja ljubiti ljude bez obzira na to uzvraćaju li oni na nju ili ne. Božanska ljubav nije koristoljubiva (ne traži svoje). Ona se uvijek daje.

Bog ne ljubi samo privlačne, drage ljude. On ljubi i one koji su neprivlačni, neljubazni. Bez obzira koliko netko može biti pokvaren i zao, ako se okrene Njemu, On će ga očistiti i oprostiti mu.

To je način na koji nas Bog ljubi. Na isti način On od nas očekuje da ljubimo jedan drugoga. U 1.Korinćanima 13, On nam daje detaljan opis te vrste ljubavi.

Ljubav je strpljiva i dobra; ljubav nikad nije zavidna ni ljubomorna, nije hvalisava, ne prikazuje se oholom (nabusitom). Nije uobražena (arogantna i napuhana ponosom); nije nepristojna (prosta, uvredljiva, neuljudna) i ne djeluje nedolično. Ljubav (Božja ljubav u nama) ne inzistira na svojim pravima ili na svojim načinima, jer ona ne traži svoje (nije koristoljubiva); nije osjetljiva (lako uvredljiva) ili razdražljiva; ne uračunava učinjeno joj zlo (ne obraća pozornost na nepravedno trpljenje). Ne raduje se nepravdi, ali se raduje kada pravda i istina prevladaju. Ljubav izdržava sve i svašta što dolazi i uvijek je spremna vjerovati najbolje o svakoj osobi, njena nadanja nikada ne blijede pod raznim okolnostima, i ona podnosi sve (bez slabljenja). Ljubav nikad ne razočarava (ne promašuje, ne iznevjeri)… (stihovi 4-8, prijevod iz The Amplified Bible)

Ove vrste obilježja ljubavi odlikuje kršćane. To se zove živjeti svoj život ljubavi, jednako kako je i sam Isus živio.

Hodati u ljubavi znači položiti naše vlastite sklonosti i želje. Mi stavljamo na stranu svoje osjećaje i ponašamo se obzirno i ljubazno prema onima oko nas, bez obzira na njihove postupke. Ne trebamo zabrinuto tražiti svoja prava, jer kada hodamo u ljubavi Bog potpuno brine za nas.

Razvijanje hoda u ljubavi

Primijeniti ovo nije tako teško kao što možda izgleda. Zapravo, ključ za razvijanje tvog hoda u ljubavi jest predivno jednostavan. To postižeš održavanjem živog kontakta (veze, spoja) s Bogom, o čemu smo govorili u prvoj lekciji – zajedništvom s Njim u Riječi i u molitvi, ostajući u jedinstvu s Njim i puštajući da Njegov život struji kroz tebe.

Zapamti, sam Isus nas je učio o principu održavanja tog zajedništva. On je rekao:

Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane (bude životno sjedinjena sa) na trsu, tako ni vi (ne možete donijeti rod) ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi ste mladice. Tko god ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo (obilje) roda. Međutim, odvojeno od mene ne možete učiniti ništa“ (Ivan 15:4-5, prijevod iz The Amplified Bible).

1.Ivanova 4:16-17 kaže to ovako: „Bog je ljubav, tko ostaje u ljubavi ostaje u Bogu i Bog u njemu. U ovome je njegova ljubav savršena u nama,.. jer kakav je on takvi smo i mi u ovome svijetu.“

Apostol Pavao je molio „(da možemo stići) do zrele muževnosti (potpunosti osobnosti koja nije ništa manje od standarda uzvišenosti Kristove vlastite naravi)“ i da „obuhvaćeni ljubavlju rastemo na svaki način i u svemu u Njemu koji je Glava, u Kristu…“ (Efežanima 4:13,15, prijevod iz The Amplified Bible). Shvatila sam da je ljubav sama po sebi najvažniji ključ za rast u Bogu i u našim odnosima s drugima. Zapravo, ako ne rastemo u ljubavi … nećemo uopće ni odrasti!

Kategorija: Odnosi / Stvarna pomoć