Ime iznad svakog imena

Ime iznad svakog imena
Primaš li sve što tražiš od Boga?

To je moguće. Mnogi vjernici to ne znaju, ali to je istina. Sam Isus je tako rekao.

On to nije rekao samo jedanom, već je opetovano ponavljao.

U Ivanu 14:13 rekao je, „I što god zamolite u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu.

U Ivanu 15:16 rekao je slijedeće, „ … ja sam vas izabrao i odredio vas da idete i rodite rod i da vaš rod ostane: da vam dadne Otac što god zamolite u moje ime.“

U Ivanu 16:23 Isus govori, „Štogod zatražite od Oca u moje ime, dat će vam.

Ovo su zapanjujuće jasne izjave. Ne ostavljaju prostora za tradicionalno religijske ideje da Bog ponekad kaže ‘da‘ a ponekad  ‘ne‘ na naše molitve. Isus nije spomenuo baš ništa o tome da Bog kaže ‘ne‘ na naše molitve. On je jednostavno rekao, „Štogod zatražite od Oca u moje ime, dat će vam.

Netko može reći, „Ali, kad je to govorio, Isus je razgovarao s dvanaestoricom učenika. Oni su bili posebna skupina. Ono što je rekao njima o molitvi ne odnosi se na sve nas.

Da, odnosi sa na nas. To znamo jer je apostol Ivan ponovio to isto obećanje svim vjernicima u 1.Ivanovoj 3:22-23. Napisao je, „Što god tražimo, primamo od njega jer čuvamo njegove zapovijedi i činimo ono što je ugodno u njegovim očima. A ovo je njegova zapovijed – da vjerujemo u ime njegovog Sina Isusa Krista i ljubimo jedan drugoga, kako nam je dao zapovijed“ (prijevod iz King James Version).

Koje zapovijedi?

Gotovo da mogu čuti tvoje razmišljanje. Čuvati (držati) zapovijedi? Kako se uopće mogu kvalificirati za uslišanu molitvu ako prvo moram držati sve zapovijedi iz Biblije? Nisam ni siguran poznajem li ih sve!

Ne brini. Ovaj pasus se ne odnosi na sve napisane Božje naredbe, niti govori o Deset zapovijedi. On govori o dvije zapovijedi navedene u 23. retku – zapovijedi dane posebno nama kao novozavjetnim vjernicima:

1)    Vjerovati u Ime Sina Božjeg Isusa Krista

2)    Ljubiti jedan drugog.

Mnogo puta se usredotočimo na drugu zapovijed. Pošto smo nanovo rođeni vjernici, pretpostavljamo da smo već učinili sve što je trebalo učiniti u pogledu vjerovanja u Ime Isus. Ali zapravo, razvijanje naše vjere u Isusovo Ime je nešto što moramo neprestano činiti. To je naša prva i glavna odgovornost.

Zašto? Zato što nas vjera u Isusovo Ime, iz trena u tren, iz dana u dan, ujedinjuje s Njegovom silom. To je ono što nam omogućava da držimo zapovijed ljubavi. To je ono što nas opunomoćuje (ovlašćuje) da činimo sve što Bog traži od nas.

I to je zlatni ključ koji otvara vrata uslišanoj molitvi.

Što je u Imenu?

Ako želiš vidjeti primjer onoga što vjera u Isusovo Ime može učiniti, pogledaj na prosjaka invalida u Djelima 3. On je rođen hrom. Nikada nije hodao, niti jedan dan svoga života. Trebalo ge je nositi do vrata hrama kako bi mogao prositi za novac. Prirodno gledajući, njegova situacija bila je nemoguća, neizlječiva i potpuno beznadna.

Ali kad mu je apostol Petar rekao, „U ime Isusa Krista iz Nazareta ustani i hodaj“, Božja sila prostrujala je kroz njegove kosti i odmah ga učinila potpunim.

Naravno, ljudi koji su vidjeli što se dogodilo pokušali su Petru dati kredit, baš kao što ljudi i danas čine. Mislili su da ima neku posebnu iscjeliteljsku silu jer je bio apostol. Zato im je Petar rekao, „Zašto ste uprli pogled u nas, kao da smo mi svojom snagom ili pobožnosti učinili da ovaj može hodati? Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših proslavi svog Sina Isusa… I njegovo ime, kroz vjeru u njegovo ime, učinilo je ovog čovjeka snažnim“ (Dj.3:12-13,16).

Ne razumijem kako nečije ime to može učiniti.“

To je zato što u našoj zapadnoj kulturi ime ne znači mnogo. Ono je samo slatko-zvučna riječ koju je naša majka odabrala po zvučnosti.

Međutim, u drugim kulturama, osobito biblijskim, imena su od ključne važnosti. Ime osobe može usmjeriti tijek njegova života. Zbog toga je Bog promijenio Abramovo ime u Abraham kad mu je obećao sina. Abraham znači ‘otac mnogih naroda.’ Stoga, nakon što mu je promijenjeno ime, svaki put kad bi ga netko nazvao Abraham, on bi čuo da je identificiran kao otac mnogih naroda. Svaki put kad bi se predstavljao, on se proglašavao ocem mnogih naroda.

Nedugo nakon toga, Abraham je razvio vjeru u ime koje mu je dao Bog i postao dovoljno siguran da, iako već star čovjek bez djece, nije samo otac Izaka već je otac mnogih naroda.

Opasno moćno Ime

Kao vjernici mi trebamo razvijati tu istu vrst vjere u Ime Isus. Ali prije nego što to možemo učiniti, moramo razumjeti što to Ime zapravo znači. Moramo početi uviđati da je ono uistinu Ime iznad svakog imena.

Isusovo Ime je toliko moćno i uzvišeno da ne postoji ni jedno drugo ime koje bi mu se uopće približilo. To je prvo veliko ime ikada poznato čovjeku – sveto, neizrecivo ime samog Boga Oca. To je strašno ime koje je Bog otkrio Mojsiju kada mu je progovorio iz gorućeg grma govoreći mu da će osloboditi Izraelce iz egipatskog ropstva. Kad ga je Mojsije upitao što će im reći kad ga upitaju za ime Boga koji ga je poslao, Bog mu je odgovorio, „‘Ja sam taj koji jesam’, reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: ‘Ovako kaži Izraelcima, ”Ja jesam’ posla me k vama’. Dalje je Bog Mojsiju rekao: ‘kaži Izraelcima ovako, Jahve, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama. To mi je ime dovijeka…“ (Izlazak 3:14-15).

Izraz ‘JA SAM TAJ KOJI JESAM’ nama danas ne znači mnogo. Ali Hebreju on govori, ‘Ja sam nevjerojatno dubok, ja sam sve, ja sam neistraživ, ja nemam početak ni kraj i ja sam sve u svemu’. Na hebrejskom, ‘JA SAM TAJ KOJI JESAM’ govori toliko snažno da ti se podigne kosa na glavi. Mojsije je bio pun straha od tog imena.

Ali Bog se nije tu zaustavio. Išao je dalje predstavljajući se Mojsiju kao ‘JAHVE’ Bog tvojih otaca…’ Primijetite da je riječ JAHVE napisana velikim tiskanim slovima. To je zbog toga što predstavlja Božje ime koje je prema hebrejskim naučnicima tetragram.

Hebrejsko ime od četiri slova upotrjebljeno 6.000 puta u cijelom Starom zavjetu, tetragram, jest Očevo vlastito, osobno ime. To ime utjelovljuje sve ono što Bog jest. Ono nosi svu Njegovu moć i slavu. Ono je toliko strašno i sveto da svatko će tko ga koristi uzalud umrijeti.

Zbog toga je, u Starom zavjetu, veliki svećenik izgovarao to Ime samo jedanput godišnje kada bi ušao u svetinju nad svetinjama nakon obrednih čišćenja i prinošenja krvnih žrtava. Židovi su na kraju zaključili da je Božje vlastito ime toliko opasno da ga uopće ne bi trebali izgovarati.

Umjesto toga, zamijenili su ga imenom Adonai. Neki ljudi čak ni to ne žele izgovoriti, Oni jednostavno kažu ‘HaShem’, što znači ‘Ime’.’

Duh Gospodnji je na meni

Kakve to sve ima veze sa imenom Isus? Ima, itekako!

Moć koja se nalazi u Gospodinovom Imenu jest ona koja je omogućila da Isus učini sva ona čudesna djela dok je hodao zemljom. To je i sam rekao. Na početku svoje službe, nakon što je bio kršten Duhom Svetim, ušao je u sinagogu i izjavio, „Duh Gospodnji je na meni jer me pomazao da donesem Radosnu vijest siromasima, poslao me da izliječim slomljena srca, da proglasim oslobođenje zarobljenima, vraćanje vida slijepima, da pustim na slobodu potlačene, da proglasim godinu Gospodnjeg prihvaćanja“ (Luka 4:18-19). Isus je otvoreno govorio u svoje Ime, nije koristio nikakvu zamjenu.

Duh Gospodnji je bio taj koji je omogućio Isusu da ide „čineći dobro i ozdravljajući sve koje đavao bijaše tlačio, jer Bog bijaše s njim“ (Djela 10:38). Drugim riječima, Bog je u potpunosti stanovao i počivao na Isusu za vrijeme njegove zemaljske službe da je Isusovo ime nosilo moć i autoritet samog Imena Gospodnjeg.

Kada je Isus otišao na križ i uzeo na sebe sav grijeh čovječanstva, dogodilo se nešto nezamislivo. Duh Gospodnji koji je bio nad njim, otišao je (Mt.27:46). Na njega je došla smrt – ne zato što je on zgriješio nego zato što je žrtvovao samog sebe postajući poslušan do smrti.

Bez sumnje, u tom je trenutku mogao čuti pobjedonosnu vrisku demona. Oni su mislili da su ga dobili. Mislili su da huli Boga i da ga je Bog prokleo zauvijek.

Ali to je bila zamka… i Sotona ja pao na nju. Širom je otvorio vrata pakla i uveo Isusa unutra. Tu u toj jami, Isus je platio punu cijenu za grijeh. Ponio je prokletstvo za čitavo čovječanstvo.

Pobjednik pobjednika

Ali Bog nije ostavio Isusa u tom ponoru. Kada je kazna za grijeh bila u potpunosti isplaćena, glas samog Gospodina zagrmio je iz nebesa i eksplodirao u najdubljim dubinama pakla, kao što je rekao, „‘Ti si moj Sin; ja te danas rodih? I još,’Ja ću mu biti Otac i on će mi biti Sin?‘“ (Hebrejima 1:5).

S tim riječima, sama Božja slava ušla je u Isusov izmučen, grijehom i smrću uništen duh. Odjednom je uskrsnuo u sili i veličanstvu, i izjurio iz tog mjesta nanovo rađajući proslavljenog Čovjeka sjedinjenog sa samim Gospodinom slave! Potukao je svako đavolsko poglavarstvo, svaku silu, svaku vlast tame, posebno Sotonu samog. Isus se probio kroz kraljevstvo smrti i oslobodio zarobljenike koji su bili u krilu Abrahamovu. Bučno je izišao iz tog mjesta u slavnoj pobjedi nad čitavim paklom, smrću i svakim zlim duhom „i javno ih izloži ruglu vodeći ih u pobjedonosnoj povorci pobijeđene njime“ (Kološanima 2:15).

Kad se Isus vratio natrag u nebesa, vratio se kao ratnik osvajač. Vratio se kao junak vjekova koji je sam izbrisao naše grijehe, razoružao đavla od njegovog oružja i vratio natrag ključeve smrti i pakla.

U čast Isusove velike pobjede, Bog mu je dodijelio najveću titulu koja se uopće može dati. Visoko ga je uzvisio i dao mu „ime koje je iznad svakog drugog imena, da se Isusovu imenu pokloni svako koljeno, nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića i da svaki jezik prizna – na slavu Boga Oca: Gospodar je isus Krist“ (Filipljanima 2:9-11).

Shvaćate li što to znači? To znači da je Isusu dan tetragram… dodan mu je s čašću! Dano mu je to ime i svako drugo ime po kojem poznajemo Boga kroz vjekove. Njegovo ime predstavlja Pobjednika nad pobjednicima!

Kada molimo po vjeri u to Ime, svo nebo – uključujući anđeoske sile, moćnog Duha Svetog i našeg nebeskog Oca osobno – odgovara. Kada izustimo to Ime u vjeri, elementi zemlje se pokoravaju. Kada izjavljujemo to Ime u vjeri, sve što je od pakla i sam đavao savijaju se na koljena. Ništa drugo ni ne mogu učiniti. Sila koja se otpušta Isusovim Imenom vrši tako veliki pritisak na Sotonu da on mora pobjeći. On ne može funkcionirati u njegovoj prisutnosti.

Sada možete vidjeti zašto je Isus tako smjelo rekao, „Štogod zatražite od Oca u moje ime, dat će vam.“ On razumije moć Svoga Imena.

Vrijeme ja da i mi to razumijemo. Vrijeme je da ga štujemo, razvijamo vjeru u njega… i stavimo ga u djelovanje. Kada to učinimo, bit će provedena Božja volja na zemlji kao što je i na nebu. Tada ni pakao neće biti u stanju zadržati nas od primanja odgovora na naše molitve.

Foto: Denis D.

Autor: Kenneth Copeland

Kategorija: Molitva / Stvarna pomoć