Istinski prosperitet

Istinski prosperitet
Da bi napredovao (prosperirao), prvo moraš biti prosperitetan u duši.

To je početak uspješnog života. Ali kako doći do toga?

Moje putovanje prema uspješnom životu počelo je prije mnogo godina kada sam u Bibliji koju je Ken dobio od majke, u Mateju 6:33 pročitala, „Zato tražite najprije kraljevstvo Božje i njegovu pravednost i sve ovo će vam se dodati.“

U prijevodu The Amplified Bible piše da tražimo „Njegov način djelovanja i budimo pravedni.“ To je temelj Božjeg prosperiteta. Kada sam pronašla taj stih, bila sam spremna isprobati Božji način, budući da mi je trebalo puno toga, a moj način nije bio djelotvoran.

Otkrila sam da Božji prosperitet nije samo financijski blagoslov. On također uključuje ozdravljenje, zaštitu, naklonost, mudrost, uspjeh, blagostanje i svako dobro koje ti je potrebno – sve dobre stvari koje je Isus platio za tebe da ih možeš imati.

On je uzeo naše mjesto i ponio prokletstvo grijeha tako da mi možemo živjeti u blagoslovu. „Krist nas je otkupio od prokletstva zakona postavši mjesto nas proklet: jer pisano je, proklet je svaki koji visi na drvetu – da kroz Isusa Krista na pogane može doći Abrahamov blagoslov“ (Galaćanima 3:13-14)

Izaija 53:5
kaže, „Na Njemu bijaše kazna radi našeg mira i blagostanja, i Njegovim ranama mi smo iscijeljeni i učinjeni potpunima“ (The Amplified Bible). Hebrejska riječ za mir upotrjebljena u ovome stihu jest shalom. Ona u osnovi znači ‘ništa ne nedostaje, ništa nije slomljeno’, ili cjelovitost u svakom području tvog života – duhu, duši i tijelu.

Ta vrsta prosperiteta ne događa se tek tako. I ne događa se preko noći. No, temelj za istinski prosperitet počinje s ovih 7 koraka:

1.    Hodanje u istini
2.    Vjernost
3.    Ustrajnost
4.    Desetina
5.    Sijanje
6.    Vjerovanje
7.    Izgovaranje

Stoga ukratko pogledajmo svaki od ovih sedam ključnih elemenata za hodanje u blagostanju.

Hodanje u istini

„Nemam veće radosti nego kad čujem da moja djeca hodaju u istini“ (3.Ivanova 4).

Ako bih ti pričala o nebesima, ne bih ti mogla dati nikakve informacije iz prve ruke zato što tamo nisam bila. Ali kada poučavam o prosperitetu, to je nešto što sam doživjela – od negativne nule do obilja. Kenneth i ja živimo po zakonima obilja već 33 godine.

Kad smo se vjenčali, nismo baš hodali u prosperitetu. Na vjenčanju sam nosila $2 vrijedan veo sa bijelom pamučnom haljinom koju je sašila moja majka za vjenčanje. Vjenčao nas je Kenov prijatelj u njegovoj kući. Njegova žena ispekla je tortu. Čak smo i posudili $100 za naš medeni mjesec. Nismo imali novaca niti mudrosti. Teško da se mogao naći par koji je bio toliko loše upućen koliko smo mi bili u to vrijeme.

Ali onda se dogodilo nešto što je u potpunosti promijenilo naše živote. Počeli smo slušati istinu Božje Riječi. Najprije smo se nanovo rodili. Promijenili smo se iznutra, ali izvana se nije mogla primijetiti neka velika promjenu u nama. Nakon što smo se ispunili Duhom Svetim, dogodila se određena promjena izvana, ali ne mnogo jer smo još uvijek bili u neznanju Riječi. Stvarne promjene u našim vanjskim životima došle su kada smo počeli živjeti po Riječi i puštati da Božja mudrost postane naš način života. Tada se sve počelo mijenjati!

Otkrili smo da je hodanje u istini prvi potrebni korak za prirast,. To znači hodanje u svjetlu Božje Riječi, u skladu s Njegovim putovima, Njegovom mudrosti, s onim što On kaže da je ispravno. Ne možeš to činiti a ne biti blagoslovljen. Isus je rekao, „Ako ostanete u mojoj riječi, tada ste doista moji učenici, i upoznat ćete istinu i istina će vas učiniti slobodnima“ (Ivan 8:31-32).

Ne govorim samo o čitanju stihova o prosperitetu. Ti napreduješ (uspijevaš) kada hodaš u svakoj Rriječi koju ti Bog govori. To je mudrost Božja.

Hodanje u istini jest življenje pobožnog načina života – život u poslušnosti onome što Bog kaže da je ispravno. Blagoslovi koje je Bog ocrtao u Pon.zakonu 28:1-14 manifestiraju se kao rezultat poslušnosti. „Ako zbilja poslušaš glas Gospodina Boga svoga, držeći i vršeći sve njegove zapovijedi što ti ih danas naređujem, Gospodin, Bog tvoj, uzvisit će te nad sve narode na zemlji. Svi ovi blagoslovi doći će na tebe i stići će te…“ (stihovi 1-2).

Bog je uvijek blagoslivljao poslušne ljude. Izaija 1:19 govori, „Ako ste spremni (voljni) i poslušni, jest ćete dobra zemlje“ (King James Version). Bog može učiniti nešto s osobom koja ima spremno (voljno) srce. Psalam 25:12-13 obećava da čovjeka koji ima strah Gospodnji, „Bog će uputiti na put koji će izabrati, duša će mu u dobru prebivati…“ (KJV).

Jedna od prvih stvari koju nas je Bog naučio jest da ne ulazimo u dug – i mi smo ga poslušali! U to vrijeme to je bila velika stvar za nas. Počeli smo od onoga u čemu smo se nalazili, a to je značilo vjerovati Bogu za plaćanje dospjelih računa. Ali prirast je došao s našom spremnošću i poslušnošću da hodamo u istini Riječi. Prirast može doći i tebi. Bog želi da živiš u Njegovom krugu blagoslova. Njegova volja za tebe jest prirast (umnažanje).

Vjernost i ustrajnost

Tada mu reče gospodar: ‘Dobro, valjani i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim, zato ću te nad velikim postaviti: uđi u veselje gospodara svoga“ (Matej 25:21).
Snaga vjernosti je plod duha kojeg si primio kad si se nanovo rodio. Websterov rječnik definira vjernost kao ‘pun vjere, vjerujući, jak ili čvrst u vjeri, snažno priljubljen dužnosti, istinski odan, privržen, postojan u obavljanju dužnosti ili službe.’

Vjerna, odana osoba dosljedno radi ono što je ispravno, čak i ako izgleda da bi to moglo biti na njenu štetu. Psalam 106:3 kaže, „Blagoslovljeni su oni koji drže pravdu, koji neprestano čine ono što je ispravno“ (New International Version). Ne možemo biti pobožni bez vjernosti, zato što je vjernost Božji karakter.

„Zbog Gospodnje milosti i blagonaklonosti mi nismo uništeni, jer njegovo suosjećanje ne promašuje. Oni se obnavljaju svako jutro; velika i obilna je Tvoja postojanost i vjernost“ (Tužaljke 3:22-23, The Amplified Bible). „Bog je vjeran (pouzdan, dostojan povjerenja i stoga uvijek odan Svom obećanju, On može biti oslonac); On nas je pozvao u zajedništvo i suradnju sa Svojim Sinom, Isusom Kristom našim Gospodinom“ (1.Korinćanima 1:9, The Amplified Bible).

2.Ljetopisa 16:9 govori da Bog traži vjernost, „Jer Jahve svojim očima gleda po svoj zemlji da ohrabri one kojima je srce iskreno prema njemu…“ Hebrejska riječ prevedena sa iskreno ovdje znači ‘odano, posvećeno, privrženo, vjerno.’

Kenneth i ja imali smo financijske teškoće, izazove s bolestima i druge stvari, ali kada smo stajali na Riječi i odbijali odustati, Bog je uvijek odgovarao na našu vjeru Svojim djelovanjem!

Jednom kada pronađeš obećanje u Riječi, nemoj isključiti samog sebe od primanja govoreći, „Bog to nikada neće učiniti za mene.“ Transformiraj se obnovom svoga uma (Rimljanima 12:2). Neka Božja Riječ promijeni tvoj način razmišljanja. Uspjet ćeš u svakom području kako tvoja duša (um, volja i emocije) napreduju u razumijevanju o tom području u pogledu Riječi, a ti uzmeš tu spoznaju i djeluješ u skladu s njom. Tvoj unutarnji čovjek prosperira kada vjeruješ Riječi. Tvoje okolnosti prosperiraju kada primiš ono što On kaže i djeluješ na temelju toga.

Budi vjeran da održiš meditiranje nad obećanjima iz Riječi sve dok ne zahvate tvoj život. Sve što primaš od Boga započinje s Riječi u tvom srcu. Izreke 4:20-23 govore, „Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama. Ne gubi ih nikad iz očiju; pohrani ih usred srca svoga. Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu. A svrh svega čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život.“

Vjernost će ti dati energiju da budeš ustrajan čak iako nika prije nisi bio takav po svojoj prirodi.

Riječ u više navrata govori da ustrajno tražimo Boga, slušamo ono što kaže i vršimo Njegove zapovijedi. Zašto? Knjiga Ponovljenog zakona 28:1-2 kaže da te blagoslovi stižu kada marljivo poslušaš! Zbog toga što „Bog nagrađuje one koji ga ustrajno traže“ (Hebrejima 11:6). Ustrajnost (marljivost) te obogaćuje. Kako kažu Izreke 10:4, „…marljiva (ruka) obogaćuje.“

Budi marljiv i vjeran Bogu i u svom fizičkom životu. Donesi odluku da budeš vjeran na poslu, u crkvi, u svojim molitvama i u stavljanju Riječi na prvo mjesto u svom životu.

Naša duša prosperira (cvijeta) kada provodimo vrijeme u Riječi, vjerujemo joj i stvaramo način života poslušnosti Bogu. Rezultat će biti ono što kaže 1.Ivanova 3:22: „I što god ga zamolimo, primamo od njega, jer vršimo njegove zapovijedi i činimo što je njemu ugodno.“

Zakon primanja broj jedan glasi: nemoj odustati! Ostani s Riječi. Ostani s onim što ti je Bog rekao da učiniš. Čak i ako pogriješiš, pokaj se i vrati na stazu. To je vjernost. Ona je dio uspješnog života jer „vjeran čovjek će obilovati blagoslovom“ (Izreke 28:20).

Desetina i sijanje

„Časti Jahvu svojim blagom i prvinama svega svojeg prirasta; tako će tvoje spreme biti prepune i tvoje kace će se prelijevati novim vinom“ (Izreke 3:9-10, King James version).

Ken i ja nismo imali nikakav financijski rast sve dok nismo postali vjerni u desetini. Isprva je izgledalo nemoguće dati tih 10%. Ali kada smo to učinili, ostatak od 90% trajao je dulje nego 100 posto koje smo imali prije.

Desetina je transakcija sveza koja uključuje Boga u ono što radiš. Prvih 10 posto tvog prihoda – desetina – pripada Bogu. Biblija to naziva prvinom. Ona je posvećena Bogu i ona ide za potporu službenicima koji te duhovno hrane.

Desetina je davanje časti Bogu sa svojim novcem. Ona otvara put Bogu da te nadnaravno blagoslovi.
Uočimo da Malahija 3:8-10 govori da donesemo svu desetini Bogu. Isto tako kaže da će Bog, kad tako činiš, otvoriti prozore neba i blagosloviti te „da neće biti dovoljno mjesta za primiti“ (10. stih, orig,). Ti ne želiš zadržavati bilo što što pripada Bogu. Levitski zakon 27:30 izjavljuje, „Svaka desetina sa zemljišta, bilo od poljskih usjeva, bilo od plodova sa stabala, pripada Jahvi; to je Jahvi posvećeno.“

Pravo davanje desetine činilo se sa srcem i ustima, u vjeri. Božjem narodu je zapovjeđeno da donesu svoje prvine: „Stavi ih pred Jahvu, Boga svoga, i pred Jahvom, Bogom svojim, duboko se nakloni. I ti ćeš se radovati u svakom dobru koje je Gospodin Bog tvoj dao tebi i tvom domu…“ (Ponovljeni zakon 26:10-11).

Oni bi prepričavali kako ih je Bog izbavio iz ropstva, a onda bi Ga obožavali i radovali se zbog svih dobara koje im je dao.
Što god radimo mora biti u poslušnosti i vjeri da Bog bude zadovoljan s time.
Sve što radimo naspram Bogu mora doći iz srca. U suprotnom se ne računa. Isus je rekao, „Duh je onaj koji oživljava, a tijelo ne koristi ništa“ (Ivan 6:63). Trebamo davati voljnog srca, kao čast Bogu i obožavajući ga našim desetinama. Tada je On u partnerstvu sa nama.

Nakon davanja desetine, slijedi sijanje u skladu s onim što Bog stavi u naše srce, i to trebamo napraviti s ispravnim stavom. Hebrejska riječ za davanje (darivanje) dolazi iz korijena riječi koja znači ‘približiti’. Mi se približavamo Bogu našim davanjem. 2.Korinćanima 9:6 kaže, „tko škrto sije, škrto će i žeti; tko obilato sije, obilato će i žeti.“

Pismo jasno kaže da žanješ ono što siješ (Galaćani 6:7). Ako želiš biti onaj koji prima, prvo moraš biti onaj koji daje. „Dajte, pa će vam se dati: dobra, zbijena, stresena i preobilna mjera iskrenut će vam se u skut, jer će vam se mjeriti mjerom kojom mjerite“ (Luka 6:38).
Desetina je nadnaravna – nemoj propustiti njene prednosti. Bog je zainteresiran za tvoje financije – On te želi obogatiti i blagosloviti, jer te ljubi.

Vjera i izgovaranje

„A kako mi imamo isti duh vjere o kojem je pisano. ‘Vjerujem, zato govorim’. jednako i mi vjerujemo, i zato govorimo“ (2.Korinćanima 4:13).
Biblija kaže nekoliko puta, „Pravednik će živjeti od vjere“ (Rimljanima 1:17, Galaćanima 3:11, Hebrejima 10:38).

Abraham je bio blagoslovljen jer je živio od vjere. On je vjerovao Bogu. Mi bismo trebali živjeti na isti način. „Stoga oni koji vjeruju blagoslovljeni su s vjernikom Abrahamom“ (Galaćani 3:9).

Vjera mora biti na dva mjesta – u tvom srcu i u tvojim ustima. „Riječ je blizu tebe, u tvojim ustima i u tvom srcu: to je riječ vjere koju mi propovijedamo“ (Rimljanima 10:8). Vjera srca i priznanje (izgovaranje) usta proizvodi djelovanje vjere.

„Zaista, kažem vam, da svaki koji kaže ovoj planini, ‘Pomakni se i baci u more’; i ne posumnja u svom srcu, nego vjeruje da će se dogoditi ono što je rekao, imat će što god kaže“ (Marko 11:23, KJV).

Kenneth i ja naučili smo uzimati Riječ doslovno, kao da nam Bog govori. Naučili smo, ako je stavimo u oči, u uši i dopustimo joj da se spusti u naša srca u obilju, da će izići iz naših usta kroz vjerom ispunjene riječi i promijeniti naše živote i okolnosti.

Shvatili smo da sve što je stajalo između nas i hoda u snu koji je Bog imao za nas, bilo je poznavanje onoga što je u Knjizi i vršenje toga. „Neka knjiga Zakona bude na ustima tvojim, meditiraj o njoj danu i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano: jer tada ćeš prosperirati, i imat ćeš dobar uspjeh“ (Jošua 1:8).

Sedam ključeva koje sam podijelila jesu način na koji samo Ken i ja postavili temelj za prosperitetan život – a tako ga i održavamo. Mogu ti reći iz iskustva, to je prvih sedam koraka za povećanje (prirast), bez obzira na to što ti je potrebno.

Autor: Gloria Copeland

Kategorija: Financije / Stvarna pomoć