Razumijevanje prosperiteta

Razumijevanje prosperiteta
Bog kroz svoju Riječ jasno pokazuje da je Njegova volja da Njegov narod saveza ima pretek prosperiteta (blagostanja).

Obećao je da će učiniti Abrahama bogatim, a obećanje Abrahamu danas je naše (Galaćanima 3:13-14; Postanak 17:6).

Božja volja za vas je prosperitet – duha, duše i tijela.

Želimo podijeliti s vama ono što istinski Biblijski prosperitet jest i kako ga primijeniti na svoj život. Potičemo vas da pogledate svaki od slijedećih stihova kao temelj za vaše proučavanje.

 • Što je prosperitet?
  Matej 6:33
  ; Jakov 2:14-17; 2.Korinćanima 9:9

Istinski prosperitet je sposobnost da koristimo Božju sposobnost i moć kako bismo udovoljili zadovoljili potrebe čovječanstva – bez obzira na to koje su to potrebe.

 • Duhovni prosperitet
  Rimljanima 8:2
  ; Luka 4:18; Luka 6:27-38

Duhovni prosperitet jest sloboda od zakona grijeha i smrti. Novo rođenje i ispunjenost Svetim Duhom stavlja nas u poziciju da primimo od Boga sve ono što je obećao u Svojoj riječi.

 • Mentalni prosperitet
  2.Korinćanima 10:5
  ; 3.Ivanova 2:4; 1.Solunjanima 5:14

Da biste mentalno (duševno) prosperirali, morate biti u stanju kontrolirati vaš um, volju i emocije. Prosperitet uma dolazi kada koristite spoznaju koju ste akumulirali iz Riječi Božje – kada upravljate svojim umom, umjesto da mu dopuštate da on upravlja vama.

 • Fizički prosperitet
  1.Petrova 2:24
  ; Marko 16;15-20; 2.Korinćanima 9:8

Fizički (tjelesni) prosperitet je dvostruk – zdravlje i bogatstvo. Isus nas je oslobodio od prokletstva zakona – bolesti, siromaštva i smrti (Ponovljeni zakon 28:15-61). Zdravlje i bogatstvo pripadaju vjerniku. Meditiranje nad Riječi i djelovanje po Riječi donijet će rezultate (Jošua 1:8). Kada djelujete po Riječi, miješate svoju vjeru s njom i ne sumnjate u vašim srcima, Riječ će raditi za vas.

Što stvara duhovni, mentalni i fizički prosperitet? Što povezuje ova tri područja?  – Riječ Božja.

Hebrejima 4:12 kaže da „je Riječ živa, moćna, oštrija od dvosjekla mača. Ona dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu, i sposobna je razabirati misli i namjere srca.“ Kada hodaš u Riječi Božjoj, bit ćeš u zdravlju i prosperirat ćeš.

Ne možemo se opredijeliti samo za tjelesni ili mentalni prosperitet, baš kao što se ne možemo opredijeliti samo za duhovni prosperitet. Ne možemo si priuštiti da budemo lijeni i da odbijemo tjelesni i mentalni prosperitet samo zato što smo spašeni i ispunjeni Duhom Svetim. Božja je volja za nas da budemo cjeloviti – duh, duša i tijelo – i da se sačuvamo takvi do povratka našeg Gospodina Isusa Krista (1.Solunjanima 5:23).

Kako budete hodali u svjetlu Božje Riječi, postajat ćete prosperitetniji u svakom području vaših života.


Kategorija:
Financije / Stvarna pomoć