Naše veliko spasenje

Naše veliko spasenje
“Jesi li spašen?”

Upitaš li ovo pitanje vjernika, on će ti vrlo brzo odgovoriti, „Da!“ Ali pitaš li ga zna li on točno od čega je spašen, zbunit ćeš ga.

Većina nas shvaća da smo spašeni od duhovne smrti, istrgnuti iz vlaka koji vodi u pakao.

Znamo da je naše spasenje promijenilo naše konačno odredište. Ali ono što mnogi od nas ne znaju jest to da do tog trenutka ne moramo samo sjediti sa duhovnom kuferima u ruci, čekajući smrt i odlazak u slavu.

Božja namjera za nas je da počnemo naše putovanje prema nebu u trenutku čim se nanovo rodimo, a grijeh bi trebao biti prvi teritorij koji ostavljamo za sobom. To je zato što nam je Bog dao Njegovu vlastitu pravednost i autoritet. Oni su dio našeg velikog spasenja.

Kršćani otkrivaju da imaju autoritet u imenu Isus da se suprotstave boli, bolesti, siromaštvu, demonima i strahu. Pismo kaže „Podložite se dakle Bogu. Oduprite se đavlu i on će pobjeći od vas“ (Jakov 4:7). Ali da bi se učinkovito oduprli đavlu, moramo se najprije podložiti Bogu i poslušati Ga.

Mrtvi grijehu

Isus je već platio cijenu da nas oslobodi od vlasti grijeha. Kada povjerujemo da je Isus Božji Sin, da je uskrsnuo od mrtvih i priznamo Ga za Gospodina, mi smo spašeni prema Rimljanima 10:9-10.

Kološanima 1:13 nam govori da smo u trenutku spasenja izbavljeni od kraljevstva tame i premješteni u kraljevstvo Božjeg ljubljenog Sina. To nije nešto što se događa kada umremo. Mi živimo u tom kraljevstvu sada.

Kada si se nanovo rodio, umrla je stara grešna narav koja je bila u tebi. Rođena je nova narav stvorena u pravednosti i istinskoj svetosti. „Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor: staro je nestalo; novo je evo nastalo“ (2.Korinćanima 5:17).

Život samog Boga je sadržaj tog novog čovjeka. Pravednost – ispravni položaj pred Bogom – bez grijeha, sada je tvoja priroda. Pravednost ti je dodijeljena po Duhu Svetom kroz novo rođenje.

Tvoj duh je trenutno promijenjen u trenutku novog rođenja, ali tvoj um i tijelo nisu. Tvoja je odgovornost da ispuniš pravednost koja ti je dodijeljena. To činiš obnovom svoga uma (Rimljanima 12:2) – ta promjena uma otkriva nam što Bog govori u svojoj Riječi. Ona transformira cijeli naš život kako joj vjerujemo i poslušni smo joj. To nam omogućava da živimo u Božjoj volji i u Njegovom blagoslovu.

Vidiš, Rimljanima 6:6 kaže da kroz spoznaju ovoga više nećemo služiti grijehu. Naš duh je već mrtav grijehu i ponovno stvoren u pravednosti. Ta unutarnja pravednost postaje vidljiva izvana kada obnoviš svoj um prema toj činjenici i djeluješ u skladu s njom.

U trenutku kad se nanovo rodiš, grijeh gubi svoj utjecaj na tebe. Baš kao što je smrt izgubila svoju vlast nad Isusom kad je uskrsnuo od mrtvih, tako i grijeh gubi svoju vlast nad tobom.

Nema grijeha koji bi bio toliko snažan da može dominirati osobom koja zna da je mrtva grijehu. Ovisnost o drogama, alkoholizam, spolni grijesi, zle navike – sve to gubi svoju moć da upravlja onima koji se smatraju mrtvima grijehu.

Tako i vi smatrajte sebe mrtvima grijehu a živima Bogu u Kristu Isusu našem Gospodinu. Dakle, neka grijeh više ne vlada u vašem smrtnom tijelu, tako da vas podvrgne njegovim požudama. Niti više dajte svojih udova kao oružje nepravednosti u službu grijeha. Naprotiv, prinesite Bogu sami sebe – sebe kao takve koji ste od mrtvih postali živima – a svoje udove kao oružje pravednosti u službu Bogu“ (Rimljanima 6:11-13).

Živ Bogu

Nije dovoljno smatrati sebe mrtvim grijehu. Moraš se računati živim Bogu. To znači da kad te grijeh zove, ti ne odgovaraš. Ti odgovaraš kada te Bog zove! Ti si motiviran novim čovjekom unutar sebe, ne starim koji si nekad bio!.

Kroz tebe može protjecati obilje Božjeg života da, kada stupiš na neko mjesto, demoni na tom mjestu strepe i drhte od straha u tvojoj prisutnosti! To je ono što Biblija govori o Isusu u Djelima 10:38, „…kako je Bog Isusa iz Nazareta pomazao Duhom Svetim i snagom te kako je Isus prošao čineći dobro i ozdravljujući sve koje đavao bijaše tlačio, jer je Bog bio s njim.“

Jedan prijevod kaže da je Isus obilazio ozdravljajući one koji su bili nadvladani od strane đavla. Ti nisi nadvladan od đavla. Ti imaš moć nad đavlom.

Ali ako prikloniš svoju pažnju drugim stvarima, pustit ćeš da Riječ izmakne i grijeh će gospodariti tobom. Hebrejima 2:1,3 kažu, „Zato trebamo još ozbiljnije obratiti pažnju na ono što smo čuli, da ne bi u bilo koje vrijeme pustili da nam izmakne… Kako ćemo se spasiti, ako zanemarimo toliko veliko spasenje; koje je počeo propovijedati Gospodin, a potvrdili su nam oni koji su ga čuli“ (prijevod iz King James Version).

Riječ u tvom srcu uzrokuje da ideš za Bogom umjesto za svijetom. Moramo ozbiljnije obratiti pažnju na stvari koje smo naučili iz Riječi Božje ne puštajući da nam iskliznu.

Ne možemo pobjeći grijehu i posljedicama grijeha ako zanemarimo veliko spasenje koje nam je Isusova krv omogućila. Grijeh i njegove posljedice nastavit će vladati nad nama. Ali ako mi nastavimo s Gospodinom, naše veliko spasenje dovest će nas u stanje zdravlja – duha, suše i tijela!

I Bog želi da hodaš u punini svog spasenja. Želi da budeš cjelovit i zdrav u svakom području svog života. Ali ne možeš uživati u spasenju sada bez obnavljanja svog uma u skladu s činjenicom da si mrtav grijehu. A oslobođenje od grijeha je sami početak našeg velikog spasenja.

Autor: G.Copeland

Kategorija: Spasenje / Stvarna pomoć