Tko sam ja?

Tko sam ja
Ja sam sol zemlje (Mt 5:13), Ja sam svjetlost svijeta (Mt 5:14), Ja sam dijete Božje (Iv 1:12), Ja sam dio pravog trsa, kanal Kristovog života (Iv 15:1,15), Ja sam Kristov prijatelj (Iv 15:15), Ja sam izabran i određen da donesem Kristov rod (Iv 15:16), Ja sam sluga pravednosti (Rim 6:22), Ja sam Božji sin: Bog je moj duhovni otac (Rim 8:14-14; Gal 3:26; 4:6), Ja sam subaštinik s Kristom, s njim dijelim njegovo nasljeđe (Rim 8:17), Ja sam hram Božji – prebivalište njegovo. Njegov Duh i njegov život prebivaju u meni (1 Kor 3:16, 6:19), Ja sam združen s Gospodinom i s njim sam jedan duh (1 Kor 6:17),
Ja sam dio Kristovog tijela (1 Kor 12:27, Ef 5:30), Ja sam novi stvor (2 Kor 5:17), Ja sam pomiren s Bogom i službenik sam poomirenja (2Kor 5:18-19), Ja sam Božji sin i Jedan u Kristu (Gal 3:26,28), Ja sam Božji baštinik budući da sam Božji sin (Gal 4:6-7), Ja sam svet (Ef 1:1;1 Kor 1:2; Fil 1:1; Kol 1:2), Ja sam Božje stvorenje – Njegovo djelo – nanovo rođen u Kristu,
da obavim njegovu službu (Ef 2:10), Ja sam sugrađanin s ostatkom Božje obitelji (Ef 2:19), Ja sam Kristov sužanj (Ef 3:1; 4:1), Ja sam pravedan i svet (Ef 4:24), Ja sam nebeski građanin, upravo sada posađen na nebesima (Fil 3:20; Ef 2:6), Ja sam s Kristom skriven u Bogu (Kol 3:3), Ja sam izraz Kristovog života jer je On moj život (Kol 3,4), Ja sam izabranik Božji, svet i voljen (Kol 3:12; 1 Sol 1:4), Ja sam sin svjetla, a ne tame (1 Sol 5:5), Ja sam sveti sudionik nebeskog poziva (Heb 3:1), Ja sam sudionik s Kristom i sudjelujem u Njegovom životu (Heb 3:14), Ja sam Božji živi kamen i ugrađen sam u Krista kao duhovnu kuću (1 Pt 2:5) Ja sam član izabranog roda, kraljevskog svećenstva, svetog puka, naroda odrđenog za Božju svojinu (1 Pt 2:9-10), Ja sam pridošlica i putnik na ovom svijetu gdje živim privremeno ( 1 Pt 2:11), Ja sam đavolov protivnik ( 1 Pt 5:8), Ja sam Božje dijete i sličit ću Kristu kad se On vrati (1Iv 3:1-2), Ja sam rođen od Boga i zli, đavo, me ne može dohvatiti ( 1 Iv 5:18), Ja nisam veliki „Ja jesam“ (Izl 3:14; Iv 8:24,28,58), već sam milošću Božjom ono što jesam ( 1 Kor 15:10)

Budući sam u Kristu, milošću sam Božijom…

Ja sam opravdan – u potpunosti mi je oprošteno (Rim 5:1)
Ja sam umro s Kristom i umro sam sili koju je
grijeh imao nad mojim životom (Rim 6:1-6)
Ja sam zauvijek slobodan od svake osude (Rim 8:1)
Ja sam Božijim činom postavljen u Krista (1 Kor 2:12)
Ja sam u svoj život primio Duha Božijeg da
bih upoznao što mi je Bog besplatno podario (1 Kor 2:12)
Ja sam dobio Kristov um (1 Kor 2:16)
Ja sam kupljen odkupninom; ne posjedujem
samog sebe, već pripadam Bogu (1 Kor 6:19-20)
Mene je Bog utvrdio, pomazao i zapečatio u Kristu, te mi dao Duha Svetog kao zalog buduće baštine (2 Kor 1:21;Ef 1:13-14)
Budući da sam umro, više ne živim za sebe, već za Krista (2 Kor 5:14-15)
Ja sam ućinjen pravednikom (2 Kor 5:21)
Ja sam razapet s Kristom i ne živim više ja, nego Krist živi u meni. Život kojeg sada živim je Krsitov život (Gal 2:20)
Ja sam blagoslovljen svakim duhovnim blagosovom (Ef 1:3)
Ja sam izabran u Kristu još prije stvaranja
svijeta da bih bio svet i bez mane pred Njim (Ef 1:4)
Ja sam predodređen – Bog me je odredio –
da budem usvojen kao božij Sin (Ef 1:5)
Ja sam otkupljen i oprošteno mi je, i primatelj sam Njegove obilne milosti.Ja sam oživljen zajedno sa Kristom (Ef 2:5)
Ja sam uskrišen i posađen s Kristom na nebesima (Ef 2:6)
Ja po Duhu imam izravan pristup bogu (Ef 2:18)
Ja mogu Bogu pristupiti hrabro, u slobodi i s pouzdanjem (Ef 3:12)
Ja sam spašen iz podrucija Sotoninog djelovanja i
prenesen sam u Kristovo kraljevstvo (Kol 1:13)
Ja sam otkupljen i oprosteni su mi svi grijesi.
Moje dugovanje je poništeno (Kol 1:14)
Sam Krist je u meni (Kol 1:27)
Ja sam čvrsto ukorijenjen u Kristu i sada sam nazidan na njemu (Kol 2:7)
Ja sam obrezan duhovnim obrezanjem.
Moja stara, neobnovljena priroda je uklonjena (Kol 2:11)
Ja sam u Kristu učinjen potpunim (Kol 2:9)
Ja sam pokopan, uskrsnu i oživljen zajedno sa Kristom (Kol 2:12-13)
Ja sam umro sa Kristom i zajedno sa njim sam uskrišen.
Moj je život sada sakriven sa Kristom sakriven u Bogu.
Krist je sada moj život (Kol 3:1-4)
Ja sam dobio duha snage, ljubavi i samodiscipline (2 Tim 1:7)
Ja sam spašen i odvojen Božjim djelom (2 Tim 1:9; Tit 3:5)
Zbog toga što sam posvećen ja sam jedno s Posvetiteljem.
On se ne stidi nazvati me bratom (Heb 2:11)
Ja imam pravo doći hrabro pred Božje prijestolje kako bih našao milosrđe i milost u trenutku potrebe (Heb 4:16)
Ja sam dobio izvanredno velika i dragocjena Božija obećanja po kojima sam sudionik u Božijoj božanskoj naravi (2 Pt 1:4)


Kategorija:
Identitet / Stvarna pomoć