Kako njegovati vjeru u Boga koja je u meni?

Kako njegovati vjeru koja je u nama
Kao nanovo rođeni kršćanin, unutar svoga duha imaš nastanjenu Božju vjeru. Imaš Božji život i narav.

Vjera je plod nanovo rođenog ljudskog duha (Galaćani 5:22; “Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost “)

Tvoja vjera ima potencijal da stvori iste rezultate koje je stvarao Isus za vrijeme svoje zemaljske službe (Ivan 14:12; “Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.”).

Vjera mora biti u nevidljivom prije nego može biti primjenjena na stvari koje možeš vidjeti. Ona se njeguje kroz odnos sa Ocem. Tvoj odnos sa Njim jest najvažniji aspekt hoda u vjeri. Boga ne možeš vidjeti, ali On će ti se otkrivati kroz svoju Riječ, djelovanjem Duha Svetog.

Vjera koja pomiče planine jest jednostavno povjerenje da Bog drži svoju riječ. Ne možeš vjerovati Bogu ako Ga ne poznaješ. Zajedništvo je kvalitetno vrijeme koje nasamo provodiš s Bogom da Ga upoznaš. Zajedništvo s Njim razvija tvoje povjerenje. Ono povećava tvoju vjeru jer mu daješ priliku da ti se otkrije. Upoznat ćeš Ga. Zajedništvo s Bogom koji je nevidljiv, rađa vrstu vjere koja može mijenjati stvari u vidljivoj, fizičkoj realnosti.

Također možeš potaknuti razvoj svoje vjere kroz meditaciju i ispovijedanje (priznanje) Božje Riječi. Vjera je djelovanje! Kad vjeruješ da primaš, djeluješ u skladu sa time. Bog je rekao Jošui: “Neka knjiga zakona bude u tvojim ustima, meditiraj (razmišljaj) o njoj noću i danju, tako da vršiš sve što u njoj piše. Tako ćeš biti uspješan na svim svojim putevima” (Jošua 1:8). Meditacija otkriva kako djelovati po Riječi. Ispovijedanje (priznanje) je dio meditacije. Kada govoriš Riječ samom sebi, meditiraš (razmišljaš o) Riječ. Ne možeš jedno govoriti a o nečem drugom misliti. Ono o čemu razmišljaš podešava (regulira) ono što vjeruješ. Meditiranje (razmišljanje) i ispovijedanje (priznanje) dovest će do toga da ćeš biti sposoban vjerovati Božjoj Riječi dovoljno da djeluješ prema njoj u vjeri.

Vjera se razvija i kroz molitvu u duhu. U posl. Juda 20 piše, “A vi, ljubljeni, naziđujte se na presvetoj vjeri svojoj moleći se u Duhu Svetom “. Molitva u drugim jezicima jest duhovna vježba. Kako budeš svakodnevno provodio vrijeme moleći se u drugim jezicima, održavat ćeš svoj duh aktivnim. Izgrađivat ćeš se u svojoj presvetoj vjeri!

Kategorija: Vjera i nada / Stvarna pomoć

Oznake: