Oprostiti, zaboraviti i biti blagoslovljen

Oprostiti, zaboraviti i biti blagoslovljen
Idemo još bliže razmotriti opraštanje obzirom na to da je život u opraštanju ključan za izgradnju trajnih odnosa.

Ali znaš li da je isto tako ključan i za djelovanje tvoje vjere? Zapravo, mi imamo sposobnost da djelujemo kroz najviši oblik vjere samo ako slijedimo naputak koji nam je Isus dao u Riječi.

Želim s vama podijeliti silu koju nam je Bog dao ako hodamo u svjetlu opraštanja. Jasno ćemo uvidjeti da su opraštanje i Božja ljubav veoma usko povezani.

Marko 11:22-24 je možda najpoznatije mjesto u Pismu koje se odnosi na predmet vjere. Isus uči o Božjoj vrsti vjere i o načinu kako ona djeluje. On kaže:

Imajte vjeru u Boga. Zaista kažem vam. Ako tko kaže ovoj planini, ustani i baci se u more; i ne posumnja u svom srcu, nego vjeruje da će se dogoditi to što je rekao; imat će što god kaže. Stoga vam kažem, kada molite, vjerujte da ste to primili, i to ćete imati.“

Nastavimo čitati. Želim da obratite pažnju na Isusove riječi u stihovima 25 i 26: „Kada stanete u molitvu, oprostite ako išta imate protiv koga, da i vama vaš Otac koji je u nebu, oprosti vaše prijestupe.“

Isus je uvjetovao da djelo opraštanja bude sastavni dio života vjere. U 26. stihu Isus vrlo jasno navodi ovaj duhovni zakon: ako ti ne oprostiš drugima, tada tvoj nebeski Otac neće oprostiti ni tebi. Ovo je usko povezano sa Njegovim učenjem u Mateju 18. gdje svojim učenicima objašnjava snagu suglasnosti (usaglašavanja).

Matej 18:19 kaže, „Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima.”

The Amplified Bible ovako kaže, „ako se dvojica od vas na zemlji slože (zajedno usklade, zajedno čine simfoniju)…“

Isus stavlja ogromnu važnost na usklađenost i suglasnost među vjernicima, a opraštanje igra vitalnu ulogu u tom skladu.

Dug od 15 centi

Kad je Petar pitao Isusa koliko puta treba oprostiti svome bratu, Isus mu je odgovorio; „sedamdeset puta sedam.“ (To je 490 puta!). Tada je ispričao jednu parabolu u Mateju 18:23-35. Uzmi svoju Bibliju i pročitaj taj dio da ga zapamtiš u umu i duhu. Kada to učiniš, vrati se ovom učenju da nastavimo dalje.

U ovom poglavlju vidimo da je jedan sluga dugovao svom gospodaru dug koji bi danas iznosio nekoliko milijuna dolara. Iako mu je tako veliki dug oprošten, on je odbio oprostiti svom prijatelju dug od samo 15 centi! Kada je Gospodar to čuo, predao je tog slugu mučiteljima. 32. stih kaže da ga je nazvao pokvarenim tj. zlim slugom. Bog gleda na neopraštanje kao na pokvarenost (zlo).

Ova usporedba pokazuje posljedice hodanja u neopraštanju. Sluzi je bio oprošten golemi dug, a on nakon toga nije oprostio svom prijatelju tako mali, neznatni dug! Na kraju, njegov stav neopraštanja koštao ga je više negoli dug koji je dugovao.

U našem životu ne smije biti prostora za neopraštanje. Kada vjernik nije voljan oprostiti, on se automatski stavlja u poziciju u kojoj ga Sotona može mučiti i napadati. Želim da shvatite da je to bio samo dug od 15 centi, ali je bio taj koji je uzrokovao da taj sluga bude predan mučenju. To je neznatnih 15 centi duga koje smo skloni previdjeti. Ako ti netko nešto učini ili ti kaže nešto što te povrijedi, obično to zataškaš u sebi. Ali, to je krivi stav iz kojeg će Sotona nastojati izvući korist. Mali 15-centni dugovi koje ne zaboravljamo su otvori u našim životima koji davaju mjesta Sotoni – male stvari koje kažemo, odriješite riječi i neljubazne primjedbe.

Začepljenje cjevovoda

Dok sam se molio za ovo, Duh Božji mi je pokazao što se događa kada dopustimo da se neopraštanje razvije u našem duhu. Vidio sam cijev koja se proteže između Boga i mene. Cijev je bila lijevak za Božju silu. Na kraju gdje je bio Bog – sila se ulijevala unutra, ali na mome kraju izlazile su samo kapljice. Nešto je začepilo tu cijev. Božji Duh mi je pokazao da je neopraštanje bilo ono što je zaustavljalo protok Božje sile. Tih neznatnih 15 centi duga bilo je kao mulj – sitni komadići nečistoće i prljavštine – koja je sagradila zid unutar cijevi. Kad sam to prepoznao, brzo sam se pokajao i dopustio Svetom Duhu da očisti moj duh od neopraštanja i očisti cijev tako da Božja sila može neometano teći do mene.

Mi smo poučeni da opraštamo jedan drugome onako kako je Bog oprostio nama – slobodno i bezuvjetno. Glorija vam je upravo pokazala iz 1.Korinćanima 13:5 da ljubav ne uračunava učinjeno joj zlo, ne obraća pozornost na nepravedno trpljenje

Stvari koje ti ljudi učine ili kažu mogu te povrijediti samo ako djeluješ iz ljubavi prema sebi. Ako vrijeđaš i držiš se napadački prema nekome, to ranjava tebe. Neopraštanje, baš kao i svađa, jest lopov koji je došao ukrasti, ubiti i uništiti. On te drži u ropstvu i čini tvoj molitveni život slabim i nemoćnim.

Kada oprostiš, ne samo da oslobađaš drugu osobu, već prvenstveno oslobađaš samog sebe od neopraštanja i svađe.

Vrijeme je za opraštanje

Vrijeme je da Kristovo tijelo u ovom području dođe do zrelosti. Jako puno smo učili o tome kako znati djelovati u vjeri. Sada moramo isto tako znati djelovati u opraštanju i ljubavi.

Ovo što dijelim s vama je duhovna istina. Ona je potpuno suprotna svjetskom načinu mišljenja i suprotstavlja se uobičajenom ljudskom ponašanju. Hodati u opraštanju znači oduprijeti se ponosu. Povremeno ćeš trebati otići do svoga brata i zatražiti da ti oprosti. Morat ćeš i ti njemu oprostiti, iako bi sve što je u tebi „skočilo“ protiv njega. Morat ćeš opraštati drugima, kao što je Bog zbog Krista tebi oprostio. Ali zapamti, to ne možeš učiniti bez Božjeg oprosta. Ne možeš imati Njegov oprost ako ti ne oprostiš drugima.

Da očistiš svoj duh od neopraštanja, jednostavno:

  • Priznaj svoj grijeh neopraštanja prema 1.Ivanovoj 1:9 („Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.“)
  • Oprosti, kao čin tvoje volje i poslušnosti; ne kao čin tvojih osjećaja. Učini to na isti način na koji bi i primio iscjeljenje ili bilo što drugo po vjeri. Donesi kvalitetnu odluku da ćeš činiti ono što Božja Riječ poučava – što god to bilo.
  • Govori i djeluj u skladu s tom odlukom. Odbij izgovoriti bilo što negativno o toj osobi. Odbij ponavljati u svom umu ili sa svojim ustima povredu koja ti je nanesena. Umjesto toga traži način da blagosloviš tu osobu, riječju i djelom.
  • Vjeruj da primaš oproštenje i očišćenje od svake nepravednosti – uključujući bilo kakav spomen na nanesenu nepravdu. Ti si oprostio isto kao što je On oprostio. Božja sila je sila očišćenja. Ona u potpunosti čisti tvoju savjest.
  • Slavi Boga i daj mu hvalu što je to učinjeno.

Zaista je jako važno imati opraštajuće srce. Da bi mi kao vjernici učinkovitije dosegnuli svijet evanđeljem – dobrom viješću Isusa Krista – sili Božjoj treba biti dopušteno da teče kroz nas. Duh Sveti nas ne može dovoljno upotrijebiti kad je naš duh začepljen gorčinom, ozlojeđenošću i neopraštanjem. Ovo stavlja veliku odgovornost na naša ramena.

Samo kada imamo opraštajuće srce, istinska harmonija će ući u naše domove i dovesti nas u poziciju potpune usklađenosti s Bogom, kao i jedne s drugima

Neka ti je za cilj razviti i održavati stav opraštanja. Pazi da držiš svoje srce čistim pred Bogom. Budi brz na pokajanje kad budeš suočen sa mogućnostima za svađu. Ne daj Sotoni nimalo mjesta u svom životu. Drži cijev čistom tako da sila Božja može nesmetano teći.

Kategorija: Odnosi / Stvarna pomoć

Oznake: ,