Slobodni od grijeha i bolesti

Slobodni od grijeha i bolesti
Kad je Krist uzeo naše grijehe, istovremeno je uzeo i naše bolesti. Na križu je lijek za sve bolesti čovjenčanstva.

Crkva Isusa Krista učinjena je slobodnom od bolesti baš kao što je učinjena slobodnom od grijeha. Kršćanin može nastaviti griješiti nakon što se nanovo rodio, ali  ne mora.

Grijeh neće više gospodariti nad njim, osim ako on to ne dopusti (Rimljanima 6:14).

Kršćanin može nastaviti biti bolestan i nakon što se nanovo rodio, ali tako ne mora biti. On je otkupljen od bolesti. Plaćena je cijena za iscjeljenje. Bolest više ne mora vladati nad njim, osim ako on to ne dopusti.

Većina vjernika upoznata je samo sa dijelom vlastitog otkupljenja. Njihova vjera djelovat će prema stupnju poznavanja Božje Riječi. Oni bi odavno početi živjeti u božanskom zdravlju da su shvatili da im zdravlje pripada.

Kako prihvatiš činjenicu da je Isus ponio sve tvoje bolesti, slabosti i boli, baš kao što si prihvatio činjenicu da je ponio sve tvoje grijehe, tako će dani tvoje bolesti završili.

Svjetlo Božje Riječi će uništiti đavolski stisak nad tvojim životom u području tjelesne patnje. Istina te čini slobodnim od njegove vlasti kada shvatiš da je tvoje zdravlje već otkupljeno Isusovom žrtvom.

A On je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše (Izaija 53:4-5).

Čitavo 53. poglavlje Izaije govori o Isusovoj zamjeni za čovjeka. Piše “A On je zasigurno naše bolesti ponio“. Young’s Analytical Concordance govori da riječ choli  prevedena kao boli u stvari znači „bolest, slabosti i bol.“

On je sigurno ponio tvoje bolesti, slabosti i bol! Isus je ponio grijehe i bolesti kako bi ti bio slobodan. Stih 6 kaže, „A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju.“ Stih 10 kaže, „…ali se Jahvi svidje da ga izudara, on ga pritisne bolima…“ (Prema Dr Young riječ bol znači ‘učinjen bolest’ pa bi prijevod trebao glasiti “On ga učini bolešću.“)

Ne može biti Božja volja za tebe da budeš bolestan bolešću koju je Isus već trpio zbog tebe.

Budući da je Bog ljubio svijet, On je ‘projektirao’ zamjenu kroz Svog jedinorođenog Sina da otkupi čovjeka od prokletstva Sotone. Galaćanima 3:13 kažeKrist nas je otkupio od prokletstva Zakona postavši mjesto nas proklet – stoji, naime pisano: Proklet svaki koji visi na drvetu!“

Isus je bio voljan uzeti prokletstvo na svoj Duh, dušu i tijelo tako da ti ne trebaš više biti pod vlašću sotone.

Bolest nije postojala prije nego što se čovjek ujedinio sa sotonom. Grijeh je korjen iz kojeg su došle bolesti. Kao što je grijeh manifestacija duhovne smrti u čovjekovom srcu, tako je i bolest manifestacija duhovne smrti u čovjekovom tijelu.

Isus nije samo platio cijenu za nanovo rođenje tvog duha i ozdravljenje tvog tijela. On je također nosio kaznu zbog tvog mira. Sotona te nema pravo psihički mučiti. Ti si otkupljen od straha, mentalne tjeskobe, depresije ili svega ostalog što sprječava tvoj um da uživa mir. Ne moraš se oslanjati na tablete za smirenje. Isus je već platio cijenu za tebe da budeš cjelovit u svom umu i da uživaš mir. Stoga nemoj dozvoliti sotoni da ti ukrade taj mir.

Potpuno otkupljenje

Isus je došao uništiti sva sotonska djela (1.Ivanova 3:8). On nije uništio samo grijeh a ostavio bolest da vlada. Djelomično otkupljenje od Sotonske vlasti ne bi zadovoljilo Boga, niti bi ispunilo Njegov plan za Njegovu obitelj.

On je otkupio cijelog čovjeka – pravednost za njegovu narav, mir za njegov um i iscjeljenje za njegovo tijelo. Otkupljenje nije ostavilo ništa što bi došlo na čovjeka zbog grijeha. Isus je u potpunosti uništio đavolska djela u životima ljudi.

1.Korinćanima 6:20 kaže, „…jer ste skupocjeno kupljeni.“Velikom cijenom! „Stoga proslavite Boga svojim tijelom i svojim Duhom, koji su Božji.“ Ne bi trebalo biti nikakvih bolesti u Kristovom Tijelu. Kada netko bolestan dođe među nas, sila ozdravljenja bi se trebala prelijevati tako da on primi ozdravljenje.

U Levitskom Zakoniku Izrael je koristio žrtvenog jarca. Svećenik bi na njega položio ruke, stavio grijehe naroda na njega i poslao ga u pustinju – sasvim daleko od ljudi. To je ono što je Isus učinio s tvojom bolesti i boli. Odnio ih je daleko od tebe!

Zato stani u Isusovo ime i zapovijedi bolestima i boli da otiđu od tebe. Odbij njihov pristup tvome tijelu. Naredi im da odu od tebe – van tebe, van tvog doma i tvoje obitelji.

Spasenje pokriva sve to

Hrvatska riječ ‘spasenje’ ne pokriva ono što originalna grčka riječ ‘sozo’ zaista znači. Spasenje nije samo novo rođenje tvog duha. Ono je također mir tvom umu i ozdravljenje tvom tijelu. Vineov rječnik biblijskih riječi kaže da spasenje označava „oslobođenje, zaštitu; materijalno i trajno oslobođenje od opasnosti i straha.“

Marko 16:15-16 kaže, „Idite po cijelom svijetu i propovjedajte Radosnu vijest svakom stvorenju! Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se; tko ne bude vjerovao, osudit će se.“ Evanđelje je radosna vijest o onome što je Isus učinio svojom zastupničkom žrtvom na križu.

Čijim ste ranama iscijeljeni” nije samo obećanje. To je činjenica. To se već dogodilo. Isus je odnio bolesti daleko od tebe, Njegovim modricama si iscijeljen.

Nema ni jednog grijeha toliko velikog da ga Isusova žrtva na Golgoti ne bi poništila i obrisala – kao da nikad nije ni postojao.

Božja sila čisti i mijenja onoga koji sudjeluje u daru spasenja, sve dok ne ostane ni traga od starog čovjeka ili njegovih grijeha. Kada se nanovo rodiš, postaješ novi čovjek, novi stvor. Tvoj novi duh je stvoren u Božjoj pravednosti.

Nema bolesti toliko razarajuće za ljudsko tijelo da je Isusova žrtva na Golgoti ne bi poništila i obrisala – te iscijelila tijelo kao da bolest nikad nije ni postojala.

Evanđelje je dobra vijest o onome što je Isus učinio za svaku osobu svojom zamjenskom žrtvom na križu. On je nosio tvoje grijehe, tako da ih ti više ne moraš nositi. Sada ti sve može biti oprošteno! On je to učinio za svakog grešnika On je nosio tvoje bolesti, tako da ih ti više ne moraš nositi. Možeš biti iscijeljen sada!. On je to učinio za svakog bolesnog čovjeka! On je nosio tvoju patnju. On je to učinio za svakog tko pati. Upravo je to ono što evanđelje jest – dobra vijest o onome što je Isus učinio za sve.

Isus je zapovjedio da se ova dobra vijest propovijeda svakom stvorenju jer svatko tko je čuje i povjeruje biti će spašen i iscijeljen sada.

Kao Tijelo Kristovo, mi više ne smijemo tolerirati bolest. Isus je platio cijenu za naše otkupljenje od svakog prokletstva zakona. Primimo svoju slobodu sada!!!

Autor: Gloria Copeland

Kategorija: Zdravlje i iscjeljenje / Stvarna pomoć